www.larare.at

Frågor i anknytning till syfte

01. Hur mycket känner du till om den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling?

02. Hur väl förstår du relationen mellan psykologins utveckling och samhällsutvecklingen?

03. Hur väl kan du koppla mänskliga beteenden, känslor och tankar till det biologiska perspektivet? Samt lyfta styrkor och svagheter.

04. Hur väl kan du koppla mänskliga beteenden, känslor och tankar till det psykodynamiska perspektivet (psykoanalys)? Samt lyfta styrkor och svagheter.

05. Hur väl kan du koppla mänskliga beteenden, känslor och tankar till det behavioristiska perspektivet (beteendeperspektivet)? Samt lyfta styrkor och svagheter.

06. Hur väl kan du koppla mänskliga beteenden, känslor och tankar till det humanistiska perspektivet? Samt lyfta styrkor och svagheter.

07. Hur väl kan du koppla mänskliga beteenden, känslor och tankar till det kognitiva perspektivet? Samt lyfta styrkor och svagheter.
lyfta styrkor och svagheter.

08. Hur väl kan du koppla mänskliga beteenden, känslor och tankar till det sociokulturella perspektivet? Samt lyfta styrkor och svagheter.

09. Hur väl kan du koppla egna erfarenheter till olika psykologiska perspektiv?

10. Hur väl förstår du arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa?

11. Hur väl kan du koppla mänskliga beteenden, värderingar och föreställningar till olika sociala sammanhang?

Ämnets syfte

 

 

 

 

Joni Stam (2019)