www.larare.at

Citat på larare.at

- -

Här nedan har jag samlat alla citat som finns på öppningssidan till webbplatsen larare.at. Du kan söka efter nyckelord, specifika begrepp eller personer genom att söka på sidan (Ctrl och F på Win och Kanelbulle och F på MAC).

 

Citat på larare.at / 01 - 10
 

01 "Mitt språks gränser betyder min världs gränser" (Ludwig Wittgenstein)

02 "We have our Arts so we won’t die of Truth" (Ray Bradbury)

03 "Att veta när man vet något och att veta när man inte vet något - det är kunskap" (Konfucius)

04 "Problem blir lösta inte genom vinnande av ny erfarenhet utan genom sammanställning av det sedan länge bekanta." (Ludwig Wittgenstein)*

05 "Dumhet är omedveten okunnighet." (Josh Billings)

06 "En lärd dumdom är dummare än en okunnig dumbom." (Molière)*

07 "Eftersom vi inte kan veta allt om något, borde vi veta lite om allt." (Pascal)*

08 "Becoming is better than being” (Dweck)

09 “The greatest impact on learning is [---] is determined much more by how teachers teach than by what they teach.” (Wiliam)

10 "Man behöver ytterst lite för att undervisa, men för att leda eleven till egen kunskap måste man kunna väldigt mycket mer” (Vygotskij)

 

Citat på larare.at / 11 - 20
 

11 "Av de flesta verk blir bara citaten kvar. Är det då inte bättre att redan från början bara skriva citaten?" (Stanislaw)

12 "Think outside of the box" (Okänd)

13 "Det som mest skiljer dumma och kloka åt är att de dumma hela tiden begår samma dumheter medan de kloka alltid hittar på nya" (Waggerl)

14 "Det som mest skiljer dumma och kloka åt är att de dumma hela tiden begår samma dumheter medan de kloka alltid hittar på nya." (Waggerl)*

15 "Bli visare än andra människor, om du kan, men tala inte om det för dem." Okänd*

16 "Att veta när man vet något och att veta när man inte vet något - det är kunskap." (Konfucius)*

17 "Fördelen med att vara klok är att man kan spela dum. Motsatsen är mycket svårare." (Tucholsky)

18 "Ungdomen är den tid då man bör studera visdomen; ålderdomen den tid då man bör utöva den" (Rousseau)

19 "Man fäller ofta en anmärkning och inser först senare hur sann den är." (Wittgenstein)*

20 "Att åldringarna skulle vara visa är ett stort misstag. De blir inte visare, de blir försiktigare." (Hemingway)*

 

Citat på larare.at / 21 - 30
 

21 "Avgörande är inte vilka anlag man har, utan hur man använder dem." (Lundgren)*

22 "Bildning är det som är kvar sedan vi glömt allt vad vi lärt." (Key)*

23 "Bildningens rötter är bittra men frukten är välsmakande." (Aristoteles)*

24 "Den vise talar om vad han ser, dåren om vad han hört." (Turkiskt ordspråk)

25 "Ungdomen är den tid då man bör studera visdomen; ålderdomen den tid då man bör utöva den." (Rousseau)*

26 "De som tror att de kan allt är väldigt irriterande för oss som redan kan allt." (Okänd)*

27 "Kunskap är näring för själen." (Platon)

28 "De som kan, gör. De som inte kan, simulerar." (Okänd)*

29 "All men are mortal. Socrates was mortal. Therefore, all men are Socrates." (Allen)

30 "Tänk om allt är en illusion och ingenting existerar? Då har jag definitivt betalat för mycket för min matta." (Allen)

 

Citat på larare.at / 31 - 40
 

31 "Jag fuskade på vår metafysiktenta. Jag tittade in i själen på pojken som satt brevid mig." (Allen)

32 "Jag tänker alltså finns jag" (Descartes)

33 ”Subjektiviteten är sanning” (Kierkegaard)

34 "Utvecklingen är möjlig endast tack vare minoriteten." (Russell)

35 "Den som inte kan det ena, kan något annat." (Kenyansk Ordspråk)*

36 "Lyckan ligger inte i själva lyckan, men i arbetet att uppnå den. " (Dostojevskij)

37 "Genom att försöka göra det omöjliga når man högsta graden av det möjliga." (Strindberg)

38 "Great things are not accomplished by those who yield to trends and fads and popular opinion." (Kerouac)

39 "Den som inte låter verkligheten störa sina drömmar är vis." (Singer)*

40 ”Teachers have got to stop talking about teaching and start talking about learning” (Hattie)

 

Citat på larare.at / 41 - 50
 

41 "A people without the knowledge of their past history, origin and culture is like a tree without roots." (Garvey)

42 "Alla revolutioner har hittills bara bevisat en sak, nämligen att mycket låter sig förändras, utom människorna." (Okänd)

43 "Eftersom vi inte kan veta allt om något, borde vi veta lite om allt." (Pascal)

44 "Alla har så bråttom med att undervisa nu för tiden att ingen hinner lära sig något." (Reppliet)

45 "Alltför ofta ger man studenter svar att minnas i stället för problem att lösa." (Lewin)

46 "Att lära ut är att lära sig själv tvåfaldigt." (Joubert)

47 ”Sjung, o gudinna, om vreden, som brann hos Peliden Akilles" (Homeros)

48 "Man fäller ofta en anmärkning och inser först senare hur sann den är" (Wittgenstein)

49 "A deadline is negative inspiration. Still, it's better than no inspiration at all." (Brown)

50 "Ingen vet vad han klarar innan han har försökt." (Syrus)

 

Citat på larare.at / 51 - 60
 

51 "Det är märkvärdigt men sant. När en författare tappar orken blir meningarna inte kortare utan längre." (Steinbeck)

52 "Den vise talar om vad han ser, dåren om vad han hört." (Turkiskt ordspråk)*

53 "Den som inte låter verkligheten störa sina drömmar är vis." (Singer)

54 "Det är inte världen som förändras när man klär sig nya glasögon; dess värde däremot evalueras." (Stam)

55 "Den vise väntar tålmodigt, medan den ivrige trampar i kvicksanden." (Stam)

56 "Det är inte vad man säger, utan hur man vinklar munnen." (Stam)

57 "Att bli färdig innebär alltid en förnyelse av ännu en 'ofärdighet'." (Stam)

58 "Sanning är ett begrepp och ingenting annat; om det är sant är en annan sak." (Stam)

59 "Is knowledge knowable? If not, how do we know this?" (Allen)

60 "We only think when we are confronted with a problem" (Dewey)

 

Citat på larare.at / 61 - 70
 

61 "Bara med konst kan man uttrycka det man inte begriper." (Tikkanen)

62 "Avgörande är inte vilka anlag man har, utan hur man använder dem" (Lundgren)

63 "Att studera är som att ro uppför strömmen, den som inte tar krafttag glider tillbaka." (Kinesiskt ordspråk)

64 "Education is not a preparation for life; education is life itself." (Okänd)

65 "Education is a social process; education is growth; education is preparation for life." (Okänd)

66 "Bra påbörjat är hälften gjort." (Grekiskt ordspråk)

67 "Den lärdom som består av att lära sig fakta utantill gör ingen kvalificerad att bli lärare." (Konfucius)

68 "Problem blir lösta inte genom vinnande av ny erfarenhet utan genom sammanställning av det sedan länge bekanta." (Wittgenstein)

69 "En populär författare skriver det som folk tänker. En skicklig författare får dem att tänka på något annat." (Bierce)

70 "Think outside of the box" (okänd)

 

Citat på larare.at / 71 - 80
 

71 "Det vi lär, lär vi genom att göra det."(Aristoteles)

72 "Det är med böcker som med människor: ett mycket litet antal spelar en stor roll." (Voltaire)

73 "In the middle of the journey of our life I came to myself within a dark wood where the straight way was lost." (Dante Alighieri)

74 "En dålig bok berättar ingenting om människan - bara om författaren." (Lessing)

75 "Ett hus utan böcker är som ett rum utan fönster." (Mann)

76 "Har du en trädgård och ett, bibliotek saknar du ingenting." (Cicero)

77 "All god konst är politik, all politisk konst är dålig." (Giersing)

78 "Konsten är en lyx som människan behöver." (Brecht)

79 "Kunskap är en process, inte ett tillstånd" (Troell)

80 "We live in a web of ideas, a fabric of our own making." (Pearce)

 

Citat på larare.at / 81 - 90
 

81 "En lärd dumdom är dummare än en okunnig dumbom." (Molière)

82 "Folk lyckas förväxla nyheter med vad de läser i tidningarna." (Liebling)

83 "En god lärare är bättre än en hylla full med böcker." (Kinesiskt ordspråk)

84 "Kunskap om vad som är öppnar inte självklart dörren till vad som borde vara." (Einstein)

85 "Kunskap är inte nog, den måste också brukas; vilja är inte nog, vi måste också handla." (Goethe)

86 "Kunskap är värdefull och i likhet med andra dyrbarheter ibland bara till prydnad." (Johansson)

87 "Kunskap är makt." (Bacon)

88 "Sätt i dig all din lärdom på morgonen men smält den i sällskap på kvällen." (Chesterfield)

89 "Kunskaper är som pengar, man måste ha massor för att inte vara fattig." (Okänd)

90 "Undervisning är att tillägna sig konsten att utnyttja kunskaper." (Whitehead)

 

Citat på larare.at / 91 - 100
 

91 "Utan utbildning kommer du ingenstans i den här världen." (Malcolm X)

92 "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." (Mandela)

93 "De ting vi begär är det större fröjd att jaga än att äga." (Shakespeare)

94 "Ledaren är den våg som driver skeppet framåt." (Tolstoj)

95 "Med en kniv löpte midnatten amok / rusade ikapp / och högg ner
den flyende dagen." (Majakovskij)

96 "Att tala utan att tänka är som att skjuta utan att sikta." (Okänd)

97 "Bästa sättet att besvara en dålig argumentering är att låta den fortsätta." (Okänd)

98 "Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta." (Tegnér)

99 "Kunskapens rot är bitter, men dess frukt är söt." (Aristoteles)

100 "Den som tror sig färdigutbildad är mer färdig än utbildad." (Frost)

 


Citat på larare.at / 101 - 110
 

101 "Av språket fordras rätt och slätt att det bär fram det man menar." (Konfucius)*

102 "Det finns mycket duktigt folk, men det är få som kan något." (Okänd)

103 "He listens well who takes notes." (Dante Alighieri)

104 "Språk är makt, liv och kulturens instrument, dominansens och befrielsens instrument." (Carter)*

105 "Det är en olycka när människor varken har förstånd att tala eller omdöme att tiga." (Franskt ordspråk)*

106 "Det är lustigt att med de relativt få ord som finns i språket går det att säga så mycket dumheter." (Petersen)*

107 "Folk lyckas förväxla nyheter med vad de läser i tidningarna." (Liebling)*

108 "We must learn our limits. We are all something, but none of us are everything." (Pascal)

109 "Att åldringarna skulle vara visa är ett stort misstag. De blir inte visare, de blir försiktigare." (Hemingway)

110 "Det sägs många kloka saker på skämt, men det är ingenting mot de dumheter som sägs på allvar." (Gahlin)*

 


Citat på larare.at / 111 - 120
 

111 "Fördelen med att vara klok är att man kan spela dum. Motsatsen är mycket svårare."(Tucholsky)*

112 "Förvirrning är början till visdom." (Gibran)*

113 "The essence of writing is rewriting." (Zinsser)

114 "Writing is the action of thinking, just as drawing is the action of seeing and composing music is the action of hearing." (Ueland)

115 "Sometimes you have to write to figure it out." (Pink)

116 "Inte okunnighet, men okunnighet om okunnigheten, är kunskapens död." (Whitehead)

117 "Stundom slumrar även den gode Homeros" (även en mästare kan fela) (Okänd)

118 "Grammatik är språkets logik." (Okänd)

119 "Om du kan drömma det, kan du göra det." (Disney)

120 "De som kan, gör. De som inte kan, simulerar." (Okänd)

 

Citat på larare.at / 121 - 130
 

121 "En dikt som erbjuder en enda tolkningsmöjlighet är inte en dikt utan en skylt." (Carpelan)

122 "Have no fear of perfection. You’ll never reach it." (Dali)

123 "Det finns ingen pedagogik, endast pedagoger." (Lindborg)

124 "Han var en stor pedagogisk teoretiker, men det kunde ju inte eleverna veta." (Okänd)

125 "Om du vill lära dig någonting utan och innan, försök då att lära ut det till andra." (Okänd)

126 "Man lär sig inte ett dyft av att lyckas. Det är när man misslyckas, eller håller på att misslyckas, som man verkligen kan lära sig någonting." (Jakobsson)

127 "Psychoanalyses is like music lessons, for 5 years you do not notice any progress and suddenly you can play the piano." (Allen)

128 "Live each day as if this day is your last. Learn as if you will live forever." (Gandhi)

129 "Those who do not want to imitate anything, produce nothing." (Dalí)

130 "Creativity is not a talent. It is a way of operating." (Cleese)

 

Citat på larare.at / 131 - 140
 

131 "Hellre begå en dumhet då och då än att aldrig göra något klokt." (Ronner)

132 "Bildningens rötter är bittra men frukten är välsmakande" (Aristoteles)

133 "Never put off till tomorrow what may be done day after tomorrow just as well." (Twain)

134 "Man lär så länge man har elever." (Okänd)

135 "Vill du lära dig att intressera? Konsten är enkel: var intresserad!" (Okänd)

136 "Om inte berget kommer till Mohammed, så får Mohammed komma till berget." (Okänd)

137 "Science without religion is lame, religion without science is blind." (Einstein)

138 "Det är lustigt att med de relativt få ord som finns i språket går det att säga så mycket dumheter." (Petersen)

139 "Det sägs många kloka saker på skämt, men det är ingenting mot de dumheter som sägs på allvar." (Gahlin)

130 "De som tror att de kan allt är väldigt irriterande för oss som redan kan allt." (Okänd)

 

Citat på larare.at / 141 - 150
 

141 "If you don’t have time to read, you don’t have the time or the tools to write. (King)

142 "Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself." (Shaw)

143 "An intellectual says a simple thing in a hard way. An artist says a hard thing in a simple way." (Bukowski)

144 "En populär författare skriver vad folk tänker. Ett geni inbjuder dem till att tänka något annat." (Bierce)

145 "Man får bara bryta mot en skrivregel som man behärskar." (Malmsten)

146 "Det är bara genom att skriva dåligt som man lär sig skriva bra." (Johnson)

147 "We do not write in order to be understood; we write in order to understand." (Day-Lewis)

148 "Bli visare än andra människor, om du kan, men tala inte om det för dem" (Okänd)

149 "A professional writer is an amateur who didn’t quit." (Bach)

150 "The spirt of the thing lies in the detail." (van der Rohe)

 

Citat på larare.at / 151 - 160
 

151 "Language is the light of the mind." (Mill)

152 "Längtan efter kunskap är som törsten efter rikedom - den ökar under förvärvandet." (Sterne)

153 "Mechanical difficulties with language are the outcome of internal difficulties with thought." (Bowen)*

154 "Det är en olycka när människor varken har förstånd att tala eller omdöme att tiga." (Franskt ordspråk)

155 "Dumhet är omedveten okunnighet." (Billings)*

156 "Our language is the reflection of ourselves. A language is an exact reflection of the character and growth of its speakers." (Chavez)*

157 "Language is the blood of the soul into which thoughts run and out of which they grow." (Holmes)*

158 "Language is not only the vehicle of thought, it is a great and efficient instrument in thinking." (Davy)*

159 "Längtan efter kunskap är som törsten efter rikedom - den ökar under förvärvandet." (Sterne)*

160 "Kunskap är värdefull och i likhet med andra dyrbarheter ibland bara till prydnad." (Johansson)*

 

Citat på larare.at / 161 - 170
 

161 "Kunskap är näring för själen." (Platon)*

162 "Kunskap är en process, inte ett tillstånd" (Troell)*

163 "I have been a believer in the magic of language since, at a very early age, I discovered that some words got me into trouble and others got me out." (Dunn)

164 "Language is the soul of intellect, and reading is the essential process by which that intellect is cultivated beyond the commonplace experiences of everyday life." (Scribner)*

165 "Bildning är det som är kvar sedan vi glömt allt vad vi lärt" (Key)

166 "Klokhet är att använda saker och ting medan de finns där." (Walters)*

167 "Ingen vet vad han klarar innan han har försökt." (Syrus)*

168 "The only sure weapon against bad ideas is better ideas." (Griswold)

169 "Den äkta författaren är inte den som undviker att imitera andra utan den som inte kan imiteras av andra." (Chateaubriand)

170 "Förvirrning är början till visdom." (Gibran)

 

Citat på larare.at / 171 - 180
 

171 "Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better." (Beckett)

172 "If you change the way you look at things, the things you look at change." (Dyer)

173 "Den som inte kan det ena, kan något annat." (Kenyansk ordspråk)

174 "Man vet mer än man tänker. Man tänker mer än man vet. Man vet mindre än man anar." (Schnurff)

175 "Jag tycker verkligen att TV är väldigt allmänbildande. Så fort den slås på går jag in i biblioteket och läser en god bok." (Marx)

176 "Förmågan att ha flera motsatta idéer i huvudet och ändå fungera är tecknet på en förstklassig intelligens." (Fizgerald)

177 "We don’t stop playing because we grow old; we grow old because we stop playing." (Shaw)

178 "Sätt aldrig likhetstecken mellan information och kunskap." (Okänd)

179 "Stories are easier to remember, because in many ways, stories is how we remember." (Pink)

180 "The purpose of literature is to turn blood into ink." (Eliot)

 

Citat på larare.at / 181 - 190
 

181 "Lower your standards. Creating crap is better than creating nothing at all." (Newman)

182 "Never judge a book by its movie." (Eagan)

183 "Imagination is like a muscle. I found out that the more I wrote, the bigger it got." (Farmer)

184 "Art is the desire to do something for the first time." (Godin)

185 "It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change." (Darwin)

186 "Don't waste time learning the "tricks of the trade. Instead, learn the trade." (Jefferson)

187 “It's all in the mind.” (Harrison)

188 "Before you've practiced, the theory is useless. After you've practiced, the theory is obvious." (Williams)

189 “The energy of the mind is the essence of life.” (Aristoteles)

190 "Jag respekterar tro, men tvivel är det som skaffar dig bildning." (Mizner)

 

Citat på larare.at / 191 - 200
 

191 "Religionen är en väg, inte ett hus." (Radhakrishnan)

192 "Han var en stor pedagogisk teoretiker, men det kunde ju inte eleverna veta." (Anonym)

193 "Den bästa komplimang man kan ge en författare är att citera honom." (Johnson)

194 "Att avgöra om livet är värt att leva eller ej är att besvara filosofins grundläggande fråga." (Camus)

195 "Öppna dina ögon. Se in i dig själv.Är du nöjd med det liv du lever?" (Marley)

196 "Vill du lära dig att intressera? Konsten är enkel: var intresserad!" (Anonym)

197 "Livet är inte ett problem som ska lösas utan en verklighet som ska upplevas." (Kierkegaard)

198 "Om du vill lära dig någonting utan och innan, försök då att lära ut det till andra." (Anonym)

199 "Mod och ansträngning är inte tillräckligt utan syfte och riktning." (Kennedy)

200 "We don't need politicians, we need leaders." (Charlie Chaplin)

 

Citat på larare.at / 201 - 210
 

201 "Vi är här av en anledning. Jag tror att en del av anledningen är att kasta ut små facklor för att leda människor i mörkret." (Goldberg)

202 "Livet är summan av alla dina val." (Albert Camus)

203 "När något blir sagt, och sagt bra, sky inga medel. Kopiera det!" (France)

204 "En person som inte får information kan inte ta ansvar. En person som får information kan inte låta bli att ta ansvar.” (Carlzon)

205 "Livet är som att cykla, för att hålla balansen måste du fortsätta framåt" (Albert Einstein)

206 "Mitt mål är enkelt. Det är en fullständig förståelse av universum; varför det är som det är, och varför det är överhuvudtaget." Stephen Hawking

207 "Jag citerar andra för att bättre kunna uttrycka mig själv. (de Montaigne)

208 "Reality exists in the human mind, and nowhere else.” (George Orwell)

209 "Livet är lite som jazz. Det är bäst när man improviserar." (Irwin Gershwin)

210 "Alla tänker på att förändra mänskligheten, och ingen tänker på att förändra sig själv.” (Leo Tolstoy)

 

Citat på larare.at / 211 - 220
 

211 "Livet är en fest. Bjud in dig själv." (Johnson)

212 "Syftet med våra liv är att vara lyckliga." (Dalai Lama)

213 "Intelligence without ambition is a bird without wings." (Salvador Dali)

214 "Ibland hör man inte orden för all information." (Joni Stam)

215 "Du kan lura allihopa hela tiden om annonseringen är riktigt skött och budgeten tillräcklig."(Joseph F Levine)

216 "Insanity - a perfectly rational adjustment to an insane world." (R. D. Laing)

217 "It is easy to ignore responsibility when one is only an intermediate link in a chain of action." (Stanley Milgram)

218 "The highest possible stage in moral culture is when we recognize that we ought to control our thoughts." (Charles Darwin)

219 "Flowers are restful to look at. They have neither emotions nor conflicts." (Sigmund Freud)

220 "Begåvning är en låga. Genialitet är en eld." (Okänd)

 

Citat på larare.at / 221 - 230
 

221 "Att välja språk är att välja relation" (Stam)

222 ”Sjömannen ber inte om medvind, han lär sig segla.” (Lindborg)

223 ”Den oskicklige smeden klandrar järnet.” (Dante)

224 "You must learn to fail intelligently. Failing is one of the gratest art in the world. One fails forward towards success." (Edison)

225 "Allt man inte dör av blir man starkare av." (Nietzsche)

226 "A teachers job is not to make work easy. It is to make it difficult. If you are not challenged, you do not make mistakes. If you do not make mistakes, feedback is useless." (Hattie)

226 "It doesn't matter if you try and try and try again, and fail. It does matter if you try and fail, and fail to try again." (Kettering)

227 ”År 1492 upptäckte de amerikanska indianerna Columbus.” (Allwood)

228 ”Det är 100 procent troligt att du inte träffar med de skott du inte skjuter.” (Wayne Gretzky)

229 “Cinema is the ultimate pervert art. It doesn't give you what you desire - it tells you how to desire.” (Slavoj Žižek)

230 "Livet är en alldeles för viktig sak att tala allvarligt om." (Oscar Wilde)

 

Citat på larare.at / 231 - 240
 

231 "Bara ett liv som levs för andra är ett värdefullt liv." (Albert Einstein)

232 “Words are never 'only words'; they matter because they define the contours of what we can do.” (Slavoj Žižek)

233 ”Jag vet inte nyckeln till framgång, men nyckeln till misslyckande är att försöka göra alla nöjda.” (Bill Cosby)

234 “We feel free because we lack the very language to articulate our unfreedom.” (Slavoj Žižek)

235 "Framgång är att tycka om dig själv, tycka om det du gör och tycka om hur du gör det." ( Maya Angelou)

236 “The problem for us is not are our desires satisfied or not. The problem is how do we know what we desire.” (Slavoj Žižek)

237 “We don't really want to get what we think that we want. (Slavoj Žižek)

238 "Det är ingen lätt konst att sova. För att bemästra den måste man vara vaken hela dagen." (Nietzsche)

239 "Om du ständigt citerar visdomsord blir du själv ett." (Fuller)

240 “Like love, ideology is blind, even if people caught up in it are not” (Slavoj Žižek)

 

Citat på larare.at / 241 - 250
 

240 “Experts are by definition the servants of those in power: they don't really THINK, they just apply their knowledge to problems defined by the powerful.” (Slavoj Žižek)

241 ”De hetaste platserna i helvetet är förbehållet dem som i tider av stor moralisk kris behåller sin neutralitet.” (Dante)

242 "Sanningar är illusioner, och man har glömt att de är det." (Nietzsche)

243 ”Tror du att du är för lite för att påverka, då har du aldrig haft en mygga i sovrummet.” (Okänd)

244 “You cannot change people but you can change the system so that people are not pushed into doing evil things.” (Slavoj Žižek)

245 “Nowadays people know the price of everything and the value of nothing.” (Oscar Wilde)

246 "The opposite of love is not hate, it's indifference." (Elie Wiesel)

247 “If you have reasons to love someone, you don’t love them.” (Slavoj Žižek)

248 “Humanity is OK, but 99% of people are boring idiots.” (Slavoj Žižek)

249 “...how the way we perceive a problem can be itself part of a problem.” (Slavoj Žižek)

250 ”Ensamheten är ett trevligt ställe att besöka, men ett dåligt ställe att stanna på.” (Billings)

 

Citat på larare.at / 251 - 260
 

251 "Man höjer rösten när man borde förstärka argumenten." (Samuel Johnson)

252 "Vi människor har alltför mycket ansvar, men alltför lite makt." (Okänd)

253

254

255

256

257

 


Oanvända citat

"Det som definierar oss människor är hur vi reser oss efter ett fall"
Okänd

”Inget i världen är fullständigt fel. Till och med en klocka som står stilla går rätt två gånger om dagen.”
Paulo Coelho

”Lycka finns inom oss själva, inte bredvid någon annan.”
Marilyn Monroe

”Att förstå allt är att förlåta allt.”
Buddha

”Du är inte en droppe i havet. Du är hela havet i en droppe.”
Rumi

“Without deviation from the norm, progress is not possible”
– Frank Zappa

"Det omöjliga tar bara lite längre tid"
- Sir Winston Churchill

"Låt inte dina misstag bli dina misslyckande"
– Douglas Roos, 1968- , jurist, entreprenör och drake

"Knowledge is knowing that a tomato is a fruit,
wisdom is not putting it in a fruit salad"
– Brian O'driscoll

"Brinner man för någonting, så gör man det ändå"
– Dan Corneliusson, fotbollslegend i IFK Göteborg

"Det är skillnad på att vinna och att bli en vinnare"
– Adam Eriksson

"Hitta ditt varför, då blir ditt HUR mycket mindre"
– Hugo Hågemark

"Vad är det för glädje att vara en fri kvinna när det inte finns några fria män?"
(Doris Lessing)

"All psykiatri syftar till en sak: att bibringa oss en helt annan uppfattning om det som vi bäst känner till." (Paul Valéry)

"Att studera det onormala är det bästa sättet att förstå det normala." (William James)

"En neurotiker är en människa som bygger luftslott. En psykotiker är den som bor där. En psykiater är den som tar upp hyran." (Jerome Lawrence)

"Psykoterapi är verkningslös om den påtvingas en ovillig patient." (Abigail van Buren)

"Psykologin går grundligt till väga. Den är en kniv som skär åt båda håll." (Fjodor Dostojevskij)

"Psykologin har ett långt förflutet men bara en kort historia." (Hermann Ebbinghaus)

"Sinnet är som ett isberg; det flyter med 1/7 över vattenytan." (Sigmund Freud)

"Att förstå sig själv är en tröst; att dölja det tillhör den romantiska typen." (George Santayana)

 

"Kunskap är makt, men entusiasmen sätter farten." (Ivern Ball, poet)

"Människorna vill hellre förbättra varandra än sig själva." (Nietzsche)

"Begäret förstorar det man önskar." (Nietzsche)

"Ordspråk är korta meningar skrivna av lång erfarenhet."(de Cervantes Saavedra)

Det du tänker blir du.
Det du känner attraherar du.
Det du föreställer dig skapar du.
Buddha

Meningen med livet är att ha ett liv med mening.
Robert Byrne

Det finns mer i livet än att öka dess fart.
Mahatma Gandhi

Vi måste vara villiga att släppa taget om det liv vi har planerat så att vi kan leva det liv som väntar oss.
E M Forster

”Ledarskap är handling, inte en position.”
Donald H. McGannon

”Vi är vad vi brukar göra. Mästerskap är alltså inte en handling utan en vana.”
– Aristoteles

”Livet blir hårdare ju mer man närmar sig toppen – kölden ökar, ansvaret ökar.”
– Friedrich Nietzsche

”Ledare skapar sig själva – de föds eller formas inte till det.”
– Will Schutz

Human beings are curious by nature.
- Aristotle

Learning is not attained by chance, it must be sought for with ardor and attended to with diligence.
- Abigail Adams

Upon the subject of education ... I can only say that I view it as the most important subject which we as a people may be engaged in.
- Abraham Lincoln

You cannot build character and courage by taking away man's initiative and independence.
- Abraham Lincoln

I suppose it is because nearly all children go to school nowadays, and have things arranged for them, that they seem so forlornly unable to produce their own ideas.
- Agatha Christie

It is as impossible to withhold education from the receptive mind as it is impossible to force it upon the unreasoning.
- Agnes Repplierg

Anyone who has never made a mistake has never tried anything new.
- Albert Einstein

Curiosity is a delicate little plant that, aside from stimulation, stands mainly in need of freedom.
- Albert Einstein

Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school.
- Albert Einstein

Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.
- Albert Einstein

Example isn't another way to teach, it is the only way to teach.
- Albert Einstein

Great spirits have always encountered violent opposition from mediocre minds
- Albert Einstein

I never teach my pupils. I only attempt to provide the conditions in which they can learn.
- Albert Einstein

It is a miracle that curiosity survives formal education.
- Albert Einstein

It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge.
- Albert Einstein

It is, in fact, nothing short of a miracle that the modern methods of instruction have not yet entirely strangled the holy curiosity of inquiry; for this delicate little plant, aside from stimulation, stands mainly in need of freedom; without this it goes to wrack and ruin without fail. It is a very grave mistake to think that the enjoyment of seeing and searching can be promoted by means of coercion and a sense of duty.
- Albert Einstein

It's not that I'm so smart, it's just that I stay with problems longer.
- Albert Einstein

Teaching should be such that what is offered is perceived as a valuable gift and not as a hard duty.
- Albert Einstein

The important thing is not to stop questioning.
- Albert Einstein

The only thing that interferes with my learning is my education.
- Albert Einstein

Play is the highest form of research.
- Albert Einstein

Example is not the main thing in influencing others. It is the only thing.
- Albert Schweitzer

The best teachers are those that show you where to look but don't tell you what to see.
- Alexandra K. Trenfor

The best teachers are those who show you where to look, but don't tell you what to see.
- Alexandra K.Trenfor

The true teacher defends his pupils against his own personal influence.
- Amos Bronson Alcott

The freedom to make mistakes provides the best environment for creativity. Education isn't how much you have committed to memory, or even how much you know. It's being able to differentiate between what you know and what you don't.
- Anatole Franc

Nine tenths of education is encouragement.
- Anatole France

I've learned... that the best classroom in the world is at the feet of an elderly person.
- Andy Rooney

I am beginning to suspect all elaborate and special systems of education. They seem to me to be built upon the supposition that every child is a kind of idiot who must be taught to think.
- Anne Sullivan

It's a great mistake, I think, to put children off with falsehoods and nonsense, when their growing powers of observation and discrimination excite in them a desire to know about things.
- Anne Sullivan

People seldom see the halting and painful steps at which the most insignificant success is achieved.
- Anne Sullivan

Learning is not a spectator sport.
- Anonymous

The uncreative mind can spot wrong answers, but it takes a very creative mind to spot wrong questions.
- Anthony Jay

If you want to build a ship, don't drum up the men to gather wood, divide the work and give orders. Instead, teach them to yearn for the vast and endless sea.
- Antoine de St. Exupery

All men by nature desire to know.
- Aristotle

All who have meditated on the art of governing mankind have been convinced that the fate of empires depends on the education of youth.
- Aristotle

Educating the mind without educating the heart is no education at all.
- Aristotle

It is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it.
- Aristotle

Teaching is the highest form of understanding.
- Aristotle

The key to everything is patience. You get the chicken by hatching the egg -- not by smashing it.
- Arnold Glasow

Creativity is a type of learning process where the teacher and pupil are located in the same individual.
- Arthur Koestler

The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you.
- B.B. King

Thank goodness I was never sent to school; it would have rubbed off some of the originality.
- Beatrix Potter

If a man empties his purse into his head, no man can take it away from him. An investment in knowledge always pays the best interest.
- Ben Franklin

The greatest good you can do for another is not just to share your riches, but to reveal to him his own.
- Benjamin Disraeli

Games lubricate the body and the mind.
- Benjamin Franklin

The biggest atrocity of all is to indoctrinate our children into a system that does not value their creative expression, nor encourage their unique abilities.
- Benjamin Greene

To teach a man how he may learn to grow independently, and for himself, is perhaps the greatest service that one man can do another.
- Benjamin Jowett

Intelligence is not to make no mistakes, but quickly to see how to make them good.
- Bertolt Brecht

Almost all education has a political motive: it aims at strengthening some group, national or religious or even social, in the competition with other groups. It is this motive, in the main, which determines the subjects taught, the knowledge offered and the knowledge withheld, and also decides what mental habits the pupils are expected to acquire. Hardly anything is done to foster the inward growth of mind and spirit; in fact, those who have had the most education are very often atrophied in their mental and spiritual life.
- Bertrand Russell

Men are born ignorant, not stupid; they are made stupid by education.
- Bertrand Russell

The aim of education should be to teach us how to think, rather than what to think. To improve our minds, so as to enable us to think for ourselves, rather than to load the memory with thoughts of other men.
- Bill Beattie

I don't know the key to success, but the key to failure is trying to please everybody.
- Bill Cosby

The one real object of education is to have a man in the condition of continually asking questions.
- Bishop Mandell Creighton

Teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is best.
- Bob Talbert

Few things help an individual more than to place responsibility upon him and let him know that you trust him.
- Booker T. Washington

If I ran a school, I'd give the average grade to the ones who gave me all the right answers, for being good parrots. I'd give the top grades to those who made a lot of mistakes and told me about them, and then told me what they learned from them.
- Buckminster Fuller

There is nothing in a caterpillar that tells you it's going to be a butterfly.
- Buckminster Fuller

Teachers should guide without dictating, and participate without dominating.
- C. B. Neblette

One looks back with appreciation to the brilliant teachers, but with gratitude to those who touched our human feelings. The curriculum is so much necessary raw material, but warmth is a vital element for the growing plant and for the soul of the child.
- Carl Jung

If we value independence, if we are disturbed by the growing conformity of knowledge, then we may wish to set up conditions of learning which make for uniqueness.
- Carl Rogers

The only person who is educated is the one who has learned how to learn ...and change.
- Carl Rogers

When you make the finding yourself--even if you are the last person on Earth to see the light--you will never forget it.
- Carl Sagan

Children have more need of models than of critics.
- Carolyn Coats

A very little key will open a very heavy door.
- Charles Dickens

Of all the joyous motives of school life, the love of knowledge is the only abiding one; the only one which determines the scale, so to speak, upon which the person will hereafter live.
- Charlotte Mason

Self-education is the only possible education; the rest is mere veneer laid on the surface of a child's nature.
- Charlotte Mason

A child's life is like a piece of paper on which every person leaves a mark.
- Chinese Proverb

If you are planning for a year, sow rice; if you are planning for a decade, plant trees; if you are planning for a lifetime, educate people.
- Chinese proverb

Learning is a treasure which accompanies its owner everywhere.
- Chinese Proverb

One must be a student before one can be a teacher.
- Chinese Proverb

Teachers open the door, but you must enter by yourself.
- Chinese Proverb

If you want happiness for a lifetime, help the next generation.
- Chinese saying

Rewards and punishments are the lowest form of education.
- Chuang-Tzu

It is what we think we know already that often prevents us from learning.
- Claude Bernard

You can teach a student a lesson for a day; but if you can teach him to learn by creating curiosity, he will continue the learning process as long as he lives.
- Clay P. Bedford

Learning without thought is labor lost.
- Confucius

You cannot open a book without learning something.
- Confucius

Education is soul crafting.
- Cornel West

Any fool can criticize, condemn, and complain -- and most fools do.
- Dale Carnegie

For the sole true end of education is simply this: to teach men how to learn for themselves; and whatever instruction fails to do this is effort spent in vain.
- Dorothy L. Sayers

The cure for boredom is curiosity. There is no cure for curiosity.
- Dorothy Parker

Education is the ability to meet life's situations.
- Dr. John G. Hibben

Teaching is not just a job. It is a human service and it must be thought of as a mission.
- Dr. Ralph Tyler

Children want the same things we want. To laugh, to be challenged, to be entertained, and delighted.
- Dr. Seuss

Learning is not compulsory. Neither is survival.
- Dr. W. Edwards Deming

I like a teacher who gives you something to take home to think about besides homework.
- Edith Ann [Lily Tomlin]

It has always seemed strange to me that in our endless discussions about education so little stress is laid on the pleasure of becoming an educated person, the enormous interest it adds to life. To be able to be caught up into the world of thought--that is to be educated.
- Edith Hamilton

Many highly intelligent people are poor thinkers. Many people of average intelligence are skilled thinkers. The power of the car is separate from the way the car is driven.
- Edward De Bono

Education is a better safeguard of liberty than a standing army.
- Edward Everett

Remember always that you have not only the right to be an individual; you have an obligation to be one. You cannot make any useful contribution in life unless you do this.
- Eleanor Roosevelt

In a time of drastic change it is the learners who inherit the future. The learned usually find themselves equipped to live in a world that no longer exists.
- Eric Hoffer

Perhaps the greatest joy is learning how to motivate yourself.
- Floyd Maxwell

The most beautiful things in the creating of the child are his “mistakes.” The more a child’s work is full of these individual mistakes the more wonderful it is. And the more a teacher removes them from the child’s work the duller, more desolate and impersonal it becomes.
- Franz Cizek

Because we cannot measure the things that have the most meaning, we give the most meaning to the things we can measure.
- Fred Hargadon

It is easier to build strong children than to repair broken men.
- Frederick Douglass

The surest way to corrupt a young man is to teach him to esteem more highly those who think alike than those who think differently.
- Friedrich Nietzsche

Education is simply the soul of a society as it passes from one generation to another.
- G.K. Chesterton

Education ... has produced a vast population able to read but unable to distinguish what is worth reading.
- G.M. Trevelyan

You cannot teach a man anything; you can only help him to find it within himself.
- Galileo

The more you use your mind, the more you'll have to use.
- George A. Dorsey

My schooling not only failed to teach me what it professed to be teaching, but prevented me from being educated to an extent which infuriates me when I think of all I might have learned at home by myself.
- George Bernard Shaw

What we want is to see the child in pursuit of knowledge, and not knowledge in pursuit of the child.
- George Bernard Shaw

Every student can learn. Just not on the same day or in the same way.
- George Evans

A child educated only at school is an uneducated child.
- George Santayana

To encourage literature and the arts is a duty which every good citizen owes to his country.
- George Washington

Education is understanding relationships.
- George Washington Carver

I know of nothing more inspiring than that of making discoveries for ones self.
- George Washington Carver

Be aware that young people have to be able to make their own mistakes, and that times change.
- Gina Shapira

Children want to learn to the degree that they are unable to distinguish learning from fun. They keep this attitude until we adults convince them that learning is not fun.
- Glenn Doman

Correction does much, but encouragement does more.
- Goethe

One never learns to understand truly anything but what one loves.
- Goethe

Treat people as if they were what they ought to be, and you help them to become what they are capable of becoming.
- Goethe

Education is not a race, with winners and losers. It's not a commodity to be bought and sold.
- Grace Llewellyn & Amy Silver

The most important function of education at any level is to develop the personality of the individual and the significance of his life to himself and to others.
- Grayson Kirk

I find television very educating. Every time somebody turns on the set, I go into the other room and read a book.
- Groucho Marx

The plain fact is that education is itself a form of propaganda - a deliberate scheme to outfit the pupil, not with the capacity to weigh ideas, but with a simple appetite for gulping ideas ready-made. The aim is to make 'good' citizens, which is to say, docile and uninquisitive citizens.
- H. L. Mencken

Human history becomes more and more a race between education and catastrophe...
- H.G. Wells

The aim of public education is not to spread enlightenment at all; it is simply to reduce as many individuals as possible to the same safe level, to breed a standard citizenry, to put down dissent and originality.
- H.L. Mencken

Children need love, especially when they do not deserve it.
- Harold S. Hulbert

In an effective classroom students should not only know what they are doing, they should also know why and how.
- Harry K. Wong

It is only as we develop others that we permanently succeed.
- Harvey S. Firestone

A well-educated mind will always have more questions than answers.
- Helen Keller

The best educated human being is the one who understands most about the life in which he is placed.
- Helen Keller

The highest result of education is tolerance.
- Helen Keller

To know how to suggest is the art of teaching.
- Henri Frederic Amiel

The eye sees only what the mind is prepared to comprehend.
- Henri L. Bergson

A teacher affects eternity; no one can tell where his influence stops.
- Henry Adams

They know enough who know how to learn.
- Henry Adams

Nothing in education is so astonishing as the amount of ignorance it accumulates in the form of inert facts.
- Henry Brooks Adams

We should seek to be fellow students with the pupil, and should learn of, as well as with him, if we would be most helpful to him.
- Henry David Thoreau

What does education often do? It makes a straight-cut ditch of a free, meandering brook.
- Henry David Thoreau

If you think you can do a thing, or think you can't do a thing; you're right.
- Henry Ford

Education makes people easy to lead, but difficult to drive; easy to govern, but impossible to enslave.
- Henry Peter Brougham

A library is not a luxury but one of the necessities of life.
- Henry Ward Beecher

The great aim of education is not knowledge but action.
- Herbert Spencer

A teacher who is attempting to teach without inspiring the pupil with a desire to learn is hammering on cold iron.
- Horace Mann

If a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn.
- Ignacio Estrada

Self-education is, I firmly believe, the only kind of education there is.
- Isaac Asimov

School is the advertising agency which makes you believe that you need the society as it is.
- Ivan Illich

The mind grows by what it feeds on.
- J.G. Holland

Teaching is not a lost art, but the regard for it is a lost tradition.
- Jacques Barzun

In teaching you cannot see the fruit of a days work. It is invisible and remains so, maybe for twenty years.
- Jacques Barzun

The test and the use of man's education is that he finds pleasure in the exercise of his mind.
- Jacques Barzun

Teaching is a strategic act of engagement.
- James Bellanca

There are obviously two educations. One should teach us how to make a living and the other how to live.
- James Truslow Adams

Every individual matters. Every individual has a role to play. Every individual makes a difference.
- Jane Goodall

Better than a thousand days of diligent study is one day with a great teacher.
- Japanese Proverb

The principle goal of education is to create men and women who are capable of doing new things, not simply repeating what other generations have done.
- Jean Piaget

The principle goal of education is to create men who are capable of doing new things, not simple of repeating what other generations have done--men who are creative, inventive, and discoverers.
- Jean Piaget

Do I dare set forth here the most important, the most useful rule of all education? It is not to save time, but to squander it.
- Jean-Jacques Rousseau

True teaching is one that not teaches knowledge but stimulates children to gain it.
- Jill Eggleton

No matter how good teaching may be, each student must take the responsibility for his own education.
- John Carolus

Who dares to teach must never cease to learn.
- John Cotton Dana

Who dares to teach must never cease to learn.
- John Cotton Dana

Education is not preparation for life; education is life itself.
- John Dewey

Education is not preparation for life; education is life itself.
- John Dewey

All of us do not have equal talent, but all of us should have an equal opportunity to develop our talent.
- John F. Kennedy

Leadership and learning are indispensable to each other.
- John F. Kennedy

All I am saying in this book can be summed up in two words: Trust Children. Nothing could be more simple, or more difficult. Difficult because to trust children we must first learn to trust ourselves, and most of us were taught as children that we could not be trusted.
- John Holt

No use to shout at them to pay attention. If the situations, the materials, the problems before the child do not interest him, his attention will slip off to what does interest him, and no amount of exhortation of threats will bring it back.
- John Holt

Learning is not the product of teaching. Learning is the product of the activity of learners.
- John Holt

Nothing ever becomes real till it is experienced.
- John Keats

Earth and sky, woods and fields, lakes and rivers, the mountain and the sea, are excellent schoolmasters, and teach some of us more than we can ever learn from books.
- John Lubbock

The important thing is not so much that every child should be taught, as that every child should be given the wish to learn.
- John Lubbock

A general State education is a mere contrivance for moulding people to be exactly like one another; and as the mould in which it casts them is that which pleases the dominant power in the government, whether this be a monarch, an aristocracy, or a majority of the existing generation; in proportion as it is efficient and successful, it establishes a despotism over the mind, leading by a natural tendency to one over the body.
- John Stuart Mill

Genius is an exceedingly common human quality, probably natural to most of us.
- John Taylor Gatto

Much education today is monumentally ineffective. All too often we are giving young people cut flowers when we should be teaching them to grow their own plants.
- John W. Gardner

The ultimate goal of the educational system is to shift to the individual the burden of pursuing his education.
- John W. Gardner

I am entirely certain that twenty years from now we will look back at education as it is practiced in most schools today and wonder that we could have tolerated anything so primitive.
- John W. Gardner

Don't let what you cannot do interfere with what you can do.
- John Wooden

The only way to be totally free is through education.
- Jose Marti

What sculpture is to a block of marble, education is to the human soul.
- Joseph Addison

The job of an educator is to teach students to see the vitality in themselves.
- Joseph Campbell

To teach is to learn twice.
- Joseph Joubert

The final evaluation should not be the hardest part of the course.
- Ken Whytock

Each of us has a spark of life inside us, and our highest endeavor ought to be to set off that spark in one another.
- Kenny Ausubel

It's not what is poured into a student, but what is planted.
- L. Conway

To see things in the seed, that is genius.
- Lao Tzu

By learning you will teach; by teaching you will learn.
- Latin Proverb

Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.
- Leo Tolstoy

Education is a private matter between the person and the world of knowledge and experience, and has little to do with school or college.
- Lillian Smith

The trouble with the rat race is that even if you win, you're still a rat.
- Lily Tomlin

The best way to have a good idea is to have lots of ideas.
- Linus Pauling

Our children need to be treated as human beings - exquisite, complex and elegant in their diversity.
- Lloyd Dennis

We learn more by looking for the answer to a question and not finding it than we do from learning the answer itself.
- Lord Alexander

When I approach a child, he inspires in me two sentiments; tenderness for what he is, and respect for what he may become.
- Louis Pasteur

Freedom is not worth having if it does not include the freedom to make mistakes.
- Mahatma Gandhi

In a gentle way, you can shake the world.
- Mahatma Gandhi

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.
- Mahatma Gandhi

We don't receive wisdom; we must discover it for ourselves after a journey that no one can take for us or spare us.
- Marcel Proust

Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.
- Margaret Mead

Education is not something which the teacher does ...it is a natural process which develops spontaneously in the human being.
- Maria Montessori

Never help a child with a task that they feel they can complete themselves.
- Maria Montessori

The greatest sign of success for a teacher is to be able to say, The children are now working as if I did not exist.
- Maria Montessori

To stimulate life, leaving it then free to develop, to unfold, herein lies the first task of the teacher.
- Maria Montessori

We must not, in trying to think about how we can make a big difference, ignore the small daily differences we can make which, over time, add up to the big differences that we often cannot foresee.
- Marian Wright Edelman

You cannot hope to build a better world without improving the individuals.
- Marie Curie

You will not reap the fruit of individuality in your children if you clone their education.
- Marilyn Howshall

I try never to let my schooling get in the way of my education.
- Mark Twain

Never let formal education get in the way of your learning.
- Mark Twain

Soap and education are not as sudden as a massacre, but they are more deadly in the long run.
- Mark Twain

The man who does not read good books has no advantage over the man who can't read them.
- Mark Twain

The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why.
- Mark Twain

The art of teaching is the art of assisting discovery.
- Mark VanDoren

The kids in our classroom are infinitely more significant than the subject matter we teach.
- Meladee McCarty

The greater danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that it is too low and we reach it.
- Michelangelo

Training teaches how. Education teaches why.
- Nido Qubein

We must reject that most dismal and fatuous notion that education is a preparation for life.
- Northrop Frye

A man's mind, stretched by new ideas, may never return to its original dimensions.
- Oliver Wendell Holmes Jr.

Education is an admirable thing, but it is well to remember from time to time that nothing that is worth learning can be taught.
- Oscar Wilde

Be yourself. Everyone else is already taken.
- Oscar Wilde

Through education comes understanding. Through understanding comes true appreciation. All children are artists. The problem is how to remain an artist once he grows up.
- Pablo Picasso

Teaching, like any truly human activity, emerges from one's inwardness, for better or worse. As I teach I project the condition of my soul onto my students, my subject, and our way of being together. The entanglements I experience in the classroom are often no more or less than the convolutions of my inner life. Viewed from this angle, teaching holds a mirror to the soul. If I am willing to look in that mirror and not run from what I see, I have a chance to gain self-knowledge--and knowing myself is as crucial to good teaching as knowing my students and my subject.
- Parker Palmer

A master can tell you what he expects of you. A teacher, though, awakens your own expectations.
- Patricia Neal

Enjoyment is not a goal, it is a feeling that accompanies important ongoing activity.
- Paul Goodman

It would be extremely naive to expect the dominant classes to develop a type of education that would enable subordinate classes to perceive social injustices critically.
- Paulo Freire

Knowledge, which is acquired under compulsion, obtains no hold on the mind.
- Plato

Getting things done is not always what is most important. There is value in allowing others to learn, even if the task is not accomplished as quickly, efficiently, or effectively.
- R. D. Clyde

Don'’t limit a child to your own learning, for he was born in another time.
- Rabbinical Saying

If a child is to keep alive his inborn sense of wonder, he needs the companionship of at least one adult who can share it, rediscovering with him the joy, excitement, and mystery of the world we live in.
- Rachel Carson

I pay the schoolmaster, but 'tis the schoolboys that educate my son.
- Ralph Waldo Emerson

Life is a succession of lessons, which must be lived to be understood.
- Ralph Waldo Emerson

People only see what they are prepared to see.
- Ralph Waldo Emerson

The secret of education is respecting the pupil.
- Ralph Waldo Emerson

The things taught in schools and colleges are not an education, but the means of an education.
- Ralph Waldo Emerson

That which we do not call education is more precious than that which we call so.
- Ralph Waldo Emerson

What did you ASK at school today?
- Richard Fenyman

The greatest gift you can give another is the purity of your attention
- Richard Moss

In any case, clearly at some point in the first decade of life, the student must begin to direct their own education and life experiences to shape their future. The rise of civilizations is more and more lower and middle income children with fires lit. The fall of civilizations is progressively fewer with fires lit.
- Robert C. Bowman

Education is the ability to listen to almost anything without losing your temper or your self confidence.
- Robert Frost

When one teaches, two learn.
- Robert Half

Don't judge each day by the harvest you reap, but by the seeds you plant.
- Robert Louis Stevenson

The object of education is to prepare the young to educate themselves throughout their lives.
- Robert Maynard Hutchins

Too often we give children answers to remember rather than problems to solve.
- Roger Lewin

Too often we give our children answers to remember rather than problems to solve.
- Roger Lewin

Creativity is so delicate a flower that praise tends to make it bloom, while discouragement often nips it in the bud.
- Samuel Butler

The supreme end of education is expert discernment in all things--the power to tell the good from the bad, the genuine from the counterfeit, and to prefer the good and the genuine to the bad and the counterfeit.
- Samuel Johnsons

Teachers teach someone something, in that order.
- Samuel M. Natale

If the education and studies of children were suited to their inclinations and capacities, many would be made useful members of society that otherwise would make no figure in it.
- Samuel Richardson

A university is just a group of buildings gathered around a library.
- Shelby Foote

A prudent question is one-half of wisdom.
- Sir Francis Bacon

All men who have turned out worth anything have had the chief hand in their own education.
- Sir Walter Scott

The hardest conviction to get into the mind of a beginner is that the education upon which he is engaged is not a college course, not a medical course, but a life course, for which the work of a few years under teachers is but a preparation.
- Sir William Osler

The successful teacher is no longer on a height, pumping knowledge at high pressure into passive receptacles...He is a senior student anxious to help his juniors.
- Sir William Osler

I'm always ready to learn although I do not always like being taught.
- Sir Winston Churchill

Personally I'm always ready to learn, although I do not always like being taught.
- Sir Winston Churchill

I cannot teach anybody anything, I can only make them think.
- Socrates

One learns by doing a thing; for though you think you know it, you have no certainty until you try.
- Sophocles

I learned most, not from those who taught me but from those who talked with me.
- St. Augustine

Facio liberos ex liberis libris libraque (I make free adults out of children by means of books and a balance).
- St. John's College Motto

We need to move beyond the idea that an education is something provided for us, and toward the idea that an education is something that we create for ourselves.
- Stephen Downes

Hack your education.
- Steve Hargadon

My child is not defective
- Steve Hargadon

Education must have an end in view, for it is not an end in itself.
- Sybil Marshall

A teacher is one who makes himself progressively unnecessary.
- Thomas Carruthers

He who receives an idea from me, receives instruction himself without lessening mine; as he who lights his taper [(candle)] at mine, receives light without darkening me.
- Thomas Jefferson

What we learn to do, we learn by doing.
- Thomas Jefferson

Every person of learning is finally his own teacher.
- Thomas Paine

If a man does not keep pace with his companions, perhaps it is because he hears a different drummer. Let him step to the music which he hears, however measured or far away.
- Thoreau

Learning how to learn is life's most important skill.
- Tony Buzan

Education...has produced a vast population able to read but unable to distinguish what is worth reading.
- Trevelyan

The great end of education is to discipline rather than to furnish the mind; to train it to the use of its own powers, rather than fill it with the accumulation of others.
- Tryon Edwards

Education is not a form of entertainment, but a means of empowering people to take control of their lives.
- Unknown

A teacher's purpose is not to create students in his own image, but to develop students who can create their own image.
- Unknown

Common sense is in spite of, not as the result of education.
- Victor Hugo

Schooling confuses teaching with learning, grade advancement with education, a diploma with competence, and fluency with the ability to say something new.
- Wendy Priesnitz

The Schools ain't what they used to be and never was.
- Will Rogers

The eagle never lost so much time as when he submitted to learn from the crow.
- William Blake

An education isn't how much you have committed to memory, or even how much you know. It's being able to differentiate between what you do know and what you don't. It's knowing where to go to find out what you need to know; and it's knowing how to use the information you get.
- William Feather

The rule for every man is, not to depend on the education which other men have prepared for him—not even to consent to it; but to strive to see things as they are, and to be himself as he is. Defeat lies in self-surrender.
- Woodrow Wilson

Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire.
- Yeats

 

 

 

Joni Stam (2015)