www.larare.at

Måluppfyllelse: Religion

Måluppfyllelse är direkt kopplat till kursens styrdokument. Eleven ska med andra ord öva upp de förmågor som Skolverket ställt upp, läraren ska planera in det centrala innehållet i sin kurs och eleverna ska bedömmas utefter betygskriterierna.

Av erfarenhet kan jag hävda att det inte är pedagogiskt att börja en kurs genom att gå igenom styrdokumenten. Bättre är att komma igång så fort som möjligt med relationer mellan elever och bli bekväm med läraren (både som person och lärare). Därefter börjar man jobba med kursinnehållet och efter tredje momentet kan man lyfta styrdokumenten genom att först belysa dem därefter koppla dem till de tre första momenten.

Eleven ska arbeta med texter från Skolverket (styrdokument som förmågor, centralt innehåll och betygskriterier). Målet är att förstå, tolka och förenkla dem och framför allt förstå styrdokumentens syfte och användning.

Dessa styrdokument ska vi lärare följa i vår planering, undervisning och bedömning. Genom att ha koll på centralt innehåll i en kurs vet man vad man kommer att erbjudas i kursen. Betygskriterierna är premisser (utgångspunkt) för bedömning och framför allt betygsättning. Genom att ha koll på styrdokumenten har man koll på vad man ska göra och vad läraren förväntar sig att du ska göra för att få ett viss betyg.

Inleder med gemensam genomgång av kursens förmågor som ska vinnas. Därefter grupparbete kring centralt innehåll och betygskriterierna.

Eleverna ska syssla med religioner, andlighet, livsåskådningar, etiska diskussioner samt religoners roll i samhället.

Efter kursen kommer du att...

1. ...förstå och känna till olika religioner och livsåskådningar utifrån olika sätt att se.

2. ...ha förståelse för vem du är som individ i relation till religion och livsåskådningar.

3. ... ha insikt i vilka likheter och olikheter, samt konflikterna mellan religion och vetenskap.

4. ...kunna använda dig av olika etiska förhållningssätt (modeller) för att avgöra om något är rätt eller fel.

5. ...kunna diskutera olika frågor i relation till kristendomen, andra religioner och livsåskådningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2020)