www.larare.at

Fördjupning: Satanism

Satanism är ett brett begrepp som kan syfta på flera olika rörelser och traditioner som har olika uppfattningar om vad satanismen innebär. Här kommer en översikt över de två huvudtyperna av satanism:

Teistisk satanism: Den teistiska satanismen tror på existensen av en verklig övernaturlig varelse som kallas Satan eller Djävulen. Satansdyrkan kan ha rötter i gamla religiösa traditioner som kristendomen, men utövarna ser Satan som en befriare snarare än en demon. De ser ofta Satan som en symbol för frihet, självständighet och kunskap. Teistiska satanister praktiserar ofta magi och ritualer för att kommunicera med Satan och få hans välsignelse.

Icke-teistisk satanism: Icke-teistisk satanism är en filosofisk rörelse som inte tror på en verklig Satan eller Djävul. Istället ser de Satan som en symbol för den mänskliga potentialen att förverkliga sin egen vilja och överskrida traditionella begränsningar. Icke-teistiska satanister fokuserar på självförbättring och självmedvetenhet, och använder ofta satanistiska symboler och ritualer som en del av sin praxis.

Det är viktigt att notera att satanism inte är liktydigt med ondska eller destruktivitet. De flesta satanister följer en moralisk kod som bygger på respekt för individens frihet och värdighet, och avvisar våld och skada mot andra. Det finns också många olika varianter av satanism som har olika syn på moral och etik, och som kan vara mer eller mindre kontroversiella eller avvikande från samhällets normer.

Källa

 

Fördjupning: Satanism / Uppgift
 
Förslag på fördjupningsuppgift. Studera satanismen och presenterar skriftligt eller muntligt.

 

Fördjupning: satanismen / Förslag på innehåll
 

Förslag på examinationens innehåll

 1. Presentera grundläggande fakta om satanismen; geografiskt ursprung och spridning, symbol, stora högtider, traditioner: funktion i samhället och kulturell betydelse.
 2. Presentera tre typiska kännetecken för satanismen.
 3. Vad har satanismen för människosyn?
 4. Vad har satanismen för gudsuppfattningar?
 5. Redogör för satanismens påverkan på människors identitet.
 6. Leta rätt på något från den aktuella samhällsdebatten i anknytning till satanismen.
 7. Redogör för etiska och moraliska föreställningar inom satanismen.
 8. Jämför satanismen med kristendomen. Utgå gärna utifrån följande:
  • Identitet: etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund
  • Etik & moral
  • Livssyn
  • Dödens betydelse

 

Fördjupning: Satanism / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2022)