www.larare.at

R.D. Laing

R.D. Laing, eller Ronald David Laing, var en skotsk psykiater och författare som levde mellan 1927 och 1989. Han var en kontroversiell och inflytelserik figur inom psykiatrin och bidrog till utvecklingen av den antipsykiatriska rörelsen på 1960- och 1970-talet. Laings mest kända verk är boken "The Divided Self: An Existential Study in Sanity and Madness" (Det delade jaget: En existentiell studie om förnuft och vansinne), som publicerades 1960. I boken ifrågasätter Laing den traditionella medicinska modellen för att förstå psykisk sjukdom och argumenterar för att psykiskt lidande kan vara en meningsfull reaktion på dysfunktionella sociala och familjära sammanhang. Han betonar vikten av att förstå individen i sin livsvärld och att betrakta psykisk sjukdom som en del av en bredare social kontext. Laing motsatte sig även den traditionella användningen av psykiatriska tvångsåtgärder, som tvångsintagning och elektrokonvulsiv terapi, och förespråkade istället för en mer humanistisk och interpersonell behandlingsapproach. Han betonade vikten av en genuin och empatisk terapeutisk relation där patienten kunde utforska och uttrycka sina känslor och erfarenheter. Laing hade också ett intresse för fenomenet mystik och andliga upplevelser, och han utforskade sambandet mellan psykisk sjukdom och andliga erfarenheter. Han ansåg att vissa psykiska störningar kunde vara en form av "mystisk kris" och att sådana erfarenheter kunde ha en transformerande och meningsfull inverkan på individens liv.

Laing var alltså viktig inom antipsykiatrin. Ifrågasatte att mentala sjuk- domar uppfattades som biologiska och utan tillräcklig koppling till sociala, kulturella och / eller intellektuella värden. Ifrågasatte användandet av antipsykotiska läkemedel. Schizofreni är en teori, inte ett faktum.

Läs mer

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)