www.larare.at

Religionskunskap åk9: 4 förmågor

 

Jag har numrerat förmågorna (4) som ska uppnås i Grundskolereligion (åk9) så att det blir lättare att diskutera förmågor med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i skolverkets styrning.

Du når de 4 förmågorna genom att klicka upp "rullgardinen" i menyn ovan.

Via menyn når du stöd- och kringmaterial som t.ex. ordlistor, koppling till delar i historiakursernas centrala innehåll och kunskapskrav samt QR-kod till denna sajt.

Lyssna på alla förmågor genom att klicka på högtalarsymbolen.

Du kan snabbnavigera mellan förmågorna genom att klicka på pilarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Religionskunskap åk9: 5 förmågor

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

 

  1. analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  2. analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  3. reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  4. resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  5. söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

 

 

Källa: Skolverket
Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Religionskunskap åk9: förmåga 1

Föregående

 

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

 

Källa: Skolverket
Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Religionskunskap åk9: förmåga 2

Föregående

 

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

 

Källa: Skolverket
Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Religionskunskap åk9: förmåga 3

Föregående

 

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

 

Källa: Skolverket
Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Religionskunskap åk9: förmåga 4

Föregående

 

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

 

Källa: Skolverket
Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Religionskunskap åk9: förmåga 5

Föregående

 

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

 

Källa: Skolverket
Nästa kapitel