www.larare.at

Citat - pedagogik

-

 

Citat - pedagogik / A
 

All undervisning kräver eftertanke och varje tanke föregås av eftertänksamhet..

Allt talar för lärarende – tala om det!

Allt som är kan bli!

Att skrämma till läsning ska enbart ske genom högläsning av en spökhistoria.

Att söka kunskap kräver kunskap.

Att tänka fyrkantigt är att göra kvadrater av allt.

Att tänka i vidare breddar banan.

Att inte bli sedd är synd, att inte se är en ännu större synd.


Citat - pedagogik / B
 

Barn ropar så att de blir delaktiga. Större barn blir delaktiga genom att de lyssnar.

Barn lär sig alltid - det gör också elever men vi glömmer det ibland.

Barn lär sig gå, elever behöver hjälp att gå till rätt plats.

Barn av sin tid behöver pedagoger av sin tid.

Barn är här och nu; se till att vara på samma plats.

Barnperspektiv är ibland mycket vidare än vuxenperspektivet.

Beprövad erfarenhet börjar oftast med ett misslyckande.

Bort med tyst läsning – in med mer prat om läsning.

Bortförklaringar bör ersättas med härförklaringar

 

Citat - pedagogik / C
 

 

 

Citat - pedagogik / D
 

Den dömande läsaren gör det svårt för den blivande läsaren att bli läsande!

Det en lärare gör idag påverkar morgondagen!

Det formativa förhållningssättet är undervisningsframkallande!

Det ljus som kommer ur boken är upplysningens.

Det är både tyngd och avstånd i ordet kilometer!

Det är märkligt att vissa barn klarar skolan trots att skolan inte klarar eleverna.

Då vi delar kan resultatet bli att båda får mer än hälften.

Det vi gör i skolan idag kan få långtgående effekter.

 

Citat - pedagogik / E
 

Eleven är en källa.

Elevens respekt får vi inte – det erövrar vi!

Elevperspektivet finns – det är vårt ansvar att se.

En bok har flera sidor. Och som tur är tar sidorna aldrig slut för det finns fler än en bok.

En lärare är inte bara framåtsträvare och en traditionsbärare.

En läroplan är en plan; lärande en verksamhet!

En läroplan är ingenting utan lärare och elever!

Ett bra grepp om orden får man med en bok i handen.

 

Citat - pedagogik / F
 

Framtiden – en annan föreställning. Ett påhitt som vi ständigt förhåller oss till!

Fritt är ordet! Men ibland bundna till bok, men ändå fria.

Fråga inte en elev vad hen kan – fråga vad hen vill kunna!

Frågor är större än svaren.

Frågvisa elever utbildar sig själva!

Frågvisa elever blir självständiga och kloka!

Fånga skoldagen!

Framtiden flåsar mig i nacken! Aldrig nuet!

Frånvända. Hellre närvända. Ett slags elevperspektiv.

Förvånad! Då uppenbarar sig en annan kurs!

 

Citat - pedagogik / G
 

Glädjedödare! Vilket fruktansvärt mord de utför. Må de straffas med glädje.

Gå i dialoger. Gå inte i lås!

 

Citat - pedagogik / H
 

Hopp om skolan. Inte påhopp på skolan!

Härförklara. Inte bortförklara!

Högläsning i skolan är inte bara avkopplande – den är påkopplande!

 

Citat - pedagogik / I
 

I mellanrummet mellan forskning och praktik finns det pedagogiska samtalet.

Ingenting går upp mot någonting och det är inte givet att någonting vinner!

Istället för att titta på vad vi inte hann – se det vi hann!

 

Citat - pedagogik / J
 

Jag odlar mina fel och brister för de är en ständig källa till inspiration.

Jag är en texttyp! Typ!

Jag lyssnar på böcker med mina ögon och skriver böcker med hjälp av det jag upplevt.

Jag är lärare – med rätt att utbilda!

Jag läser - alltså kommunicerar jag!

Jag är text, men också mycket mer.

 

Citat - pedagogik / K
 

Kanske hellre se ATT pojkar läser än värdera VAD pojkar läser!

Kasta ut ett ord och kamma hem en mening!

Källkritik är en början på en relation!

Källkritiken är början på ett äventyr.

Källkritik är att ta ett avstamp ur nuet in i historien.

Källkritiken öppnar bibliotek.

Källkritik – vad sägs om källförälskelse?

 

Citat - pedagogik / L
 

Litteratursamtal är en sak. Litteraturdiskussioner en annan.

Livet är fyllt av outforskade vardagsäventyr!

Lusten ska erbjudas ur innehållet – inte tvingas fram ur eleverna!

Lärare gör ingen skillnad på människor, men hjälper dem olika.

Lärande handlar delvis om att befinna sig i något obekvämt.

Läraren håller i lärandet, eleven befinner sig i det!

Läraren är en resurs!

Lärandet är eleven.

Läroplanen kan överträffas. Ta avstamp ur läroplanen.

Läroplanen är också en tidsplan. I huvudsak en innehållsplan.

Läroplanen är ingen piska. Den är en morot.

Läs inte lusen av eleverna – läs lusten in i dem.

Läsningen är för läsaren.

 

Citat - pedagogik / M
 

Med läraren kommer läroplanen!

Mot Jantelagen är alla lagbrott tillåtna!

 

Citat - pedagogik / N
 

När hopen sätter sig vid skolbänken väcks hoppet.

 

Citat - pedagogik / O
 

Och varsamt lyfter jag alltsammans ur tiden och in i minnet.

Okunskap är vänskapsbildande!

Om du aldrig smakar av innehållet kan du aldrig veta något om det.

Om förändring – se en larv bli till fjäril.

Ord letar mening och finner till slut sig själv.

Ord är inte bara problematiska!

Orden är medan språket blir.

Ordning och reda börjar alltid med oordning och oreda.

 

Citat - pedagogik / P
 

Pedagogik ska inte konserveras, den ska konverseras!

Prov visar alldeles för lite.

Påverka genom närvaro

 

Citat - pedagogik / R
 

Resursen är du.

Rummet lämnar ingen oberörd!

 

Citat - pedagogik / S
 

Se morgondagen i läraryrket, inte gårdagen.

Se till eleven som ser till dig.

Skolan ska inte vara hemtrevlig – skolan ska vara skoltrevlig!

Skolan är inte bara en byggnad, utan en idé!

Skydda barnen i verkligheten – inte från den.

Släpp lärandet loss det är höst!

Spegling synliggör dig; inför dig själv och andra.

Språket sitter i kroppen, men börjar i knoppen.

 

Citat - pedagogik / T
 

Tala i relationen – inte om den!

Talutrymme kan vara lösningen!

Textbegreppet utgörs av bokstäver men texter innehåller så mycket mer.

Tystnad! Är som vilket annat oljud som helst!

Tänka innanför och utanför lådan. Varför inte böka runt i den och göra den större.

 

Citat - pedagogik / U
 

Utan att veta ställer vi frågorna!

Underskatta inte kraften i det som är svårt.

Undervisning är som vilket annat ord som helst, men effekten skiljer sig.

Undervisning kräver särskilt stöd!

Uppslagsverk ger mig uppslag till nedslag!

Utmaningar påverkar!

 

Citat - pedagogik / V
 

Varje saga har ett slut där verkligheten tar vid.

Vem är mest frågvis – eleven eller läraren?

Vi ska odla närhet – inte avstånd.

Vi lärare tar eleverna från a till ö men betygsätter dem med ett utefter ett mycket mer snävare alfabet.

"Vi" är ett mäktigt ord.

Vårt uppdrag är att anta utmaningar. Inte fly dem!

Vägen till minnen går via livet.

 

Citat - pedagogik / Å
 

 

Citat - pedagogik / Ä
 

Ämnen upptäcks via en lärares intresse.

Även om man går i andras fotspår lämnar man avtryck av sina egna.

 

Citat - pedagogik / Ö
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)