www.larare.at

Formulär: Religion

Formulär är ett ypperligt exempel på ett IKT-verktyg som underlättar formativt arbete och förenkla en "lärandedialog".

Man kan använda formulär för olika typer av inlämningar, kontroller och olika typer av utvärderingar, samt prov.

Man kan också utvärdera enskilda lektioner genom att använda sk "Exit ticket".

Alla formulär är lösenordsskyddade.

.

Formulär: Religion / Allmänt
 
  1. Diagnos: religionskurs 7-9 (1/3)
  2. Diagnos: religionskurs 7-9 (2/3)
  3. Diagnos: religionskurs 7-9 (3/3)
  4. Elevsamtal: Religion
  5. Anhängare
  6. 10 vanliga frågor
  7. Religion: intro
  8. Diskutera religion
  9. Livsåskådningar (allmänt och fokus på new age)
  10. Livsåskådningar (omfattande)
  11. Samtal kring bilder
  12. Religionsquiz 1
  13. Religionsquiz 2
  14. Kursprov - Religion 1
  15. Kursprov - Religion 1 (med filmklipp)
  16. Kursbok: 7 av 11 livsåskådningar
  17. Kursbok: 8 av 11 människosyn och gudsuppfattning
  18. Hur funkar det i Religion?
  19. Gudar och gudinnor i grekisk mytologi
  20. Fornnordiska gudar

 

Formulär: Religion / ord
 

.

Formulär: Religion / Etik
 

  Filosofi

 1. Etiska teorier och normativ etik 1 
 2. Etiska teorier och normativ etik 2 
 3. Etiska teorier och normativ etik 3 
 4. Etiska teorier och normativ etik 4 
 5. Etiska teorier och normativ etik 5 
 6. Värdefilosofi 
 7. Värdefilosofi: välj rätt utifrån olika perspektiv (1) 
 8. Värdefilosofi: välj rätt utifrån olika perspektiv (2) 
 9. Moraliska dilemman (start) 
 10. Moraliska dilemman (anknytning till teori) 
 11. Etiska modeller: sälen Paro 
 12. Vad är en god gärning? 

.

Formulär: Religion / Världsreligionerna
 
 1. Världsreligionerna: abrahamitiska religioner
 2. Världsreligionerna: österländska religioner
 3. Kursbok: 3 av 11 Abrahamitiska religioner
 4. Jämför två världsreligioner
 5. Jämförelse mellan hinduismen och buddhismen
 6. Jämförelse mellan judendom, kristendom och islam
 7. Jämförelse mellan Konfucianismen, taoismen och Shintoism
 8. Religiösa högtider
 9. Examination: världsreligionerna (med filmklipp)
 10. Världsreligion: elevrespons

 

Formulär: Religion / Islam
 
 1. Islam
 2. Islam: svåra ord
 3. Islam: frågor
 4. Kvinnosyn inom Islam
 5. Kursbok: 6:1 av 11 islam
 6. Kursbok: 6:2 av 11 islam
 7. Islam: faktatext 1 av 2
 8. Islam: faktatext 2 av 2
 9. Islamofobi
 10. Religion och identitet: mitt liv som muslim

 

Formulär: Religion / Judendom
 
 1. Judendom
 2. Judendom: svåra ord
 3. Judeförföljelser genom historien
 4. Judendom: faktatext
 5. Judendom: faktafördjupning
 6. Judendomen: viktiga årtal
 7. Judendomens historia
 8. Kursbok: 4:1 av 11 judendom
 9. Kursbok: 4:2 av 11 judendom
 10. Kursbok: 4:3 av 11 judendom
 11. Judendom: faktatext 1 av 2
 12. Judendom: faktatext 2 av 2
 13. Antisemitism
 14. Religion och identitet: mitt liv som jude

 

Formulär: Religion/ Kristendom
 
 1. Kristendomen
 2. Kristendomen: svåra ord
 3. Jesus liv i Nya Testamentet
 4. Kristendomen: frågor
 5. Symboler inom kristendomen
 6. Bibeln
 7. Kristendomens historia och kyrkohistoria
 8. Jesus från Nazareth (seriealbum): Passionstiden (hela)
 9. Jesus från Nazareth (seriealbum): 1 av 5
 10. Jesus från Nazareth (seriealbum): 2 av 5
 11. Jesus från Nazareth (seriealbum): 3 av 5
 12. Jesus från Nazareth (seriealbum): 4 av 5
 13. Jesus från Nazareth (seriealbum): 5 av 5
 14. Kursbok: 5:1 av 11 kristendom
 15. Kursbok: 5:2 av 11 kristendom
 16. Kursbok: 5:3 av 11 kristendom
 17. Kristendomen: faktatext 1 av 2
 18. Kristendomen: faktatext 2 av 2
 19. Inkvisitionen
 20. Kristofobi
 21. Religion och identitet: mitt liv som kristen

 

Formulär: Religion/ Buddhism
 
 1. Buddhismen
 2. Buddhismen: svåra ord
 3. Buddhismen: frågor
 4. Buddhismen: faktatext
 5. Buddhismen: faktafördjupning
 6. Kursbok: 2:1 av 11 - buddhismen
 7. Kursbok: 2:2 av 11 - buddhismen
 8. Kursbok: 2:3 av 11 - buddhismen
 9. Förföljelse av buddhister
 10. Religion och identitet: mitt liv som buddhist

 

Formulär: Religion/ Hinduism
 
 1. Hinduismen
 2. Hinduismen: svåra ord
 3. Hinduismen: gudar
 4. Hinduismen: frågor
 5. Hinduismen: faktatext
 6. 10 frågor till hinduismen
 7. Kursbok: 1:1 av 11 - hinduismen
 8. Kursbok: 1:2 av 11 - hinduismen
 9. Kursbok: 1:3 av 11 - hinduismen
 10. Religion och identitet: mitt liv som hindu

Formulär: Religion / Högtider
 
 1. Religiösa högtider 1
 2. Religiösa högtider 2
 3. Religiösa högtider 3
 4. Religiösa högtider 4

 

Formulär: Religion / Religion och identitet
 

 1. Religion och identitet: fakta 1
 2. Religion och identitet: fakta 2
 3. Religion och identitet: filmklipp 1
 4. Religion och identitet: filmklipp 2
 5. Religion och identitet: filmklipp 3
 6. Religion och identitet: frågor
 7. Religion och identitet
 8. Kursbok: 10 av 11 identitet
 9. Identitetsmarkörer
 10. Religion och identitet: mitt liv som hindu
 11. Religion och identitet: mitt liv som buddhist
 12. Religion och identitet: mitt liv som kristen
 13. Religion och identitet: mitt liv som jude
 14. Religion och identitet: mitt liv som muslim

 

Formulär: Religion / Religion och vetenskap
 
  1. Religion och vetenskap 1
  2. Religion och vetenskap 2
  3. Religion och vetenskap 3
  4. Religion och vetenskap 4
  5. Religion och vetenskap 5
  6. Religion och vetenskap 6
  7. Religion och vetenskap 7
  8. Religion och vetenskap 8
  9. Sammanfattning: religion och vetenskap
  10. Kursbok: 9 av 11 religion och vetenskap

.

Formulär: Religion / Fördjupningar
 
  1. Voodoo 1
  2. Voodoo 2
  3. Ockultism
  4. Religiös förföljelse
  5. Onda andar, demoner och spöken
  6. Satanism
  7. Numerologi
  8. Folktro
  9. Schamanism
  10. Mytologi
  11. New Age
  12. Konspiration 1
  13. Konspiration 2
  14. Satirreligioner
  15. Shinto
  16. Shinto: nyckelord
  17. Konfucianismen
  18. Konfucianismen: nyckelord
  19. Rastafarianism
  20. Scientologin
  21. Sikhismen
  22. Sikhismen: nyckelord
  23. Zoroastrismen
  24. Jainismen
  25. Daoismen / Taoismen
  26. Daoismen / Taoismen: nyckelord
  27. Fyra religioner till: sammanfattning
  28. Sekter 1
  29. Sekter 2
  30. Välj livsåskådning
  31. Religionspsykologi
  32. Religionssociologi

.

Formulär: Religion / Viktiga personer
 
  1. Viktiga personer inom religion
  2. Viktiga personer inom religion 1
  3. Viktiga personer inom religion 2
  4. Viktiga kvinnor inom religion 3
  5. Viktiga personer: religion
  6. Viktiga personer: religion (extra)

   

Formulär: Religion / Loggar
 
 1. Aktivitetslogg
 2. Arbetslogg
 3. Grupplogg
 4. Religion: samtalslogg

Formulär: Religion / Kalender
 
 1. Religionlucka 01
 2. Religionlucka 02
 3. Religionlucka 03
 4. Religionlucka 04
 5. Religionlucka 05
 6. Religionlucka 06
 7. Religionlucka 07
 8. Religionlucka 08
 9. Religionlucka 09
 10. Religionlucka 10
 11. Religionlucka 11
 12. Religionlucka 12
 13. Religionlucka 13
 14. Religionlucka 14
 15. Religionlucka 15
 16. Religionlucka 16
 17. Religionlucka 17
 18. Religionlucka 18
 19. Religionlucka 19
 20. Religionlucka 20
 21. Religionlucka 21
 22. Religionlucka 22
 23. Religionlucka 23
 24. Religionlucka 24

.

Formulär: Religion/ Innehållsförteckning
 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Joni Stam (2020)

.

.