www.larare.at

Statussida

 

Jag upprättar statussidor åt alla mina elever på webben. Där fyller jag i vilka kunskapskrav som eleven uppnått.

I dagsläget använder jag delat Google-dokument som bara jag och eleven har tillgång till.

Sidan ska tydliggöra elevens prestationer kopplat till både formativ bedömning och kunskapskrav.

Eleven kan här följa sin lärandeprocess och på så vis "äga" sitt lärande.

Exempel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)