www.larare.at

Nyandliga rörelser

Den övergripande termen "Nyandliga rörelser" används för att beskriva en bred kategori av religiösa och andliga rörelser och praktiker som har utvecklats under det senaste århundradet. Dessa rörelser kännetecknas ofta av en betoning på personlig andlig upplevelse och självförverkligande, snarare än dogmatisk tro eller institutionella kyrkor. De kan också ha en synkretisk natur, som kombinerar element från olika religioner eller kulturer.

Ett exempel på en Nyandlig rörelse är New Age-rörelsen, som uppstod i västvärlden under 1960- och 1970-talet. New Age-rörelsen betonar bland annat tanken om att allt är energi och att själens utveckling sker genom reinkarnation och meditation. Rörelsen har också en synkretisk natur och inspireras av olika källor, såsom österländsk filosofi, esoteriska traditioner, och moderna vetenskapliga teorier.

Andra exempel på Nyandliga rörelser inkluderar Osho-rörelsen, som grundades av den indiska guru Bhagwan Shree Rajneesh och fokuserar på meditation och personlig frihet; Scientologi, som betonar tanken om att människans verkliga natur är andlig och att personlig utveckling uppnås genom att rensa bort negativa känslor och trauman; och Wicca, en modern häxtradition som har sina rötter i forntida europeiska religioner och som betonar naturens helande kraft och magi.

Det finns också andra Nyandliga rörelser som är mer specifika för en viss kultur eller geografisk region. Till exempel kan man tänka på Candomblé och Umbanda i Brasilien, som kombinerar element från afrikanska och amerikanska religioner, eller Soka Gakkai i Japan, som kombinerar buddhistisk tro med betoning på personlig utveckling.

Nyandliga rörelser har fått kritik från vissa håll, särskilt från religiösa konservativa och skeptiker. Vissa kritiker anser att Nyandliga rörelser är farliga eller att de utgör en bedräglig verksamhet, medan andra kritiserar dem för att vara för ytliga eller individualistiska i sin andliga praxis. Samtidigt fortsätter Nyandliga rörelser att locka en mångfald av människor som söker andlig upplevelse och personlig utveckling utanför traditionella religiösa institutioner.

Källa

I det här momentet ska vi kika på nyandliga rörelser. Se till fakta; hitta likheter och skillnader med andra religioner samt reflektera och diskutera rörelsen.

Nyckelord: Nyandlighet, Andlighet, Esoterism, Folktro, Magi, Alkemi, Schamanism, Spiritism, Mysticism, Meditation, Transcendental meditation, Yoga, Healing, New age, Astrologi, Kvantfysik, Personlighets- och motivationspsykologi, Humanistisk och transpersonell psykologi, Positivt tänkande, Synkretism, Själavandring, Auror, Astralkroppar, Teosofi, Voodoo, Satanism.

 

Nyandliga rörelser / Grundläggande frågeställning
 

Man kan jobba utifrån följande frågor:

 1. Varifrån kommer rörelsen?
 2. Vem är grundaren?
 3. Vilka grundtankar ligger bakom? Någon religion?

Ta hjälp av nyckelorden.

 

Nyandliga rörelser / Examination
 

Förslag på examinationens innehåll

 1. Välj en nyandlig rörelse
 2. Presentera grundläggande fakta om den nyandliga rörelsen; geografiskt ursprung och spridning, symbol, stora högtider, traditioner: funktion i samhället och kulturell betydelse,
 3. Presentera tre typiska kännetecken för den nyandliga rörelsen.
 4. Vad har den nyandliga rörelsen för människosyn?
 5. Vad har den nyandliga rörelsen för gudsuppfattning?
 6. Redogör för den nyandliga rörelsens påverkan på människors identitet.
 7. Leta rätt på något från den aktuella samhällsdebatten i anknytning till den nyandliga rörelsen.
 8. Redogör för etiska och moraliska föreställningar inom den nyandliga rörelsen.
 9. Jämför den nyandliga rörelsen med någon världsreligion. Utgå gärna utifrån följande:
  • Identitet: etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund
  • Etik & moral
  • Livssyn
  • Dödens betydelse
 10. Gör en självständig analys av något du själv valt från den nyandliga rörelsen.

Förslag på presentationsform

 • enskild inlämning: skriftlig uppsats, skriftlig essä
 • gruppinlämning: skriftlig uppsats, skriftlig essä
 • muntlig presentation i grupp

 

Ta hjälp av nyckelorden.

 

Nyandliga rörelser / Exempel på rörelser
 

Kristna nyandliga rörelser

 • Jehovas vittne
 • Mormonerna
 • Livets ord
 • Pingströrelsen

Österländska nyandliga rörelser

 • Hare Krishna
 • Bahai

Moderna nyandliga rörelser

 • New Age rörelsen
 • Scientologikyrkan - Läs mer om Scientologin på Religionsfröknarna.se

Ockulta nyandliga rörelser

 • Schamanism
 • Teosofi
 • Spiritualism
 • Voodoo
 • Satanism

Sektlika nyandliga rörelser

 • Folkets tempel
 • Aum Shinrikyo (sanningens lära)
 • Mansonfamiljen
 • Villa Baviera
 • Davidiarnerna

 

Nyandliga rörelser / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2020)