www.larare.at

Fördjupning: Ockultism

Ockultismen är ett brett begrepp som hänvisar till en mängd olika filosofiska, andliga och esoteriska traditioner som fokuserar på mystik, hemliga kunskaper och paranormala fenomen. Termen "ockult" kommer från det latinska ordet "occultus", vilket betyder "dolt" eller "hemligt".

En del av de mest välkända aspekterna av ockultismen inkluderar till exempel astrologi, numerologi, tarot, alkemi, häxkonst, andekontakt, spådom och ritualer. Många av dessa traditioner är baserade på antika myter, legender och symboler, och är ofta förknippade med esoterisk filosofi och religion.

En annan viktig del av ockultismen är idén om att det finns en dold värld av andliga krafter och dimensioner som kan utforskas med hjälp av olika tekniker och metoder, som meditation, trance, drömtydning och andlig kontakt. Ockultister tror ofta på att dessa krafter kan påverka verkligheten på olika sätt, och att kunskapen om dem kan leda till personlig utveckling och självförverkligande.

Många av de tidiga förespråkarna för ockultismen var medlemmar av hemliga sällskap och ordnar, som till exempel Rosenkorsorden, Gyllene Daggryet och Thule-sällskapet. Idag finns det fortfarande en stor mängd ockulta organisationer och grupper runt om i världen, som strävar efter att uppnå andlig insikt och upplysning genom olika former av ritualer, meditation och andlig kontakt.

Det är viktigt att notera att ockultismen ofta betraktas som kontroversiell eller farlig av många människor, och det finns också en del som ser den som en ren bedrägeri eller en form av charlataneri. Som med många former av andlig och filosofiskt tänkande finns det en stor variation i de olika traditionerna inom ockultismen, och det är upp till individen att bedöma vilka aspekter av den som är meningsfulla eller relevanta för deras eget liv och självförverkligande.

Källa

 

Fördjupning: ockultism / Uppgift
 
Förslag på fördjupningsuppgift. Studera några ockulta fenomen, personer eller rörelser och presenterar skriftligt eller muntligt.

 

 

Fördjupning: ockultism / Förslag på innehåll
 

Förslag på examinationens innehåll

 1. Presentera grundläggande fakta om en ockult rörelse; geografiskt ursprung och spridning, symbol, stora högtider, traditioner: funktion i samhället och kulturell betydelse.
 2. Presentera tre typiska kännetecken för den ockulta rörelsen.
 3. Vad har ockulta rörelsen för människosyn?
 4. Vad har ockulta rörelsen för gudsuppfattningar?
 5. Redogör för ockulta rörelsen påverkan på människors identitet.
 6. Leta rätt på något från den aktuella samhällsdebatten i anknytning till den ockulta rörelsen.
 7. Redogör för etiska och moraliska föreställningar inom den ockulta rörelsen.
 8. Jämför den ockulta rörelsen med kristendomen. Utgå gärna utifrån följande:
  • Identitet: etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund
  • Etik & moral
  • Livssyn
  • Dödens betydelse

 

Fördjupning: ockultism / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2021)