www.larare.at

Grundskolereligion:styrdokument

 

Jag har bearbetat styrdokumenten i Religion på grundskolenivå (åk9) för att lättare diskutera dem med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i skolverkets styrning.

Jag har delat upp och numrerat förmågorna i 4 delar.

Kursernas centrala innehåll i 5 delar.

Kursernas kunskapskrav i 2 delar.

Du når förmågorna, kurserna centrala innehåll och kunskapskapskrav genom att klicka upp "rullgardinerna" i menyn ovan.

Via menyn når du stöd- och kringmaterial som t.ex. ordlistor, koppling till delar i kursernas centrala innehåll och kunskapskrav samt QR-kod till denna sajt.