www.larare.at

Dokumentär: In i vårt psyke

Detta arbetsmoment inbegriper dokumentären In i vårt psyke på tre delar med programledaren Michael Mosley.Dokumentären är numera svår att få tag i, tyvärr.

Lärarhandledningar: del 1, del 2 och del 3 (pdf)

 

Dokumentär: In i vårt psyke / Del 1: sittning 1
 
Klicka för att komma till start

Frågor till dokumentär; tid: 00:00 - 28:00

 1. Vad är experimentell psykologi?
 2. Vilka etiska och moraliska dilemman uppstår inom experimentell psykologi?
 3. På vilket vis är psykologins historia grym?
 4. Varifrån kommer känslorna? Medfödda eller inlärda? Kan det vara olika känslor som är medfödda och andra inlärda?
 5. Hur ser förhållandet mellan förnuft och känsla ut?
 6. Varför är det bra att ta kontroll över känslorna så att de inte tar överhanden?
 7. JB Watson menar på att det finns tre grundkänslor: kärlek, rädsla och ilska. Vilka är medfödda och vilka är inlärda?
 8. Harry Harlow menar på att behovet av föda är mindre viktigt än mjukhet/ömhet (behovet av tillgivenhet). Hur bevisar han det?
 9. Vad innebär Antonio Demasio hypotes: de flesta beslut fattas på logiska grunder, men lyder under känslomässig impuls. Och stämmer den?

 

Dokumentär: In i vårt psyke / Del 1: sittning 2
 
Klicka för att komma till start

Frågor till dokumentär; tid: 28:00 - 49:00

 1. Vad är empati?
 2. Empati har en social funktion; utveckla.
 3. Går det att mäta empati?
 4. Är empati en biologisk färdighet eller psykosocial konstruktion?
 5. Hur kan man uttrycka känslor om man saknar förmågan att känna empati?
 6. Varför är empati viktigt för självkännedom?
 7. Vad händer om man saknar känslor? Hur påverkar det beslutstagande?
 8. Varför har vi känslor? Fördelar och nackdelar?
 9. De flesta av våra beslut baseras på logiska grunder, men egentligen drivs vi av känslor. Vi är alltså inte speciellt rationella. Utveckla.
 10. Är logiska beslut alltid en efterkonstruktion?
 11. Varför söker människan söker medvetet efter risker?

 

Dokumentär: In i vårt psyke / Del 2: sittning 1
 
Klicka för att komma till start

Frågor till dokumentär; tid: 00:00 - 28:00

 1. Vad är mind controll (sinneskontroll)? Vad finns det för poäng med att kontrollera beteende? Och är det så att man bara kan betinga förnimmelser som redan finns.
 2. Diskutera följande citat: "Dagens forsning kring sinneskontroll inriktar sig på droger. [---] Vetenskapens försök att kontrollera känslor, beteende, beslutsprocesser har en lång och obehaglig historia."
 3. Hjärnan är manipulerbar, men är det rätt att experimentera med droger för att hitta hjälpmedel emot psykisk ohälsa? Psilocybin (drog) kan t.ex. hjälpa vid psykiska sjukdomar som depression.
 4. Vem var Ivan Pavlov och vad gjorde honom till världsberömd forskare i slutet av 1800-talet?
 5. Vilket experiment gjorde Pavlov världskänd? Jämför gärna med Watsons experiment. Pavlovs experiment utfördes också på människor; vad tycker du om det?
 6. Vad är en betingad reflex? Resonera utifrån följande citat: "Man kan bara betinga betenden som redan finns"
 7. Vad finns det för poäng med att kontrollera beteende?
 8. Är det ok att använda människor i experiment? Om det hjälper väldigt många?
 9. Vem var B.F. Skinner och vad är en skinnerbox? Resonera utfrån: skinnerboxen används för att skapa nya beteenden.
 10. Skinners metoder för beteendekontroll är vanliga, fortfarande idag. Inom sk   beteendemodifiering. Ge exempel.
 11. Resonera utfrån följande citat: "belöningar vid rätt tidpunkt kan förstärka och förändra beteenden eller till och med skapa nya."
 12. Resonera utfrån följande citat: "Skinner ansåg att många av samhällets problem kunde åtgärdas om en styrande elit tillämpade hans metoder för att kotrollera beteende."
 13. Enligt Skinner finns ingen fri vilja. Vad anser du om den fria viljan?
 14. Skinners metoder för beteendekontroll är vanliga, fortafarande idag. Ge exempel.
 15. Vad är beteendemodifiering?
 16. Belöningar förstärker önskvärda beteenden, vanligt inom skolan. Ge exempel.
 17. Vad är och innebär hjärntvätt?

 

Dokumentär: In i vårt psyke / Del 2: sittning 2
 
Klicka för att komma till start

Frågor till dokumentär; tid: 28:00 - slut

 1. William Sargants radikala behandling av psykiskt sjuka: bryta ner för att etablerade nya tankemönster och bygga upp. Är det ok eftersom hans behandlingsmetoder ibland kan liknas vid tortyr? William Sargant byggde alltså vidare på Pavlovs idéer men strävar istället efter att bryta ner en betingelse, alltså få den att upphöra; utveckla.
 2. Är det ok att med hjälp av läkemedel och elchockbehandling utplåna oönskade traumatiska minnen.
 3. Är det ok att utför experiment på människor om det leder till stora vetenskapliga upptäckter? Och var går gränsen för övergrepp? Heath t.ex. utförde bisarra experiment på människor med hjälp av djupelektroder i hjärnan. Detta led till stora vetenskapliga framsteg, men många drabbades av hemska experiment. Motivera ert svar.
 4. Stress och press gör det svårare att ta rätt beslut. Är det tillförlitligt att dra slutsatser från beteenden som påverkas av stress och påtryckningar?
 5. Redogör för idén bakom Milgrams experiment.
 6. När är det bra att lyda auktoritet och när är det mindre bra?
 7. Människan styrs av den roll vi förväntas spela (socialpsykologi); detta är en mänsklig egenskap som kan förklaras genom att… [avsluta meningen].
 8. Direkt förbindelse med hjärnan med hjälp av elektroder: hjärnstimulering är ett sätt att lära sig förstå hjärnans komplexitet, men är det ok?
 9. I dokumentären menar “Flugornas herre” att styra betendeändring är lika med inlärning. Håller du med? Motivera ditt svar.
 10. “Flugornas herre” vill kunna påverka människans superego med sina experiment. Termen ego kommer från Freud? Vad menar han med ordet? Vad vill han med sin forskning?
 11. Vad finns det för fara med upptäckten att man kan styra mänskligt beteende. Vad finns det för fördelar?

 

Dokumentär: In i vårt psyke / Del 3: sittning 1
 
Klicka för att komma till start

Anteckningar till dokumentär; tid: 00:00 - 26:05

Hjärnskadade personer har hjälpt oss att förstå hjärnan, men har själva inte fått ta del av framgångarna. Det har varit vanligt att avlägsna delar av hjärnan för att kunna kartlägga hjärnan. Genom att kartlägga hjärnan har forskare lyckats med sk lokalisering: se vilka olika delar i hjärnan som styr olika funktioner. Det finns också tysta områden i hjärnan, alltså delar av hjärnan som inte verkar ha någon funktion.

I psykologins historia uppstod hemska tragedier när man inte riktigt visste hur man skulle "behandla" delar av hjärnan. Man använde trubbiga verktyg som fick ödesdigra konsekvenser. Men detta har gett oss användbara kunskaper, t.ex. Leborgne som hade syfilis som bidrog till en hjärnskada så att han bara kunde säga TAN. Broca hittade med hjälp av att han unersökte Leborgne den del i hjärnan som styr språket.

Ett misslyckat beryktat kirurgiskt ingrepp gjordes 1953: patienten hette Henry Molaison och blev den mest studerade personen i psykologins historia. Över 100 forskare och över 10 000 artiklar i aknytning till Molaison. Allting började med att han tilldrog sig en skada när han var barn och när han var 16 drabbades han av epilepsi. Med hjälp av studiet av honom kunde man lösa mysteriet med hur minnet fungerar. William Scoville, specialist på lobotomi, avlägsnade hippocampus som bidrog till att Molaison inte kunde bilda nya minnen. I hippocampus omvandlas alltså händelser till minnen.

Det sk spegelexperimentet är ett känt experiment: låda; öppen fram och bak. Spegel framför och bild på en stjärna i lådan. Titta i spegeln och rita utefter stjärnans linjer. Detta kräver motoriska färdigheter. Molaison gjorde experimentet flertalet gånger och bildade motoriska (omedvetna) färdigheter fastän han inte kom ihåg att han gjort experimentet tidigare. Det finns alltså olika typer av minnesförmågor i olika delar av hjärnan.

 

Dokumentär: In i vårt psyke / Del 3: sittning 2
 
Klicka för att komma till start

Anteckningar till dokumentär; tid: 26:05 - 51:52

På 1940-talet genomfördes en radikal idé som haft stor betydelse för förståelsen av människans psykologi: man skar av kontakten mellan hjärnhalvorna: alltså: man delade hjärnbalken genom att klippa av kontakten dem emellan. Man kom fram till att varje halva kan verka och fungera självständigt oberoende andra halvan. Roger Sperry menade att höger hand kontrolleras av vänster hjärnhalva och vice versa. Han fick Nobelpris 1981 för sina upptäckter. Han menade på att högra hemisfären inte styr talande: språkförmågan finns enbart i vänster hjärnhalva medan högra har spatial förmåga. Höger känner igen ansikten och analytiska vänstra hjärnhalvan dominerar vanligtvis.

[Jonis anteckning: forskare har idag avvisat myten om att våra två hjärnhalvor har olika funktioner som att den ena skulle vara logisk och den andra kreativ.]

1960 fick Pedro Bach-y-Rita en stroke och förlorade förmågan att tala och gå. Sonen lärde upp honom igen och han levde ett relativt normalt liv. När han obducerades såg man att 97% av nervbanorna mellan hjärnbark och ryggmärg var förstörda av stroken. Detta var ett bevis på neuroplasticitet, vilket innebär att hjärnan lyckas omorganisera sig med rätt stimulering. Även en vuxen hjärna kan alltså omorganisera sig.

Dokumentären avslutas med följande citat: "Ovanliga individer kommer alltid att bli föremål för forskning."

Radikal behandling: bryta ner den psykiskt sjuke. Bryta ner etablerade tankemönster. Utplåna minnen. Hjärnan motståndskraftig mot förändring.

 

Dokumentär: In i vårt psyke / Innehållsförteckning
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)