www.larare.at

Pedagogiskt manifest

Vi är två lärare som tröttnat på att "släcka bränder" och vill istället bygga upp ett bra "brandskydd" och arbeta fram bättre metoder för att undvika att bränder överhuvudtaget uppstår. Att hela tiden bara lägga energi på att elevgrupperna ”fungerar” och inte utveckla själva lärandet skapar en situation där man enbart strävar efter att få eleverna att klara kursen (Släcka bränder) - vi vill mer! Vi vill att det ska vara stimulerande både att lära och lära sig och genom att öka förståelse och kunskap om pedagogikens möjligheter vill vi få både lärare och elever att få en tydligare bild av själva lärandet och hur man på bästa vis kan arbeta med det.

När uppstår inlärning? När uppstår kunskap? Vad är kunskap? Och vad kan man göra med det man lärt sig? Inlärning har skett när man kan tillämpa nyförvärvade kunskaper för att skapa "ny" kunskap. Vad som anses vara kunskap skiftar och jag tror att frågan är felställd: ställ istället frågan: vilken information behöver jag för arbeta med just detta? Och hur ska jag utveckla mitt "tänk" kring detta? Om man börjar använda det som man lärt sig har det man lärt sig varit värt mödan och detta är inget som ger direkt återbäring utan kan komma (mycket) senare - så att säga retroaktivt och på så vis blir också det livslånga lärandet mycket relevant.

Idén med denna sajt är att utveckla pedagogiken bakom lärande och inlärning. Det finns en ambition att utveckla och förbättra en alltför eftersatt del inom skolväsendet: pedagogiken.

Målet är att genom att förankra forskning med skolverksamheten förbättra både lärande och inlärning. Det finns bara vinnare och förhoppningsvis kan lärande optimeras och på så vis också effektiviseras och vi spar pengar! Det är alltså ekonomiskt lönsamt att lägga tid på en kontinuerlig pedagogisk agenda. Det finns alltså positiva effekter som direkt kan anknytas till ekonomiska besparingar vilket borde vara varje skolledares dröm, men ett alltför kortsiktigt "tänk" präglar, liksom lärarkåren, också skolledarnas arbete för de släcker också bränder!

Vår uppmaning är alltså: SLUTA ATT ENBART SLÄCKA BRÄNDER! ARBETA MER PREVENTIVT!

Ett bra lärande måste få ta tid - ta dig tid att arbeta med pedagogiska frågor - ta del av eller var delaktig i vårt arbete med att utveckla pedagogiken inom Falu Gymnasium!

/ Joni Stam & Andrew Taylor

Vårt Manifestus paidagogos (förklara

 

 

 

Joni Stam (2013)