www.larare.at

Film och samhälle

 

Film och samhälle / Historia
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

Film och samhälle / Wag the dog
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Den amerikanska originaltiteln är en ordlek och förklaras i filmens inledning: "Varför viftar hunden på svansen? Därför att den är intelligentare än svansen. Om svansen vore intelligentare, skulle den vifta på hunden.". Det handlar alltså inte om att få hunden att vifta på svansen, vi vänder på hunden i stället, säger Robert De Niros karaktär om sin taktik.

Men filmen handlar inte om hundar utan handlar om hur medierna styr vårt sätt att tänka och framför allt hur stor påverkan medierna har på samhället och den allmänna opinionen. Alltså hur medier kan påverka politiken och vice versa.

Jobba med följande frågor:

 1. Hur inleds filmen?
 2. Vem är det som blir lurad i filmen?
 3. Politisk skandal hotar i filmen; vilken?
 4. I filmen finns en kattunge och en ung flicka. Vad har dessa för funktion?
 5. Vem är Schumann och varför är han viktig?
 6. "There is no such thing as public opinion. There is only published opinion" sa Winston Churchill. Hur ska man tolka citatet av Churchill i relation till filmen?
 7. Vad innebär opinionsbildning? Och hur sker den i filmen?
 8. Massmedia ska ha till uppgift att bevaka och granska makthavarna. Men om media i sig är en viktig maktfaktor, men vem granskar journalister, redaktörer och ägarna av massmedia?
 9. På vilket sätt kan just jag vara källkritisk mot media?
 10. Är allt som visas på TV eller visas i medierna sant?

Filmens manus

 

Film och samhälle / Arbetsliv
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

Film och samhälle / Teorier, modeller och metoder
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

 

Film och samhälle / Styrdokument
 
Klicka för att komma till start
 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapskrav:
 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapskrav:
 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapskrav:

 

Film och samhälle / Lärarhandledning
 
Klicka för att komma till start

Lärarhandledning. Lösenordsskyddat

 

 

Film och samhälle / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)