www.larare.at

Nivåer: informationshantering

-

Nivå 1

 

Ha ett påbörjat ordförråd.

Förstå några ord i ett material och ha en någorlunda aning om vilket område materialet rör sig inom.

Nivå 2

 

Ha ett påbörjat ordförråd.

Förstå några ord i ett material och ha en någorlunda aning om vilket område materialet rör sig inom.

Nivå 3

 

Ha ett vidareutvecklat ordförråd.

Förstå de flesta orden i ett material och ha en grundläggande aning om vad det handlar om.

Förmågan att återge informationen på ett grundläggande plan.

Nivå 4

 

Ha ett utökat ordförråd.

Förstå majoriteten av orden i ett material och ha en övergripande aning om vad det handlar om.

Förmågan att återge informationen.

Nivå 5

 

Ha ett mer utökat ordförråd.

Förstå majoriteten av orden i ett material och ha en övergripande förståelse över vad det handlar om och koppla detta till den egna erfarenhetssfären.

Någorlunda källkritisk.

Förmågan att presentera informationen.

Nivå 6

 

Ha ett tillräckligt bra ordförråd för att täcka materialet.

Förstå majoriteten av orden i ett material. Speciellt facktermer och ämnesspecifika ord. Förmågan att relatera till den egna erfarenhetssfären.

Förmågan att vara källkritisk.

Ha en övergripande förståelse av materialet.

Förmågan att presentera informationen ganska bra.

Nivå 7

 

Ha ett bra ordförråd för att täcka materialet och samtal om det.

Förstå majoriteten av orden i ett material. Speciellt facktermer och ämnesspecifika ord. Ha en övergripande förståelse av materialet.

Förmågan att relatera till den egna erfarenhetssfären och jämföra.

Förmågan att vara källkritisk.

Förmågan att tolka och komma fram till egna idéer och dra egna slutsatser ur materialet.

Använda några ämnesspecifika begrepp i hanteringen av informationen. Några kan vara bristfälligt använda.

Förmågan att presentera informationen på ett tydligt sätt.

Nivå 8

 

Ha ett bra ordförråd för att täcka både materialet och resonerandet kring det.

Förstå det språkliga innehållet fullt ut och förstå allt material till stor del.

Förmågan att relatera till den egna erfarenhetssfären och jämföra.

Förmågan att vara källkritisk.

Ha tillgång till enkla analysverktyg.

Förmågan att lägga till egna och andras idéer och slutsatser när man tolkar materialet.

Använda flera ämnesspecifika begrepp i hanteringen av informationen.

Förmågan att presentera informationen på ett intressant och tydligt sätt.

Nivå 9

 

Ha ett mycket bra ordförråd som täcker både material och analys.

Förstå det språkliga innehållet fullt ut och förstå allt material till stor del.

Förmågan att relatera till den egna erfarenhetssfären och jämföra.

Förmågan att lägga till egna och andras idéer och slutsatser när man tolkar materialet.

Ha tillgång till analysverktyg.

Förmågan att dra paralleller och associera till annat material.

Använda många ämnesspecifika begrepp i hanteringen av informationen, och på rätt sätt.

Nivå 10

 

Ha ett oerhört bra ordförråd som täcker både material och analys.

Förstå det språkliga innehållet väl och fullt ut och förstå allt material.

Förmågan att relatera till den egna erfarenhetssfären och jämföra med berikande exempel.

Förmågan att lägga till egna och andras idéer och slutsatser när man tolkar materialet och göra paralleller.

Ha tillgång till flertalet olika analysverktyg beroende på syfte.

Förmågan att dra paralleller och associera till andra ämnen.

Använda många facktermer och ämnesspecifika begrepp i hanteringen av informationen, och på rätt sätt. Samt definiera dem.