www.larare.at

Vad är tro?

Tro kan ha olika definitioner beroende på sammanhanget, men generellt sett handlar det om att ha en övertygelse eller en uppfattning om något som inte nödvändigtvis kan bevisas eller verifieras på ett objektivt sätt. Tro kan också referera till en religiös eller andlig övertygelse, där individen tror på en högre makt eller en gudomlig kraft.

Trosuppfattning å andra sidan, är en persons personliga uppfattning eller tro om en viss fråga eller ett visst ämne. Detta kan omfatta religiösa, filosofiska, politiska eller moraliska trosuppfattningar. En persons trosuppfattning kan påverka hur de ser på världen, vad de anser vara rätt eller fel och vad de väljer att göra i livet. Det är en mycket personlig och subjektiv uppfattning som kan formas genom livserfarenheter, kulturella faktorer och sociala påverkningar.

Källa

De flesta religiösa är övertygande om att det finns en övernaturlig makt som styr på något vis och att människan har någon typ av kontakt med denna övernaturlig makt.

"Religion är en allvarlig och social inställning (attityd) hos individer eller grupper gentemot den makt eller de makter, som de anser ha den yttersta kontrollen över deras intressen och öden."

J. B. Pratt

Religioner har förmodligen ursprungligen uppstått för att människan skulle kunna hantera liv och död och moral. Religioner tar ofta upp stora frågor som: Vad är livets mening?, Vad händer efter döden?, Hur förstå motsättningen Godhet Ondska?, Vad är Rätt och vad är Fel?

Religionen svara på följande existentiella frågor:

 • Varifrån kommer vi?
 • Vad är livets mening?
 • Vad händer efter döden?
 • Hur borde människan leva?

Sammanfattning av en viss religions lära och dess tro kallas trosbekännelse vilken också delvis definierar religionen eller tron.

Religion är tro som grundar sig på föreställningen om en eller flera gudar, andar, själar eller andra övernaturliga fenomen.

Heliga skrifter som judarnas Tanak och Talmud, Islams Koran eller de kristnas Bibel hjälper till att informera om religionen. Dessa innehåller skapelseberättelser, andlig visdom, moraliska regler, händelser och uppenbarelser till de troende.

Tro är en oumbärlig del i det religiösa livet som innebär tillit till en eller flera gudar.

Tro kan också förknippas med andlighet och spiritualitet och ses då som ett sökande och öppet förhållningssätt till livets och varandets mystik och gåtfullhet.

Man skulle kunna börja diskutera följande frågor:

 1. Varifrån kommer allt?
 2. Hur har allt blivit till?
 3. Varför finns jag här?
 4. Har livet någon mening?
 5. Vad händer efter döden?
 6. Finns det några övernaturliga krafter bakom allt?
 7. Finns det en Gud eller flera Gudar?
 8. Vem är jag?
 9. Hur ska man leva sitt liv på bästa sätt?
 10. Vem vill jag vara?


Vad är tro? / Tro = Rit = Myt?
 

TRO: Behov av att blidka makterna, hålla sig på god fot med krafterna t.ex. för frukt barhet, skörd, resor, död.

RIT: Behov av förklaring, hur allt uppstått, hur allt hänger samman. Behov av att
rättfärdiga gällande ordningar i samhället.

MYT: Gud som långt borta – och mycket nära Gud som den stora anden – Gud som
många polyteism – Gud som en, monoteism

 

Vad är tro? / Varför läsa religion i skolan?
 

Varför behöver man läsa religion i skolan? Det finns flera anledningar till varför det kan vara viktigt att lära sig om religion i skolan:

Religion är en viktig del av många människors liv och kultur runt om i världen. Att förstå religionens betydelse och dess roll i samhället kan bidra till ökad tolerans, förståelse och respekt för andra människors övertygelser och traditioner.

Studier av religion kan också hjälpa eleverna att utveckla en förmåga att analysera och reflektera över olika perspektiv och trosuppfattningar. Det kan också bidra till att öka förståelsen för historiska händelser och kulturella sammanhang.

Religiösa traditioner har också påverkat konst, musik, litteratur och arkitektur genom historien. Att lära sig om religionens påverkan på konst och kultur kan bidra till att utveckla elevernas kreativa förmågor och förståelse för konstnärliga uttryck.

Religion är också en viktig faktor inom politik och internationella relationer, och kunskap om religion kan bidra till att öka förståelsen och hanteringen av konflikter och problem i samhället.

Sammanfattningsvis kan lärande om religion bidra till ökad tolerans, förståelse och respekt för andra människors trosuppfattningar och traditioner. Det kan också bidra till utvecklingen av elevernas förmåga att analysera och reflektera över olika perspektiv och kulturella sammanhang.

Källa

 

Vad är tro? / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)