www.larare.at

Måluppfyllelse psykologi

Efter kursen kommer du att...

1. Känna till hur psykologin såg ut förr och hur den ändrats samtidigt som samhället förändras.

2. Kunna "läsa av" olika typer av beteenden och koppla till egna erfarenheter. Förstå olika typer av känslor och tankar som kan kopplas till ett speciellt psykologiskt sätt att se och uppfatta beteende.

3. Kunna förstå, använda, jämföra och reflektera över olika psykologiska sätt att "läsa" beteende.

4. Känna till arvets och miljöns påverkan på människan.

5. Förstå människans beteende i grupp.

6. Kunna förstå, använda olika psykologiska teorier och modeller.

 

 

Måluppfyllelse psykologi / Introduktion
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2020)