www.larare.at

Kalendarium

-

En kalender och ett kalendarium är inte riktigt samma sak trots att de ibland kan användas som synonymer. Framförallt är skillnaden mellan en kalender och ett kalendarium att kalender syftar mer på själva systemet för hur man räknar ut tiden medan ett kalendarium är själva förteckningen över olika dagar och händelser som sker under specifika dagar.

Själv använder jag mig av kalendarium för att optimera "kommunikationen" med mina elever. En typ av dagbok​ där jag skriver in allt vi gör, allt som händer och ska hända på lektionstid i en viss kurs. Där lägger jag också upp allt material som ska bearbetas på varje enskilt lektionstillfälle.

Tanken är att de från vilken enhet som helst kan hålla koll på kursupplägget i kursen. Att mönsteranpassa lektionsupplägg genom att detaljplanera varje lektion så att mötestillfällena optimeras. Kalendariet är veckobaserat så du kan "scrolla" fram till aktuell vecka för att se vad som händer. På så vis gör jag kursupplägget transparent om jag också lägger ut kalendariet i molnet och delar ut länken till eleverna.

Jag använder mig alltså av ett webbaserat kalendarium däri jag skriver vad som ska hända, vad som hände och reviderar kontinuerligt innehållet. Att varje lektionstillfälle är noggrant upplagt och präglas av både allmän och riktad information/undervisning. Jag uppmanar eleven att använda kalendariet som del i det flippade klassrummet.

Sedan måste jag "drilla" mina elever i att alltid gå in i kalendariet inför en lektion så att de vet vad som händer och kan förbereda sig.

Exempel: Svenska 1 för BA16 (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)