www.larare.at

Kalendarier: Filosofi

Innehållsförteckning -

 

Kalendarier: Filosofi / Filosofi 1
 
Klicka för att komma till start

202021

V.34 - V38: Ämnesintroduktion (7h)

V.39 - V.44: Antikens tänkare (10h)

V.45 - V.50: "Moderna" tänkare (3h)

V.02 - V.06: Etik & moral (7h)

V.07 - V.11: Existentialismen (5h)

V.12 - V.14: Samhällsfilosofi (5h)

V.15 - V16: Språkfilosofi (4h)

V.17 - V.19: Nutida filosofi (3h)

V.20 - V.23: öppet innehåll

Kalkylplanering

V.34 - V36: 01. Introduktion

V.37 - V.47: 02. Vetskap & vetenskap

V.48 - V.06: 03. Etik

V.07 - V.11: 04. Existentialismen

V.12 - V.16: 05. Samhällsfilosofi

V.17 - V.19: 06. Språkfilosofi

Veckoplanering

V.34-V.37 Introduktion Filosofi / Praktisk information V.38 Moment: Vetskap & vetenskap: kunskap och lärande V.39-V.42 Moment: Vetskap & vetenskap: Antikens tänkare V.43 Ord som är användbara inom filosofin V.43 Epistemologi och Descartes V.45-V.47 Descartes, Kant och Schopenhauer V.48 - V.50 Matrix V.51 Kompletteringstillfälle

V.02-V.06 Moment: Etik & moral V.07-V.08 Moment: språkfilosofi V.10 Moment: Existentialismen V.15 Allmänna filosofiska frågor V.17 - V.18 Kursexamination V.19 - V.20 Kompletteringstillfälle V.21 - V.23 Filmtajm & filmsnack: The Truman Show

201920

V.34-V.35 Introduktion Filosofi / Praktisk information
V.36 Ord som är användbara inom filosofin
V.37-41 Moment: Vetskap & vetenskap (Antikens tänkare)
V.41-V.43 Epistemologi och Descartes
V.45-V.50 Kant och Schopenhauer

V.03-V.07 Moment: film och filosofi: Matrix
V.08-V.13 Moment: Värde & samhälle (etik och moral)
V.14 Moment: Språk och logik
V.15-V22 Moment: Existentialismen
V.23 Filmtajm & filmsnack: The Truman Show

201819

V.35 Introduktion Filosofi / Praktisk information
V.36 Ord som är användbara inom filosofin
V.37-38 Moment: Vetskap & vetenskap (Antikens tänkare)
V.39-40 Descartes
V.41-43 Naturfilosoferna - Descartes
V.45-47 Vetenskapsteori
V.48-51 Moment: film och filosofi: Matrix

V.03-07 Moment: Värde & samhälle (etik och moral)
V.08-15 Arthur Schopenhauer och Immanuel Kant
V.16-18 Moment: Språk och logik
V.19-22 Moment: Existentialismen

201718

 

201617 (kompletteringskurs på kort tid)

V.41 Introduktion Filosofi / Praktisk information
V.42 - V.43 Filosofiska begrepp / Naturfilosoferna
V.44 - V45 Sokrates och Platon
V.46 - V.47 René Descartes
V.48 - V.49 Arthur Schopenhauer och Immanuel Kant
V.50 - V.51 Filosofiska frågor / Filosofiskt tankesystem
V.02 - V.04 Existentialismen
V.05 Språk och logik: satslogik
V.06 - V.07 Vetenskapsteori
V.08 slutprov i Filosofi 1

 

VT2016 (Humanistprogrammet)

V.03 Introduktion och kursinnehåll
V.04 - V.05 Naturfilosoferna: Thales, Pythagoras, Zenon och Demokritos
V.06 Sokrates och Platon
V.07 - V.08 Grekisk filosofi sammanfattning och examination
V.10 René Descartes
V.11 - V.12 Arthur Schopenhauer och Immanuel Kant
V.13 - V.16 Filosofiska tankesystem och Filosofiska frågor
V.17 - V.18 Tema: Existentialismen
V.19 Språk och logik
V.20 - V.21 Vetenskapsteori
V.22 Kursprov
V.23 Avslutning och utvärdering

 

 

Kalendarier: Filosofi / Filosofi 2
 
Klicka för att komma till start

 

Kalendarier: Filosofi / Förslag
 
Klicka för att komma till start

Upplägg 1

 • Kursens innehåll & Presentation om av vad filosof är 2h
 • Semantik: precisering, definition 1,5h
 • Vad är kunskap och vad blir vetenskap 2h
 • Vad är sanning 1,5h
 • Existentialismen/livsfilosofi 4h
 • Moralfilosofi: 6h
 • Utilitarism (konsekvenserna för alla)
 • Egoism (konsekvenser för agenten).
 • Rättighetsetik (regeldeontologisk)
 • Pliktetik (handlingsdeontoligisk).
 • Elevens val (hemuppgift): 3h
  • Feminism: Frida Stéenhoff till Ebba Witt-Brattström
  • Djurens rätt: Peter Singer
  • Existentialismen: Sartre

 

Kalendarier: Filosofi / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)