www.larare.at

Psykologi: citat

- -

  1. "Psykologi är bra för att då får man möjlighet 'att lära sig folk', 'hur andra funkar', 'varför folk gör som de gör', 'man lär sig läsa folk' och 'lär sig hur man kan hjälpa andra människor'". (Elev på Lugnetgymnasiet)
  2. "All psykiatri syftar till en sak: att bibringa oss en helt annan uppfattning om det som vi bäst känner till." (Paul Valéry)
  3. "Att studera det onormala är det bästa sättet att förstå det normala." (William James)
  4. "Psykoterapi är verkningslös om den påtvingas en ovillig patient." (Abigail van Buren)
  5. "Psykologin går grundligt till väga. Den är en kniv som skär åt båda håll." (Fjodor Dostojevskij)
  6. "Psykologin har ett långt förflutet men bara en kort historia." (Hermann Ebbinghaus)
  7. "Sinnet är som ett isberg; det flyter med 1/7 över vattenytan." (Sigmund Freud)
  8. "Att förstå sig själv är en tröst; att dölja det tillhör den romantiska typen." (George Santayana)
  9. "När jag ser på världen är jag pessimistisk, men när jag ser på människor är jag optimistisk". (Carl Rogers)
  10. "Jag antar att det kan vara frestande att behandla allt som om det vore en spik om man bara har en hammare." (Abraham Maslow)
  11. "Det budskap som skickas är inte alltid det budskap som tas emot." (Virginia Satir)
  12. "Då vi inte längre kan förändra en situation så bemöts vi av utmaningen att förändra oss själva". (Viktor Frankl)
  13. "Vi måste lära oss att leva med osäkerhet". (Gerd Gigerenzer)
  14. "Freud är psykoanalysens fader. Den har ingen moder." (Germaine Greer)
  15. "Ibland är en cigarr bara en cigarr." (Sigmund Freud)
  16. "Psykiatrin gör det möjligt för oss att rätta till våra egna fel genom att erkänna våra föräldrars." (Laurence J. Peter)
  17. "Psykologin har ett långt förflutet men bara en kort historia." (Hermann Ebbinghaus)
  18. "Psykologin är själens naturvetenskap." (Hans Lohberger)
  19. "Om man inte förstår en människa, är man benägen att betrakta henne som en dåre." (Carl Gustav Jung)
  20. "Vissa människor är rädda för vad de kan finna om de försöker att analysera sig själva för mycket, men du måste krypa in i dina sår för att upptäcka var din rädsla är. När det börjar att blöda, kan läkningen börja." (Tori Amos)

   

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)