www.larare.at

Kallocain av Karin Boye

De tre första styckena ur Karin Boyes roman Kallocain

Stycke 1

Den bok jag nu sätter mig ner att skriva måste verka meningslös på många - om jag alls vågar tänka mig, att "många" får läsa den - eftersom jag alldeles självmant, utan någons order, börjar ett sådant arbete och ändå inte själv är riktigt på det klara med vad avsikten är. Jag vill och måste, det är alltsammans. Allt mer och mer obönhörligt frågar man efter avsikten och planmässigheten i vad som göres och säges, så att helst inte ett ord ska falla på måfå - det är bara författaren till den här boken som har tvingats gå motsatta vägen, ut i det ändamålslösa. Ty fast mina år här som fånge och kemist - de måste vara över tjugu, tänker jag mig - har varit fulla nog ändå av arbete och brådska, måste det finnas något som inte tycker det är tillräckligt och som har lett och överblickat ett annat arbete inom mig, ett som jag själv inte hade någon möjlighet att överblicka och där jag ändå har varit djupt och nästan plågsamt medintresserad. Det arbetet kommer att vara slutfört, när jag väl har skrivit ner min bok. Jag inser alltså, hur förnuftsvidriga mina skriverier måste te sig inför allt rationellt och praktiskt tänkande, men jag skriver ändå.

Beräkning

Antal meningar (M): 6
Antal ord (O): 208
Antal ord med fler än 6 tecken (L): 30
126 unika ord

Genomsnittlig meningslängd (Lm = O / M): 34,67
Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 14,42

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 49

Frekvensordlista (Vanligaste orden i svenska)

12ggr

och

10ggr

jag

7ggr

det

6ggr

som

5ggr

måste, att, har, är,

4ggr

mig, ett, inte, ändå

3ggr

den, på, arbete

2ggr

här, i, själv, mer, mina, vad, bok, vara, allt, ner, avsikten, många, varit

Ordvariation

Type/token ratio (TTR)

60,58 %

Ordvariationsindexa (OVIX)

59,46

Ordvariationsratiob (OVR)

90,61 %
a OVIX räknas ut med formeln log(tokens)/log(2-(log(types)/log(tokens))) vilket tar bättre hänsyn till textens längd än TTR 

b OVR räknas ut med formeln log(types)/log(tokens) och är enklare att läsa ut än OVIX samt bättre än TTR i avseende på längd

Ord som är längre än 6 bokstäver

Lätta ord (11): eftersom, alldeles, avsikten, självmant, obönhörligt, avsikten, planmässigheten, ändamålslösa, förnuftsvidriga, rationellt, praktiskt

Svåra ord (15): meningslös, riktigt, alltsammans, författaren, motsatta, brådska, tillräckligt, möjlighet, överblicka, plågsamt, medintresserad, arbetet, slutfört, skriverier, tänkande


Stycke 2

Kanske jag inte skulle vågat det förr. Kanske det rentav är fångenskapen, som har gjort mig lättsinnig. Mina levnadsvillkor nu skiljer sig obetydligt från dem jag levde under som fri man. Maten visade sig vara knappt märkbart sämre här - det vande man sig vid. Britsen visade sig vara något hårdare än min säng hemma i Kemistaden n:r 4 - det vande man sig vid. Jag kom något mera sällan ut i fria luften - det vande man sig också vid. Värst var skilsmässan från min hustru och mina barn, särskilt som jag ingenting visste eller vet om deras öde; det gjorde mina första år i fångenskapen fulla av oro och ångest. Men allteftersom tiden led, började jag känna mig lugnare än förr och till och med trivas mer och mer med min tillvaro. Här hade jag ingenting att vara ängslig för. Jag hade varken underordnade eller chefer - så när som på fängelsevakterna, som sällan störde mitt arbete och bara bekymrade sig om att jag efterlevde ordningsreglerna. Jag hade varken beskyddare eller medtävlare. De vetenskapsmän jag ibland sammanfördes med för att kunna följa med nya rön på kemins område, behandlade mig hövligt och sakligt, om än något nedlåtande för min främmande nationalitets skull. Jag visste, att ingen ansåg sig ha skäl att avundas mig. Kort sagt: på sätt och vis kunde jag känna mig friare än i friheten. Men på samma gång som lugnet växte också detta underliga arbete med det förflutna inom mig, och nu får jag ingen ro förrän jag har skrivit ner mina minnen från en viss innehållsrik tid i mitt liv. Möjlighet att skriva har man givit mig för mitt vetenskapliga arbetes skull, och kontroll utövas först i det ögonblick jag lämnar ett färdigt arbete ifrån mig. Jag kan alltså kosta på mig detta enda nöje, även om det skulle bli det sista jag fick tillfälle till.

Beräkning

Antal meningar (M): 19
Antal ord (O): 312
Antal ord med fler än 6 tecken (L): 47
179 unika ord

Genomsnittlig meningslängd (Lm = O / M): 16,42
Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 15,06
Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 31

Frekvensordlista (Vanligaste orden i svenska)

17ggr

jag

10ggr

det, och

9ggr

mig

8ggr

sig, att

6ggr

i, som,

5ggr

med, på, man

4ggr

för, om, än, min, mina

3ggr

hade, mitt, eller, vara, vande, från, vid, arbete, något, har

2ggr

här, skull, förr, sällan, känna, men, mer, nu, också, ingenting, kanske, ingen, skulle, visste, visade, detta, till, varken, fångenskap

Ordvariation

Type/token ratio (TTR)

57,37 %

Ordvariationsindexa (OVIX)

62,19

Ordvariationsratiob (OVR)

90,33 %
a OVIX räknas ut med formeln log(tokens)/log(2-(log(types)/log(tokens))) vilket tar bättre hänsyn till textens längd än TTR 

b OVR räknas ut med formeln log(types)/log(tokens) och är enklare att läsa ut än OVIX samt bättre än TTR i avseende på längd

Ord som är längre än 6 bokstäver

Inte klar

fångenskapen
lättsinnig
levnadsvillkor
skiljer
obetydligt
märkbart
Britsen
hårdare
Kemistaden
skilsmässan
särskilt
ingenting
allteftersom
började
lugnare
tillvaro
ingenting
ängslig
underordnade
fängelsevakterna
bekymrade
efterlevde
ordningsreglerna
beskyddare
medtävlare

 

Lätta ord (antal):

Svåra ord (antal):

Stycke 3

Vid den tid då min berättelse börjar närmade jag mig de fyrti. Om jag för övrigt bör presentera mig, kan jag kanske tala om under vilken bild jag tänkte mig livet. Det finns få saker som säger mer om en människa än hennes bild av livet: om hon ser det som en väg, ett fältslag, ett växande träd eller ett rullande hav. För min del såg jag det med en snäll skolgosses ögon som en trappa, där man skyndade från avsats till avsats så fort man kunde, med flämtande andetag och medtävlaren i hälarna. I själva verket hade jag inte många medtävlare. De flesta av mina arbetskamrater på laboratoriet hade förlagt hela sin ärelystnad till det militära och ansåg dagens arbete som ett tråkigt men nödvändigt avbrott i kvällarnas militärtjänstgöring. Själv skulle jag väl knappast velat tillstå för någon av dem, hur mycket mer intresserad jag var av min kemi än av min militärtjänst, fast jag visst inte var någon dålig soldat. I alla fall jagade jag fram i min trappa. Hur många trappsteg man egentligen hade att lägga bakom sig, hade jag aldrig funderat över, inte heller vad det månde finnas för härligheter på vinden. Kanske jag dimmigt föreställde mig livets hus som ett av våra vanliga stadshus, där man steg upp ur jordens innandömen och till sist kom ut på takterrassen, i fria luften, i vind och dagsljus. Vad vinden och dagsljuset skulle motsvaras av i min livsvandring, hade jag inte klart för mig. Men säkert var, att varje ny trappavsats betecknades av korta officiella meddelanden från högre ort: om en genomgången examen, ett godkänt prov, en förflyttning till ett mera betydande verksamhetsfält. Jag hade också en hel rad sådana livsviktiga slut- och begynnelsepunkter bakom mig, dock inte så många att en ny skulle blekna i betydelse. Det var därför med ett stänk av feber i blodet jag kom tillbaka från det korta telefonsamtal, som meddelade att jag kunde vänta min kontrollchef dagen därpå och alltså fick börja experimentera med mänsklig materiel. I morgon således kom det slutliga eldprovet för min hittills största uppfinning.

Beräkning

Antal meningar (M): 17
Antal ord (O): 346
Antal ord med fler än 6 tecken (L): 68
207 unika ord

Genomsnittlig meningslängd (Lm = O / M): 20,35
Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 19,65
Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 40

Frekvensordlista (Vanligaste orden i svenska)

16ggr

jag

11ggr

i

9ggr

av

8ggr

ett, det, en, min

7ggr

och

6ggr

mig, som, hade, för

5ggr

inte, om

4ggr

till, man, var, med, att

3ggr

många, kom, på, skulle, från

2ggr

korta, kunde, kanske, hur, trappa, så, där, ny, avsats, bakom, än, men, vinden, mer, vad, någon, bild, de

Ordvariation

Type/token ratio (TTR)

59,83 %

Ordvariationsindexa (OVIX)

69,42

Ordvariationsratiob (OVR)

91,21 %
a OVIX räknas ut med formeln log(tokens)/log(2-(log(types)/log(tokens))) vilket tar bättre hänsyn till textens längd än TTR 

b OVR räknas ut med formeln log(types)/log(tokens) och är enklare att läsa ut än OVIX samt bättre än TTR i avseende på längd

Ord som är längre än 6 bokstäver

Lätta ord (antal):

Svåra ord (antal):

(Källa)

 

 

 

 

Joni Stam (2018)