www.larare.at

Bildspel: pedagogik

Här har jag samlat bildspel som jag använder i mitt jobb som pedagog och skolutvecklare och i min undervisning. Majoriteten är gjorda med Google presentation och de som är gjorda med Microsofts Power Point är markerade med (PP). De flesta är färdiga och går att använda medan vissa är under konstruktion.

Det finns en pedagogisk poäng med att ha öppna bildspel eftersom då kan kollegor, skolledare och elever använda dem i sitt lärande.

PC/MAC: för att hitta något du söker efter på en sajt kan du trycka ner Ctrl och F (på Win) eller CMD ("kanelbulle") och F (på MAC) för att söka.

Pekplatta/Mobiltelefon: för att hitta något du söker efter på en sajt kan du trycka på de tre prickarna högst upp till höger i webbläsaren (Chrome) och välja: "Hitta på sidan..." eller skriv sökordet i sökfältet i webbläsaren (Safari) och välj "På den här sidan" längre ner i "rullgardinen".

I anknytning till bildspel eller föreläsningar använder jag ofta sk Exit ticket.

  1. Viktiga personer inom pedagogik
  2. Seven steps of feedback - animation
  3. Riktlinjer (5 inlärningskanaler)
  4. Ron Ritchharts 8 aspekter
  5. Pedagogik är...
  6. Pedagogik är: lärande
  7. Pedagogik är: ledarskap
  8. Pedagogik är: informationshantering
  9. Big five inom pedagogik - animation
  10. Big five: analysförmåga
  11. Big five: begreppslig förmåga
  12. Big five: Informationshantering
  13. Big five: kommunikativ förmåga
  14. Big five: metakognitiv förmåga
  15. Flexibelt lärande
  16. Förmågor för 2000-talet
  17. Google-verktyg
  18. Google-verktyg: kalkylkonceptet
  19. IKT-pedagogik
  20. Inlärningsstilar
  21. Jag som lärare strävar efter att...
  22. Lärande
  23. Mindset
  24. Nästa generations lärande (NGL)
  25. Pedagogiska modeller
  26. Sex C:n inom pedagogik - animation
  27. Vilja, förmåga och prestation
  28. Ämnesöverskridande undervisning
  29. AGES
  30. Uppgiftsförfarande
  31. Blooms taxonomi
  32. Förberedelse: grupparbete
  33. Lärande: hjärnans elasticitet
  34. Pedagogisk projekt: MLC
  35. Lärande: Self Determination Theory
  36. Lärande: Coyles 4 steg
  37. Lärande: Daniel Pink
  38. Lärande: De fyra F:n
  39. Seminarium
  40. Banduras självregleringsteori
  41. Ledarskap: auktoritärt - auktoritativt
  42. Kasam
  43. Studier
  44. Lärande: språket
  45. Visuellt tänkande
  46. Tänkandekultur
  47. Prokrastinering
  48. Lärande: undervisning
  49. Lärande: Joharifönster
  50. Lärande: minnet
  51. Lärande: Venn-diagram
  52. Optimera lärandet
  53. Det "nya" lärandet
  54. Differentierad undervisning
  55. Inlärningsteorier
  56. Skolorganisation
  57. Spelfilm i undervisningen

Exit ticket för elev efter föreläsning.

 

Bildspel / Organisation
 
  1. Jonis Google-sites
  2. Effektivisering av gymnasieskolan
  3. Elevens ansvar
  4. Jonis 10 budord inom lärande - animation
  5. Klassrumsklimat
  6. (I) klassrummet
  7. Klassrumsregler
  8. Krav på elev
  9. Krav på lärare
  10. Rutiner, Informationshantering och Lärande
  11. Informationshantering: grundmodell
  12. Informationshantering: Connect, Extend & Challenge
  13. Informationshantering: Point, Quote and Explanation
  14. Informationshantering: Word, Frase och Sentence
  15. Informationshantering: EPA
  16. Informationshantering: THIEVES
  17. Informationshantering: Blooms taxonomi
  18. Informationshantering: Spelke: förståelse
  19. Informationshantering: SQ3R
  20. Vad ska vi göra i klassrummet?
  21. Värdeord
  22. Värdegrund för skolan
  23. Värdegrundsprinciper
  24. Jonis CV - automatiserat bildspel
  25. Distansundervisning
  26. Kvalitet kontra kvantitet
  27. Feedback
  28. Koncentration
  29. Lektionstips
  30. Styrdokument
  31. Samtal
  32. Må-bra-hjul

  Exit ticket för elev efter föreläsning.

 

Bildspel / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2014)