www.larare.at

Stress och kriser

"Det sägs att anledningen till att dagens tomater inte smakar så mycket är att tomatforskningen så framgångsrikt räknat ut exakt hur mycket sol, vatten och skydd en tomat behöver.

Tomaterna riskerar med andra ord inte att få för mycket vatten eller för mycket sol, de skyddas mot frosten och mot vinden och insekter och allt som skulle kunna göra illa tomaterna – med följden att de inte smakar något längre.

Det som ger tomaten dess smak lär nämligen vara just en plötslig frostnatt, någon dags torka, en vind som nästan tvingade tomatplantan på fall, det lär frigöra ämnen i tomaten som gör att den får karaktär och personlighet."

Jonas Gardell

Stress är ett faktum; alla känner sig stressade ibland, men problemet är att alltför många är stressade över att de är stressade. Denna "metastress" är egentligen onödig eftersom många lägger stora mängder energi på att ångra det de gjort och oroa sig för framtiden; inget av dessa, alltså det som varit och det som ännu inte hänt, kan vi i egentlig mening styra över: bara acceptera eller förbereda sig inför.

Här kommer ännu en aspekt av betydelse in: behovet av kontroll. Många lägger mycket energi på att försöka ha kontroll; energi som egentligen skulle kunna användas för att klara av det som händer just NU, men det är mänskligt att tänka över det som varit och försöka förutspå och styra det som kommer att hända.

För information kan man jobba med s.230 - 254 i Lev i tiden av Cronlund eller s.122 - s.124 i Psykologi av Levander (avsnitt: Stress)

 

 

Stress och kriser / Definition av stress
 

Stress är?

NE "anpassningar i kroppens funktioner som utlöses av fysiska eller psykiska påfrestningar, stressorer (stressfaktorer)"

Wikipedia "anpassningsreaktioner i kroppens organsystem som utlöses av fysiska och mentala påfrestningar, ”stressorer”."

1177 "Stressreaktionen sätts ---] igång vid psykiska ansträngningar, till exempel när du blir arg på någon eller känner att du har för mycket att göra."

 

Stress och kriser / Svenska ungdomars stress
 

I dagens samhälle är vi minst sagt stressade väldigt ofta och innan man börjar problematisera måste man säga att all stress inte är skadlig - det är den långvariga stressen som kan bidra till psykiska följdsjukdomar som ätstörningar, depressioner, ångest osv.

Se filmen: STRESSADE UNGDOMAR - PSYKISK OHÄLSA I VÅR VÄLFÄRD (22:22)

Jonis anteckningar

 • För aktiv vad man mäktar med
 • Problem uppstår när man är stressad under lång tid, utan vila
 • Psykiska ohälsan har dubblerats under senare tid
 • Höga krav ett problem
 • Svårt att få ihop allting
 • Man vill inte missa något
 • Krav på socialisering
 • Krav på att vara uppdaterad
 • Allt går snabbare i samhället
 • Fler valmöjligheter
 • Samhället ställer högre krav
 • Ungdomar gör mer idag
 • Att ständigt vara nåbar
 • Teknologin ett skäl till stress
 • Tjejer lider mer av stress
 • Skönhetsideal och mån om sociala relationer som behöver "vårdas"
 • Strategier: tjejer uttrycker verbalt - killar uttrycker via handling
 • Vanlig tanke: bara värdefull om man presterar bra
 • Brist på sömn och återhämtning ett vanligt problem

Stress = omgivningens krav är högre än vad jag kan leva upp till
Stressrespons = slåss eller fly; adrenalinpåslag. Hjärtat slår snabbare. Vi tänker sämre eftersom blodet rusar ner i musklerna: handling blir viktigare än tanke.

Symptom: huvudvärk, tandvärk, hjärtklappning, sömnbesvär, mardrömmar, irritation.

Vi kan inte bli av med stress - bara lära oss att hantera stress

 1. Hitta skälet till stress; är det något jag kan påverka
 2. Hitta en framgångsrik metod att varva ner
 3. Motionera, vila och återhämta sig
 4. Acceptans att livet är som det är; både positivt och negativt
 5. Avslappningsövningar: t.ex. Yoga och mindfulness (träna koncentrationsförmågan)

Hjärnan behöver tid att återhämta sig

Hitta en INRE styrka för att orka med YTTRE stimuli
"anti-stress-kit"; verktyg för att lättare kunna hantera stress

Stresshantering är kostnadseffektivt
Högre livskvalitet genom att bli mindre stressad
Ta mer ansvar för eget välmående
Vi blir mer omtyckta eller inte beror inte

Diskutera Stress

 1. Är ungdomar för aktiva idag?
 2. Har ungdomar alltför höga krav på sig själv? varför?
 3. Vilken typ av stress är farlig?
 4. Bristen på vila/återhämtning är skäl till psykisk ohälsa; hur kommer det sig?
 5. Nämn några uppenbara symptom på stress och nämn några stressrelaterade sjukdomar.
 6. Diskutera valfriheten i relation till stress
 7. Vad innebär stressrespons?
 8. Varför blir vi stressade om vi förlorar kontrollen i en situation?
 9. Är det bättre att se till hur vi ska hantera vår stress än att gå till själva källan till stress och omvärdera kravet på oss?
 10. Varför ska vi söka acceptans som medel att sänka vår stress?
 11. Varför är mindfullness och yoga effektiva sätt att hantera stress?
 12. Hur kan motion dämpa stress?
 13. Varför ska vi sträva efter större medvetenhet och ta ansvar för vårt välbefinande?
 14. Kan vi välja hur vi ska reagera på stress eller omständigheter som orsakar stress?

Diskutera begrepp

Bra eller dåligt? För- och nackdelar? Orsak och konsekvenser?

 • Psykisk obalans
 • Valet
 • Överlevnadsinstinkt?
 • Kontrollbehov
 • Medvetenhet

Skriv om stress

Utgå från följande skäl när du skriver om psykisk ohälsa:

1. Individualismen skäl till psykisk ohälsa

2. Alltför höga krav skäl till psykisk ohälsa

3. För mycket fri tid skäl till psykisk ohälsa

4. Den socioekonomiska situationen skäl till psykisk ohälsa

Allt kan orsaka stress!

Skriv en kortare text (ca 500 ord) om stress. Utgå från dig själv eller någon som står dig nära. Utnyttja detta tillfälle att skriva om stress att också lära dig hantera stress. Skriv om stress och koppla de till olika psykologiska perspektiv (var nyanserad - använd fler än två perspektiv). Utgå också från grupppsykologi och kognitionspsykologi när du diskuterar stress; alltså hur påverkas människan av stress i grupp och hur uppfattar olika människor stress på olika sätt.

 

Stress och kriser / Kris
 

Läs s.233-s.243 i Lev i tiden av Cronlund

Instuderingsfrågor

 1. Från vilket språk kommer ordet "kris" och vad betyder det?
 2. Vad menas med kris?
 3. Vad är det för skillnad mellan en traumatisk kris och en utvecklingsfas?
 4. Ge exempel på en utvecklingskris. Berätta vad som kan hända då och varför.
 5. Vad betyder ordet trauma?
 6. Ge exempel på några traumatiska händelser.
 7. Beskriv den sk chockfasen.
 8. Beskriv bearbetningsfasen.
 9. Beskriv nyorienteringsfasen.
 10. Hur bör man bemöta en människa i kris?

 

Stress och kriser / Kasam
 

KASAM är ett begrepp vilket myntades av Aaron Antonovsky och innebär känslan av sammanhang. Detta gör att människor blir och förblir friska, det vill säga den hälsobringande faktorn är känslan av sammanhang.

Antonovsky menade att en individ aldrig är antingen helt frisk eller helt sjuk utan att vi hela tiden rör oss mellan de två polerna frisk och sjuk. Enligt Antonovsky är det graden KASAM som ligger till grund för var vi befinner oss mellan dessa poler.

Begreppet KASAM omfattar tre delkomponenter. En grundläggande upplevelse av att de saker som sker i och utanför individen är förutsägbara, begripliga och strukturerade (begriplighet) och att de resurser dessa skeenden kräver finns tillgängliga (hanterbarhet) samt att livets utmaningar är värda att investera sitt engagemang i (meningsfullhet).

Antonovsky utvecklade ett formulär som mäter graden av KASAM. Höga värden innebär att individen har en stark känsla av sammanhang och därmed en hög förmåga att hantera utmaningar.

Källa

 

Stress och kriser / Sjukdom?
 

"Exponering för stress påverkar hela det neuroendokrina systemet. Till en början leder stress till en ökad produktion av kortisol, men vid långvarig stress minskar produktionen av kortisol ? ett av kroppens viktigaste hormon." [---] Stress är inte något negativt i sig, men om stressreaktionen pågår i månader och kanske år och individen inte får tillfälle att återhämta sig kan olika skadeverkningar uppstå. Det är välkänt att det finns ett samband mellan stress och olika sjukdomar som hjärtinfarkt, ryggproblem och depression." 

Källa

 

Stress och kriser / Examinationsuppgift
 

Muntligt i grupp.

 

Stress och kriser / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)