www.larare.at

Svenska: diagnos

Innan jag kör igång en svenskkurs brukar jag köra diagnoser för att kunna avläsa gruppens nivå och se till hur var och en ligger till så att jag kan planera undervisningen.

 

Svenska: diagnos / Svenska 1
 

1. Formulär

2. Skrivuppgift

3. Samtal

 1. Hur förbereder du en muntlig presentation?
 2. Nämn minst tre olika texttyper. Och redogör för det som är typiskt för var och en.
 3. Vad är språklig variation? Och varför finns den?
 4. Redogör för några attityder som finns i relation till språkbruk.
 5. Nämn minst tre dialekter och var i Sverige de talas.
 6. Vad innebär det att ta hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation?
 7. Nämn minst tre begrepp (ord) som är användbara när man diskuterar litteratur.
 8. Nämn två centrala skönlitterära verk; det ena skrivet av en man och den andra av en kvinna? En svensk och en utländskt. Och redogör för vad de handlar om.
 9. Plocka ut minst ett tema och ett motiv ur en känd berättelse.
 10. Hur gör man en korrekt källhänvisning i en formell text.

 

Kunskapskrav: E1, E2, E3, E4, E5

 

Svenska: diagnos / Svenska 2
 

1. Formulär

 • Läsförståelse & läshastighet
 • Svåra ord
 • Svårstavade ord

2. Skrivuppgift

3. Samtal

 1. Hur förbereder du en muntlig presentation?
 2. Nämn minst tre olika texttyper. Och redogör för det som är typiskt för var och en.
 3. Jämför minst två nordiska länders språk med svenska.
 4. Nämn minst tre begrepp (ord) som är användbara när man diskuterar litteratur.
 5. Jämför två litterära epoker och redogör för vad som är typiskt för var och en.
 6. Nämn två centrala skönlitterära verk; det ena skrivet av en man och den andra av en kvinna? En svensk och en utländskt. Och redogör för vad de handlar om.
 7. Vad ska man tänka på när man gör en litteraturanalys?
 8. Vad ska man tänka på när man gör en språklig analys av text?
 9. Vad ska man tänka på när man analyserar ett tal?
 10. Hur gör man en korrekt källhänvisning i en formell text.

 

Kunskapskrav: E1, E2, E3, E4, E5 och E6

 

Svenska: diagnos / Svenska 3
 

1. Formulär

 • Läsförståelse & läshastighet
 • Svåra ord
 • Svårstavade ord

2. Skrivuppgift

3. Samtal

 1. Hur förbereder du en muntlig presentation?
 2. Vad är retorik och vad utmärker en god retoriker?
 3. Hur har svenska språket utvecklats rent historiskt?
 4. Nämn minst fem begrepp (ord) som är användbara när man diskuterar litteratur.
 5. Jämför tre litterära epoker och redogör för vad som är typiskt för var och en.
 6. Nämn tre centrala skönlitterära verk. Både svenska och utländska. Och redogör för vad de handlar om.
 7. Vad ska man tänka på när man ska skriva en vetenskaplig uppsats?
 8. Vad ska man tänka på när man gör en litteraturanalys?
 9. Redogör för hur en rätt utförd källhantering ska se ut.

 

Kunskapskrav: E1, E2, E3, E4, E5 och E6

 

Svenska: diagnos / Lärarhandledning
 

Klicka här. Lösenordsskyddat

 

 

Svenska: diagnos / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2020)