www.larare.at

Kalendarier: Filosofi

Innehållsförteckning -

 

Kalendarier: Filosofi / Filosofi 1
 
Klicka för att komma till start

201920

V.34-V.35 Introduktion Filosofi / Praktisk information
V.36 Ord som är användbara inom filosofin
V.37-41 Moment: Vetskap & vetenskap (Antikens tänkare)
V.41-V.43 Epistemologi och Descartes
V.45-V.50 Kant och Schopenhauer

V.03-V.07 Moment: film och filosofi: Matrix
V.08-V.13 Moment: Värde & samhälle (etik och moral)
V.14 Moment: Språk och logik
V.15-V22 Moment: Existentialismen
V.23 Filmtajm & filmsnack: The Truman Show

201819

V.35 Introduktion Filosofi / Praktisk information
V.36 Ord som är användbara inom filosofin
V.37-38 Moment: Vetskap & vetenskap (Antikens tänkare)
V.39-40 Descartes
V.41-43 Naturfilosoferna - Descartes
V.45-47 Vetenskapsteori
V.48-51 Moment: film och filosofi: Matrix

V.03-07 Moment: Värde & samhälle (etik och moral)
V.08-15 Arthur Schopenhauer och Immanuel Kant
V.16-18 Moment: Språk och logik
V.19-22 Moment: Existentialismen

201718

 

201617 (kompletteringskurs på kort tid)

V.41 Introduktion Filosofi / Praktisk information
V.42 - V.43 Filosofiska begrepp / Naturfilosoferna
V.44 - V45 Sokrates och Platon
V.46 - V.47 René Descartes
V.48 - V.49 Arthur Schopenhauer och Immanuel Kant
V.50 - V.51 Filosofiska frågor / Filosofiskt tankesystem
V.02 - V.04 Existentialismen
V.05 Språk och logik: satslogik
V.06 - V.07 Vetenskapsteori
V.08 slutprov i Filosofi 1

 

VT2016 (Humanistprogrammet)

V.03 Introduktion och kursinnehåll
V.04 - V.05 Naturfilosoferna: Thales, Pythagoras, Zenon och Demokritos
V.06 Sokrates och Platon
V.07 - V.08 Grekisk filosofi sammanfattning och examination
V.10 René Descartes
V.11 - V.12 Arthur Schopenhauer och Immanuel Kant
V.13 - V.16 Filosofiska tankesystem och Filosofiska frågor
V.17 - V.18 Tema: Existentialismen
V.19 Språk och logik
V.20 - V.21 Vetenskapsteori
V.22 Kursprov
V.23 Avslutning och utvärdering

 

 

Kalendarier: Filosofi / Filosofi 2
 
Klicka för att komma till start

 

Kalendarier: Filosofi / Förslag
 
Klicka för att komma till start

Upplägg 1

 • Kursens innehåll & Presentation om av vad filosof är 2h
 • Semantik: precisering, definition 1,5h
 • Vad är kunskap och vad blir vetenskap 2h
 • Vad är sanning 1,5h
 • Existentialismen/livsfilosofi 4h
 • Moralfilosofi: 6h
 • Utilitarism (konsekvenserna för alla)
 • Egoism (konsekvenser för agenten).
 • Rättighetsetik (regeldeontologisk)
 • Pliktetik (handlingsdeontoligisk).
 • Elevens val (hemuppgift): 3h
  • Feminism: Frida Stéenhoff till Ebba Witt-Brattström
  • Djurens rätt: Peter Singer
  • Existentialismen: Sartre

 

Kalendarier: Filosofi / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)