www.larare.at

Margaret Mead

Margaret Mead var en amerikansk antropolog som levde mellan 1901 och 1978. Hon var en pionjär inom antropologin och gjorde betydande bidrag till studiet av kulturell variation och könsroller i olika samhällen. En av Meads mest kända och inflytelserika verk är boken "Coming of Age in Samoa" (Unga kvinnor i Samoa), som publicerades 1928. I boken utforskar Mead tonårsflickors uppväxt och sexualitet i Samoa och ifrågasätter den rådande uppfattningen om att tonåren är en tid av konflikt och kris. Hon argumenterade för att samhällskulturella faktorer spelar en avgörande roll i individens utveckling och formar deras attityder och beteenden. Mead var också intresserad av könsroller och undersökte hur dessa varierade mellan olika kulturer. Hon studerade könsrollernas betydelse i stammarsamhällen i Melanesien och publicerade sina resultat i boken "Sex and Temperament in Three Primitive Societies" (Kön och temperament i tre primitiva samhällen) år 1935. Hon argumenterade för att vissa beteendemönster som traditionellt ansågs vara biologiskt förankrade faktiskt var socialt konstruerade och varierade mellan olika samhällen. Margaret Meads arbete hade en stor inverkan på antropologin och på synen på kultur och könsroller. Hon betonade betydelsen av att förstå kulturella skillnader och kontext för att få en mer nyanserad bild av mänskligt beteende. Hon var också en framstående populärvetenskaplig författare och en viktig röst inom samhällsdebatten kring ämnen som feminism och sexuell frigörelse.

Läs mer

 

 

 

 

Joni Stam (2017)