www.larare.at

FAQ: Svenska

Innehållsförteckning -

FAQ eller Frequently Asked Question(s) är en samling frågor och svar: svar på ofta förekommande frågor. På svenska skulle man kunna säga: ”Frågor och svar". Målet med FAQ är att minska mängden enkla frågor och motverka att samma fråga ställs om och om igen.

Tanken med denna sajt är att ni som elever ska vara med i lärandet. Era frågor utgör både förutsättning och grund och genom att ni ställer frågor kan också andra ta del av både frågorna och de svar jag ger.

Ställ en egen fråga eller mejla läraren.

FAQ: Svenska / Frågor
 
Klicka för att komma till start

Fråga 1

Hej! Jag började inte kursen förrän tre veckor hade gått. Ska jag göra alla uppgifterna jag missade under de tre första veckorna?

Svar 1

Hej. Du gör uppgifter och övningar så att jag ska kunna sätta betyg på dig i slutändan och desto mer du gör desto större sannolikhet att du får bra betyg. Allting du gör i kursen fungerar som betygsunderlag och finns det luckor kan jag inte sätta betyg.

Fråga 2

Hur hittar jag elevernas frågor eller FAQ?

Svar 2

Varje momentsida har en FAQ och där lägger jag in elevernas frågor och när du inte har en aning kan du gå in på FAQ-sidan och se om någon annan elev redan frågat samma sak. Så här hittar du FAQ:

Gå först in på www.larare.at, därefter klickar du på Svenska och sen på Moment och så klickar du på det aktuella momentet (i det här fallet: Inledande skrivuppgift) och nu ser du FAQ till vänster.

Fråga 3

Du sa ju att om jag får minst ett C på uppgiften vi håller på med nu så får jag D i slutbetyg. Sen nämnde du även att jag kunde göra något mer för ett C, vad var det? Är sugen nu på att en gång för alla få ett bra betyg i svenska som jag kan vara nöjd med (C) Ska övervinna mina svaga känslor för svenskan och trycka dit ett C om jag kan :) :)

Svar 3

Det glädjer mig! Du är tre uppgifter ifrån ett högre betyg:

Uppgift 1

Skriv en utredande och resonerande text om litteraturhistoria som är sammanhängande, väldisponerade och som ger nya perspektiv.

Du diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i minst ett skönlitterärt verk, ett författarskap och en litterär epok och tar hjälp av minst tre centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Du diskuterar utförligt hur de skönlitterära verket förmedlar idéer och känslor samt sätter verket och författarskapet i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.

I texten använder du citat- och referatteknik.

Ta gärna hjälp av din text om Mary Shelley och mina textförslag till Romantiken.

Uppgift 2

Gör om grammatikprovet och ta hjälp av faktaunderlag: du behöver få ca 80% rätt

Uppgift 3

Komplettera följande frågor i moment: Språkförhållanden i Norden

10. Skriv något om svenska språket i relation till ett annat språk i Norden.

17. Vilka två språk har utvecklats ur fornnordiskan?

20. Varför förändrades norskan mer än isländskan?

 

FAQ: Svenska / Kunskapskrav
 
Klicka för att komma till start

FAQ: Svenska / Lärarhandledning
 
Klicka för att komma till start

Klicka här. Lösenordsskyddat

 

 

FAQ: Svenska / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)