www.larare.at

Kalendarier: Övriga

Innehållsförteckning -

 

Kalendarier: Övriga / Psykologi 1
 
Klicka för att komma till start

HT2019 och VT2020 (I-val)

  Psykologi 1

  V.35 Introduktion av kurs, lärare, elever och arbete med viktiga begrepp inom psykologi
  V.36 - V38 Socialpsykologi med utgångspunkt från filmen The wave
  V.38 Milgrams experiment
  V.40 Psykologiska perspektiv och Normer, stereotyper och stigmatisering
  1. Människan är en social varelse.
  2. Sammanhanget skapar människan
  3. "yttre kontroll ger "inre kontroll"
  4. Emotioner är grunden för mänsklig interaktivitet
  V.41 - V.43 Psykologiska perspektiv och genomgång av examinationsuppgift
  V.45 Återkoppling psykologiska perspektiv
  V.46 Psykologins historia och Psykisk (o)hälsa
  V.47 - V.48 Dokumentär: In i vårt psyke
  V.49 Eget arbete med examination
  V.50-V.51 Spelfilmen: Shutter Island

  Psykologi 2a

  V.03 Arbete med examination, Psykologidiagnos och Formulär: Psykologiska försvarsmekanismer
  V.04 Psykologi 2a kursen inleds med begreppsanalys. Intresseformulär inför kursen.
  V.05 Intresseformulär i relation till kunskapskrav. Examinationen publiceras.
  V.06 - V.07 Repetition: de psykologiska perspektiven
  V.08 Test: Psykologiska perspektiv: repetition
  V.10 - V.11 Arv och miljö (syskon)
  V.12 Personlighet
  V.13 Psykisk (o)hälsa
  V.14 - V.19 Examinationsuppgift
  V.20 - V.23 Film och psykologi: Gökboet eller A Clockwork Orange

HT2018 och VT2019 (I-val)

Psykologi 1

V.36 Normer, stereotyper och stigmatisering
1. Människan är en social varelse.
2. Sammanhanget skapar människan
3. "yttre kontroll ger "inre kontroll"
4. Emotioner är grunden för mänsklig interaktivitet
V.36 Spelfilmen: The Wave
V.38 Grupparbete: Ledarskap, Socialisation och konformitet, Roller och Status, Normer & värderingar
V.39 Psykisk (o)hälsa
V.40-41 Stress och psykologi
V.42 Begrepp inom psykologin
V.42 Introduktion: psykologiska perspektiv
V.43 Grupparbete: psykologiska perspektiv
V.43 Examinationsuppgift publiceras
V.44-45 Arbete medexaminationsuppgift
V.46 Försvarsmekanismer
V.46 Muntliga redovisningar av ett perspektiv
V.47-48 Dokumentär: In i vårt psyke
V.49 Dead line examinationsuppgift
V.50 Spelfilmen: Shutter Island med uppgifter

Psykologi 2a (VT19)

V.02 Introduktion: Psykologi 2a
1. Psykologi & samhälle
2. Psykologi & individ
3. Psykisk (o)hälsa
V.03-04 Repetition: De psykologiska perspektiven
V.06 Behovstrappan, motivationspsykologi
V.06 Känslor
V.07 Självbedrägeri, Människovärde och Individualism
V.08 Jaget, identitet, självet och syskonskap
V.10-11 Kärlek och psykologi
V.12 Sigmund Freud
V.12 Psykologi och identitet
V.13 Presentation av och arbete med kursens examinationsuppgift
V.14 Filmklipp om depression
V.15-16 Arbeta med artikeln: Kärlekens historia
V.17-18 Arbeta med examinationsuppgift
V.19 Personlighetstest i anknytning till psykologiska perspektiv
V.20 Arbeta med examinationsuppgift
V.21 Matchingtest
V.21 Dead line för examinationsuppgift
V.22 Spelfilmen: Gökboet med uppgifter

HT2015 och VT2016 (Samhällsprogrammet)

V.35 - V.36 Introduktion och kursinnehåll
V.37 - V.38 Moment Introduktion Psykologi (Psykologikompendium)
V.39 Moment Introduktion Psykologi (Experiment)
V.42 - V.43 Föreläsning om de fem perspektiven och koppling till experiment
V.45 - V.47 De fem perspektiven
V.48 - V.49 filmen: Stora tänkare med frågor till
V.50 - V.51 Filmtajm: Det sociala djuret : Den omedvetna människan och frågor till

V.02 det kognitiva perspektivet
V.05 - V.08 Biologisk psykologi
V.10 - V.12 Film: Det vita snittet (SVT-dokumentär om lobotomi i Sverige) med frågor till
V.14 - V.15 Film: In i vårt psyke med frågor till / Återkoppling: Fem psykologiska perspektiv
V.16 - V.22 Individuell handledning

Planeringar i Psykologi

 

Kalendarier: Övriga / Psykologi 2
 
Klicka för att komma till start

Kalendarier: Övriga / Psykologi A
 
Klicka för att komma till start

 

 

Kalendarier: Övriga / Historia
 
Klicka för att komma till start

Förslag på upplägg

HT: 45h

 1. Vad är historia? (Historiasyn – historieuppfattning) 4h
 2. Källkritik 2h
 3. Forntid: Förhistoria 2h
 4. Forntid: Mesopotamien / Egypten 6h
 5. Antiken: Grekland 6h
 6. Antiken: Rom 6h
 7. Medeltid: Europa 3h
 8. Medeltid: Sverige 2h
 9. Upptäckternas tid 6h
 10. Svensk stormaktstid 2h
 11. Prov/specialarbete 6h

VT: 50h

 1. Vad är historia? (Historiasyn – historieuppfattning) 4h
 2. Källkritik 2h
 3. Forntid: Förhistoria 2h
 4. Forntid: Mesopotamien / Egypten 6h
 5. Antiken: Grekland 6h
 6. Antiken: Rom 6h
 7. Medeltid: Europa 3h
 8. Medeltid: Sverige 2h
 9. Upptäckternas tid 6h
 10. Svensk stormaktstid 2h
 11. Prov/specialarbete 11h

Kalendarier: Övriga / Religion 1
 
Klicka för att komma till start

Kursplanering

V.02 - V.03 Introduktion: Religion 1 och moment: vad är tro? - ca 3,5h
V.04 Kort presentation av Världsreligionerna - ca 1h
V.05 - V.08 Judendom och Kristendom - ca 6h
V.10 - V.11 Etiska frågor - ca 3,5h
V.12 - V.13 Islam - ca 3,5h
V.14 Öppet innehåll - ca 3h
V.16 - V.18 Hinduismen och Buddhismen - ca 5h
V.19 - V.21 Fördjupningsarbete - ca 7h
V.22 Öppet innehåll - ca 3h
V.23 - V.24 Religion och vetenskap - ca 4h

 

VT2017 (från 1/3 fram till 12/6) på Bygg- och Elprogrammet, Lugnetgymnasiet (Falun)

V.10 - V.12 Presentation av lärare och elever och moment: Världsreligionerna

V.13 - V.15 Moment: Religion och Vetenskap

V.17 - V.19 Moment: Identitet och religion

V.20 Moment: Livsåskådningar

V.21 - V.23 Kompletterande arbete

 

Kalendarier: Övriga / Religion 2
 
Klicka för att komma till start

 

 

Kalendarier: Övriga / Mental träning
 
Klicka för att komma till start

HT2016 och VT2017 (Individuellt val)

V.34 - V.35 Introduktion av kursen / Praktisk information
V.36 Träningsdagbok / Avslappningsövning / Moment: Självkänsla
V.37 - V.40 Moment: Självkänsla / Mindfulness
V.41 - V.46 Moment Stress och prestation / Elevens ansvar / Yoga-övningar
V.47 Elevledd tränings- och avslappningsövning (ETA) / Yoga-övningar
V.48 - V.51 Elevledd tränings- och avslappningsövning (ETA) / Yoga-övningar / Moment Ledarskap

V.02 - V.06 Elevledd tränings- och avslappningsövning (ETA) / Yoga-övningar / Centrala begrepp och teorier / Moment Ledarskap
V.07 - V.12 Elevledd tränings- och avslappningsövning (ETA) / Yoga-övningar / Psykologi - Prestation
V.13 V.19 Elevledd tränings- och avslappningsövning (ETA) / Yoga-övningar / Motivation och målfokusering / SDT
V.20 Elevledd tränings- och avslappningsövning (ETA) / Yoga-övningar / Öppet innehåll
V.23 - V.24 Öppet innehåll

 

HT2015 och VT2016 (Individuellt val)

V.35 Introduktion och kursinnehåll
V.36 - V.43 Moment Stress och prestation / Avslappningsövning
V.45 - V.51 Moment Ledarskap

V.02 - V.05 Psykologi och prestation / Yogateori / Elevavslappningsövning
V.06 - V.20 Motivation och målfokusering (grupparbete 1-3 och SDT) / Elevavslappningsövning
V.21 - V.22 Elevavslappningsövning och avslutning

 

 

Kalendarier: Övriga / Information och kommunikation
 
Klicka för att komma till start

HT2015 och VT2016 (Handelsprogrammet)

V35 Introduktion och kursinnehåll
V36 - V41 Moment Kommunikation / skapa bildspel
V42 - V43 Sökoptimering, Big data och källkritik
V44 - V50 APL
V51 Övning: presentation av APL

V2 - V12 Moment: Webbplats
V14 Jobba med Blogg
V16 Kursprov
V17 - V22 Öppet innehåll

 

Kalendarier: Övriga / Journalistik, reklam och information
 
Klicka för att komma till start

HT2016 och VT2017 (Sam-programmet)

V.34 - V35 Introduktion / Kursens styrdokument / Moment / Förslag på examination
V.36 Momenten: Reklam eller Propaganda
V.37 Genomgång: Moment: Reklam
V.38 - V.40 Eget arbete med delexamination
V.41 Moment: Reklam: filmanalys
V.42 Moment: Reklam: Reklamens retorik / kursens kunskapskrav
V.43 Förberedelse inför redovisning av moment Reklam
V.45 - V.47 Redovsingar av moment Reklam
V.48 - V.51 Moment: Journalistik

 

Kalendarier: Övriga / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)