www.larare.at

A clockwork orange- "filmsnack"

Jag vill börja med att säga att denna film är och har alltid varit kontroversiell (medialt uppmärksammad) för att den innehåller oprovocerat våld (ultra-våld), sex (både miljö och handling), sadism och frånvaron av framför allt mänsklig värme.

Filmen är teatral (skådespelet är övertydligt), surrealistisk (verkligheten är överdriven) och handlingen är förlagd till en dystopisk tid (mörk framtid). Miljön är stiliserad (konstnärligt bearbetad) och förmedlar känslan av att vara i en dröm. Drömmarna fungerar enligt Freud och den psykodynamiska perspektivet som ventil där oönskade önskningar får utrymme. I drömmarnas värld får undertryckta känslor som våld och sexualitet frispel: första halvan av filmen skildrar detta frispel.

Första halvan av filmen är visuellt spektakulär medan andra delen av filmen har en mer dyster och mörk framtoning. Andra halvan av filmen handlar om den psykologiska "hjälp" som huvudrollsinnehavaren får när han ska återanpassas till samhället. "Vården" han får är nästintill lika sadistisk som hans egna övergrepp på oskyldiga och "sina egna" i filmens första del.

 

 

A clockwork orange- "filmsnack" / Citat
 

"A Clockwork Orange Resucked", that a creature who can only perform good or evil is "a clockwork orange—meaning that he has the appearance of an organism lovely with colour and juice but is in fact only a clockwork toy to be wound up by God or the Devil."

"Does God want goodness or the choice of goodness? Is a man who chooses to be bad perhaps in some way better than a man who has the good imposed upon him?"

Arbetsuppgift: diskutera citaten i grupp. Vad betyder de? Hur kan man tolka "utsagorna" (citaten)?

 

A clockwork orange- "filmsnack" / Ultravåld
 

Vad sägs om lite horrorskönt ultravåld?

"A Clockwork Orange" skrevs i början av 60-talet av den brittiske författaren Anthony Burgess, och utspelar sig i ett framtida, dystopiskt England, där vi får möta bokens berättare – 15-årige Alex - och hans ligistgäng, s k "drogisar", som tillbringar sina kvällar och nätter med att dricka LSD-spetsad mjölk, slåss, våldta och mörda – gärna till tonerna av lite gammal god Beethoven.

Interna stridigheter i gänget leder så småningom till att Alex vid en nattlig ultravåldsräd blir förrådd av sina medbrottslingar och döms till ett långt fängelsestraff. I fängelset anmäler han sig till ett nytt rehabliliteringsprogram i förhoppningen att kunna bli frigiven – men effekterna av behandlingen blir inte riktigt som han har tänkt sig...

På ett djupare plan handlar boken om den fria viljan, hur samhället formar oss och vad som egentligen styr våra handlingar. Inledningsvis väljer Alex att vara den han är, och har inga moraliska betänkligheter över sina grova våldshandlingar. Behandlingen som Alex sedan genomgår i fängelset påverkar hans handlingar, men egentligen inte hans innersta tankar och moraluppfattning. Den grundläggande frågan blir då vad som utgör en god eller ond människa: våra tankar eller våra handlingar – och går de helt att skilja åt? Alex fria vilja, och därmed den direkta drivkraften för hans våldshandlingar, tämjs i och med behandlingen – han förblir i grund och botten samma människa men saknar förmågan till utlevelse. Eller - kan man säga att han då fortfarande är samma människa? I så fall blir frågan vad en människas innersta natur egentligen består av; vad finns kvar av en människa när den fria viljan skalats av? En apelsin med urverk? Burgess ställer många frågor, men lämnar svaren upp till läsaren.

Berättelsen är våldsam på ytan, men våldsbeskrivningarna är nödvändiga inslag för att leda till den djupare kärnfråga som blottas längre fram. Troligtvis utgör nadsat-slangen också en viss tröskel vid början av läsningen, men håll ut. Du kommer att tacka mig.

Källa


A clockwork orange- "filmsnack" / Titeln?
 

Varför valde Anthony Burgess just titeln "Clockwork Orange"?

Anthony Burgess påstod själv att "A clockwork orange" urpsrungligen kom från ett uttryck bland arbetarklassen i London på 1940-talet, "As queer as a clockwork orange" som alltså har en betydelse något i stil med: Lika konstig som en apelsin med ett urverk.

D.v.s. apelsinen motsvarar något organiskt/levande (Alex) och urverket motsvarar det betingade mekaniska beteendet som man indoktrinerar honom till. Alex blir helt enkelt en apelsin med ett urverk - han kan själv inte styra sina handlingar trots att han är levande.

En annan förklaring är att "orange" kommer från det malaysiska ordet "orang" som betyder människa (Anthony Burgess spenderade en hel del tid i Malaysia). Då skulle betydelsen av titeln vara "En urverksmänniska" vars innebörd är rätt uppenbar om man har sett filmen.


A clockwork orange- "filmsnack" / Situationen
 

1:a och 2:a situationen

Ett effektivt dramaturgiskt redskap kubrick använder sig av är att visa alex "styrka".

Första situationen: Alex och gänget misshandlar en försvarslös uteliggare. Man får intrycket att De large bara är en feg jävel som attackerar de som är svagare än han själv. Detta intrycket förändras helt när alex stöter på ett jämnstarkt gäng och njuter lika mycket av våldet som han gjorde i uteliggarfallet.

Andra situationen: alex och droogisarna gruppvåldtar en flicka. Man får intrycket att detta är enda sättet för Alex att få sex. Senare i filmen raggar han upp två jämnåriga och omkullkastar det tidigare intrycket. I boken har dessa två flickor inte kommit i tonåren än, med detta har kubrik ändrat för att förstärka kontrasterna i Alex beteende. Detta stärker hans sociopatiska drag, och visar att han begår de onda handlingar han gör eftersom han njuter av dem, inte därför att måste p.g.a sexlustar osv.


A clockwork orange- "filmsnack": Ett dussin frågor
 
  1. Hur används inlärningspsykologin i filmen?
  2. Hur påverkas Alex av experimenten?
  3. Vilket budskap har filmen?
  4. Är det moraliskt försvarbart att utsätta grova våldsbrottslingar för liknande metoder för att få dem att avhålla sig från grovt våld? Argumentera för och emot!
  5. Vissa forskare (bla. Bandura) menar att barn och ungdomar som ser mycket våld på tv också blir våldsamma? Hur tror du vi påverkas av att se en film som clockwork Orange? Resonera!
  6. Vilka utövar våld, hur görs det och varför?
  7. Varför görs experimentet med Alex. Vad hade politikerna att vinna på det?
  8. Vad har experimentet för bieffekt på Alex?
  9. Vilka sätt att använda sig av vetenskapliga rön kan man se i filmen? Finns någonting av detta i dagens samhälle?
  10. Vilken syn på brottslingar framkommer. Stämmer det överrens med synen idag?
  11. Är det moraliskt rätt/fel att använda sig av betingning mot brottslingar?
  12. Kan filmer/böcker ha en förråande effekt på läsaren/åskådaren? Har Clockwork Orange haft det på dig?

 

A clockwork orange- "filmsnack" / Femton frågor
 

Det finns mycket att diskutera kring den här filmen. Vi kommer att försöka hålla oss till olika psykologiska förklaringsmodeller i vår diskussion, men vi kan ändå inte begränsa oss till det. Här är några frågor att reflektera kring

 1. Filmen gjordes 1971 och är en framtidsskildring. Nu har det gått 40 sedan filmen gjordes. Vilken tid är det egentligen som skildras i filmen?
 2. Alex är ju ledaren för sitt våldsamma gäng, hur skulle du beskriva hans ledarstil?
 3. Hur skulle du beskriva Alex ur ett psykodynamiskt perspektiv? Varför beter han sig som han gör? Vilken relation har han till sina föräldrar och framför allt, vilken relation kan Alex ha haft till sina föräldrar som barn?
 4. Vad går Ludovicometoden ut på? (Den metod som används för att bota Alex?) Var ifrån har regissören Kubrick fått iden till den?
 5. Hur går Ludovicometoden till?
 6. Alex blir illamående av våld och se. Men även av Beethovens nionde symfoni. Varför då?
 7. Två av Alex gamla kompisar har blivit poliser, varför har de valt detta yrke tror du?
 8. A Clockwork Orange handlar om ondska. Hur skulle du beskriva denna ondska?
 9. Hur skulle du förklara ondska hos en människa?
 10. Hur skulle du förklara ondska i ett samhälle?
 11. Vilken syn på vetenskapen skildras i filmen?
 12. Vilken roll har religion i filmen?
 13. På vilket sätt ska samhällets skyddas från personer som Alex?
 14. Om det vore möjligt att få en människa att sluta med våldsbrott genom att använda en metod som Ludovicometoden, borde vi göra det då? Skulle det vareetiskt försvarbart?
 15. Finns det en fara i att skildra våld på ett estetiskt och näsan komiskt sätt som görs i filmen?

Källa


A clockwork orange- "filmsnack" / Handling?
 

Vad handlar filmen om? (en elevkommentar)

Till syvende och sist handlar filmen om "den fria viljan" kontra "ett demokratiskt samhälle". Kan man ha en demokrati utan fri vilja? När Alex betingas till att bli illamående vid blotta tanken på våld så tar man också bort hans fria vilja. Han kan inte välja eller ta ställning till dom saker som senare drabbar honom. När lodisarna som han tidigare spöade upp nu tar hämnd på honom så kan han inte försvara sig, när hans forna kompisar i våldsbranchen men numera uniformerade poliser i den nya fasicststaten "räddar" honom kan han inte ens försvara sig från det nästan dödligt brutala polisvåldet han blir utsatt för.

Poängen som Kubrick (och Burgess) gör är att visa att våld och kriminalitet, hur mycket problem det ändå skapar, tyvärr är en förutsättning för att att ett "fritt" och demokratiskt samhälle ska kunna existera. Alla människor har ett val, man kan välja sina handlingar. Kriminella gör ett aktivt val när dom begår kriminella handlingar. Tar man bort valmöjligheten tar man också bort människans ansvar för sina egna handlingar. Alternativet, som filmen visar, är att genom betingning "reformera" våldsbrottslingarna och tömma fängelserna, eftersom dom "snart kommer att fyllas av politiska brottslingar" i vår sköna nya fascistiska värld.

Källa

 

A clockwork orange- "filmsnack" / Invändning
 

Invändning emot elevkommentar

Du verkar också ha missförstått handlingen.

När Alex blir en frivillig försökskanin för fasciststatens nya giv i kriminalvårdssvängen så blir han samtidigt en bricka i ett politiskt spel. Inrikesministern som besöker fängelset företräder en mer eller mindre fascistisk regim som vill tömma fängelserna på våldsbrottslingar och fylla dom med politiska motståndare. När Alex omtöcknad i natten stapplar fram på landsbygden och hamnar hos författaren som han tidigare misshandlat, så hamnar han samtidigt i det politiska spelets andra ringhörna. Författaren företräder en sorts humanistisk vänsterintellektuell politik. Alex blir ånyo en bricka i ett politiskt spel, nu från andra hållet. Hans sårbarhet och den uppenbara polisbrutalitet han blivit utsatt för görs som exempel på hur Inrikesministerns politik slagit fel. Det och Alex uppenbara brist på en fri vilja.

Här tar däremot historien en personlig vändning för författaren, när han upptäcker att Alex är den person som tidigare misshandlat honom och våldtagit hans fru. Författaren lyckas genom manipulation driva Alex till sammanbrott och självmordsförsök.

På sjukhuset får han åter besök av inrikesministern, som än en gång använder Alex för sina syften. Eftersom författarens kritik handlar om "bristen på den fria viljan" måste inrikesministern kunna visa upp att Alex inte alls är någon nickedocka utan tvärtom är i sitt friska fulla jag. Och Alex reformeras än en gång per betingning tillbaka till hur han var innan behandlingen. Detta innebär då olika former av sexualsadistiska våldsfantasier. Och som han själv säger: "I was cured allright..."

Källa

 

A clockwork orange- "filmsnack" / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)