www.larare.at

Examination - Psykologi 1

Det som främst kommer att bedömas är kunskaper i följande teman: psykologins historia, kognitionspsykologi, biologisk psykologi, socialpsykologi, arvets och miljöns betydelse och livsvillkor och hälsa.

1. Hur har den psykologiska vetenskapen utvecklats? Hur såg det ut förr och hur ser det ut nu?

Nyckelord: ny vetenskap, psykologiska experiment, mentalsjukdom, förvaring, kirurgiska ingrepp, symptom, medicin, botemedel, behandlingsform och samtal.

2. Redogör för det det kognitiva perspektivet. Utgå ifrån följande frågor

a) Hur fungerar vårt minne och inlärning?
b) Vad är perception? Använd gärna följande bild som utgångspunkt.
c) Vad avgör (eller styr) vilka beslut vi fattar?

3. Redogör för det det biologiska perspektivet utförligt.

Nyckelord: hjärnan, nervsystemet och kemiska processer.

4. Redogör för: det psykodynamiska perspektivet (psykoanalys), det behavioristiska perspektivet (beteendeperspektivet) och det humanistiska perspektivet ytligt.

Nyckelord: det omedvetna, barndomen, inre konflikt, behov och drifterna: libido, aggression, beteende, miljö, inlärning, självförverkligande, tolkning och självbild.

5. Redogör för det sociokulturella perspektivet (hur människan påverkas och formas i olika sociala sammanhang).

Nyckelord: Milgrams experiment, makt, lydnad och grupptryck.

6. Ge exempel på eget beteende som kan kopplas och förklaras med hjälp av minst en psykologisk teori (psykologiskt perspektiv) och stress.

7. Redogör översiktligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa. Hänvisa gärna till det psykodynamiska perspektivet och biologiska perspektivet.

 

Bildspel: Examination: Psykologi 1

Filmklipp (Youtube)

50 nyckelord som är användbara när man jobbar med psykologi.

Förslag på annan typ av examination:

Portofolio, Gruppresentation, kalkyl-konceptet eller muntligt kursprov (pdf)

 

Portfolio: Psykologi 1 / Viktiga personer
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start
 1. Sigmund Freud
 2. Ivan Pavlov
 3. B. F. Skinner
 4. Charles Darwin
 5. Jean Piaget
 6. Carl Rogers
 7. Carl Gustaf Jung
 8. Jacques Lacan
 9. Stanley Milgram
 10. John B. Watson
 11. Margaret Mead
 12. Jane Goodall
 13. Desmond Morris
 14. Abraham Maslow
 15. Richard Dawkins
 16. R.D. Laing
 17. Benjamin Spock

Läs mer om viktiga personer inom psykologi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)