www.larare.at

Anna Maria Lenngren

-

 
  Anna Maria Lenngren

Anna Maria Lenngren / Introduktion
 

Anna Maria Lenngren (1754-1817) var en svensk författare och poet från upplysningstiden och Gustavianska tiden. Hon är en stor författare på grund av sitt betydelsefulla bidrag till svensk litteratur och hennes förmåga att använda humor och satir för att kommentera samhällsnormer och kvinnors rättigheter. Lenngren skrev satiriska epistlar och fabelsamlingar som utmanade det samtida samhällets konventioner och normer, och hon var en tidig feministisk röst inom svensk litteratur.

 

Anna Maria Lenngren / Verk
 

 

 

 

Anna Maria Lenngren / Analys
 

 

 

Anna Maria Lenngren / Ljudklipp
 

 

 

Anna Maria Lenngren / Filmklipp
 

 

 

Anna Maria Lenngren / Länkar
 

Läs mer på Wikipedia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)