www.larare.at

Pedagogik - länkarkiv

-

 

IKT

Att förändra skolan med teknik: https://docs.google.com/file/d/0BwFIdwOPEdIjLXJwVXZuS2RnOEE/edit

Unos uno årsrapport 2013: https://docs.google.com/file/d/0BxjcMTLmxLVbcVpUMm1YcVFPN3c/edit

Digitalisering i skolan, en kunskapsöversikt: http://www.janhylen.se/wp-content/uploads/2013/04/Ifous-Digitalisering-i-skolan-2013_11.pdf

Medie och informationskunnighet: http://u4614432.fsdata.se/wp-content/uploads/2013/08/Medie_informationskunnighet.pdf

It-användning och IT-kompetens i skolan (Skolverket)

SKL - nationell strategi: http://nationellstrategi.sklblogg.se/

Marie Liders webbsida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2013)