www.larare.at

Ateism

Ateism är en filosofisk ståndpunkt som innebär att man inte tror på existensen av någon gud eller gudar. Detta betyder inte nödvändigtvis att en ateist tror att det inte finns någon gud, utan snarare att hen inte finner tillräckliga bevis för guds existens och därför inte accepterar den idén.

Ateism kan ha olika grader av övertygelse, från stark ateism som aktivt hävdar att det inte finns någon gud, till svag ateism som helt enkelt inte tror på guds existens utan att hävda aktivt att gud inte finns. Det finns också olika varianter av ateism, såsom agnostisk ateism som innebär att man inte kan säga om det finns en gud eller inte och därmed inte tror på guds existens, eller humanistisk ateism som betonar människans potential att skapa ett meningsfullt liv utan hjälp av en gudomlig kraft.

Ateismen har funnits i olika former sedan antiken, men det var inte förrän under upplysningstiden och den vetenskapliga revolutionen på 1700- och 1800-talet som ateismen började utvecklas som en filosofisk ståndpunkt. Idag finns det många ateister runt om i världen och ateismen är en av de snabbast växande livsåskådningarna i många delar av världen.

Källa

 

Ateism / Argumentation
 

 

 

Ateism / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2020)