www.larare.at

Ordlista: Religion (styrdokument)

Ordlista kopplad till styrdokument i Religionskunskap.

 1. (aktuell) samhällsdebatt = diskussion om en fråga som berör samhälle och samhällsmedborgare.
 2. analys = Dela upp en helhet i beståndsdelar. Syftet med analysen är att du ska hitta enskilda delar och egenskaper så att du bättre förstår helheten.
 3. argument = åsikt eller stöd för en åsikt.
 4. begrepp = ord.
 5. dygd = att göra gott. Handla rättfärdigt i enlighet med som anses vara gott.
 6. etik = reflektion över rätt och fel. Och hur vi bör vara som god medmänniska.
 7. etnicitet = känsla av tillhörighet med en viss folkgrupp.
 8. identitet = Hur man ser på sig själv; det som definierar just dig som den unika människa du är.
 9. livsåskådning = en övertygelse eller föreställning om hur ett liv ska vara; ett sätt att se på livet.
 10. moral = Etiska normer som styr eller påverkar en handling, eller ett beteende.
 11. normativ = hur man vanligtvis bör handla i enlighet med vad de flesta tycker och tänker.
 12. perspektiv = synvinkel och väl valda inslag i relation till ämne/tema.
 13. samtid = den tiden som man lever i.
 14. socioekonomisk bakgrund = klassifikation baserad på individers yrke, status och förmögenhet.
 15. teori = en eller flera uppsättningar av modeller som förklarar hur något är och som bygger på teoretisk kunskap.
 16. tillämpning = användning.
 17. tolkning = förståelse. Att tolka är en tankeprocess där du försöker förstå ett material; hitta mening och betydelse, kanske också ett budskap.

Se också ordlista över begrepp (ord) inom religion.

 

 

 


 

 

Joni Stam (2017)