www.larare.at

Värdegrund

Skolans och förskolans värdegrund är

 • människolivets okränkbarhet
 • individens frihet och integritet
 • alla människors lika värde
 • jämställdhet
 • solidaritet mellan människor

Se bildspel.

 

Värdegrund / Hjärtat
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

De flesta skolor har en formulerad värdegrund; Borlänge har t.ex. följande "nyckelord" som bildar akronymet: HJÄRTAT

 1. Hänsyn
 2. Jämlikhet
 3. Ärlighet
 4. Respekt
 5. Trygghet
 6. Ansvar
 7. Tillit

Se bildspel.

 

Värdegrund / Förslag på upplägg
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Här följer ett förslag på upplägg när det gäller arbete med värdegrund:

 1. Definiera ordet individuellt
 2. Hitta synonymer och antonymer (motsatsord) till ordet individuellt
 3. Diskutera ordet och dess betydelse i mindre grupp
 4. Arbeta fram ett exempel som tydliggör ordets betydelse och framför allt innebörd
 5. Presentera ordet

Ännu ett sätt är att arbeta med värdegrund genom sk värdegrundsbrottning vilket innebär att man kategoriserar och värderar orden genom att diskutera vilka är viktigast och framför allt varför de är viktigast.

 

Värdegrund / Lärarhandledning

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Lärarhandledning. Lösenordsskyddat

 

 

Värdegrund / Innehållsförteckning
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)