www.larare.at

Nalle Puh och psykologi

Fallstudie av karaktärerna Nalle Puh

Nalle Puh äter honung i varje avsnitt och tänker och pratar om honung väldigt mycket. Man skulle kunna hävda att han antingen har ett sockerberoende; alltså han är en beroendepersonlighet. Skulle också kunna hävda att han lider av någon typ av ätstörning.

I-or är ständigt ledsen och nedstämd: han kanske lider av en depression?

Tiger skulle kunna få diagnosen ADHD eftersom han är så hyperaktiv. Han är impulsiv och fattar för det mesta förhastade beslut.

Nasse är ständigt osäker, orolig och ängslig; ångest? Depression? Neurotisk personlighetstyp.

Kanin vill att allt ska vara i perfekt ordning; hans ordningssinne kan ibland bli för mycket och då är det nära till hands att förklara hans beteende utifrån tvångstankar (OCD).

Christoffer Robin lever i två parallella världar och har svårt att skilja på dikt och verklighet; alltså skulle han mycket väl kunna lida av någon typ av schizofreni.

Kängur är ständigt orolig för sin son Ru och detta kan antingen tolkas som att hon är en överbeskyddande mor. Hon har ändå ett behov att ha koll på Ru; ett kontrollbehov kanske.

Ru förstår väldigt sällan vad som händer kring honom och det kanske skulle kunna förklaras med att han visar upp autistiska drag?

 

 

Nalle Puh och psykologi / Fakta
 
Klicka för att komma till start

Filmklipp

Nalle Puh och filosofi

 

Nalle Puh och psykologi / Förslag på uppgift
 
Klicka för att komma till start

För det första: Se filmen om Nalle Puh! För det andra ska ni välja en av karaktärerna i filmen, diagnosticera denne med ett psykiskt funktionshinder/problem och analysera med hjälp av ett eller flera psykologiska perspektiv.

  1. Analysera personligheten (t.ex. spekulera i bakomliggande faktorer till att bekymren uppstått) jag vill att ni använder er av ert valda perspektivs syn på hur personligheten uppstår. Med andra ord, jag vill att ni hänvisar till en vetenskaplig källa inom området när ni skriver.
  2. Förklara vad karaktären har för psykiskt funktionshinder/problem och hur detta kan behjälpas med ert valda perspektiv.
  3. Lägg upp en terapiform för karaktären och beskriv noga de olika stegen som du tar när du "botar" han/hon.

Nalle Puh och psykologi / Lärarhandledning
 
Klicka för att komma till start

Klicka här. Lösenordsskyddat

 

 

Nalle Puh och psykologi / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)