www.larare.at

Tre faktorer för bra ledarskap

 

Internationell forskning har identifierat tre faktorer för ett gott klassrumsledarskap. Det första är emotionellt stöd som innebär systematiskt och kontinuerligt arbete med sociala relationen både gentemot elev och mellan elever. Det andra är själva klassrumsorganisation där rutiner och tydligt upplägg utgör det viktigaste. Och avslutningsvis det tredje: inlärningsstöd som innebär att försöka få ALLA eleverna att ta eget ansvar över sitt lärande. Dessa tre faktorer kännetecknar en bra ledare i klassrummet.

Emotionellt stöd

Det ska råda ett positivt klimat i klassrummet. Läraren ska vara uppmärksam på elevernas behov och vara öppen för elevernas intressen, motivation och åsikter.

Klassrumsorganisation

Läraren ska använda effektiva metoder för att förebygga och hantera dåligt uppförande hos eleverna. Hen ska också organisera arbetet effektivt så att så mycket tid som möjligt går till lärande.

Inlärningsstöd

Läraren ska i hög grad verka för diskussioner i klassrummet för att utveckla elevernas eget tänkande, och alltså inte fokusera på innantill-inlärning. Feedback ska ges för att utveckla eleven förståelse för ett ämne, inte i form av rätt eller fel. Undervisningen ska vara varierad.

Källa: Teaching through Interaktion

The Elementary School Journal och Vetenskapens värld

 

 

Lärarhandledning

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Lärarhandledning. Lösenordsskyddat

 

 

Innehållsförteckning

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)