www.larare.at

Författarporträtt

Det finns olika sätt att sammanställa ett författarporträtt, men jag tänkte föreslå tre olika varianter.

För det första måste man säkerställa att det är ett författarporträtt du skriver och inte en biografi. Är det mer om författaren än om det författaren skrivit är det en biografi. Jag kan tycka att ett författarporträtt ska bestå av 1/3 om författaren och 2/3 om författarens texter. Alltså: i ett författarporträtt ska författarens verk stå i centrum eftersom det är de som gör hen till författare.

Alla varianter ska således ha en liknande struktur där de inleds genom att redogöra för vem författarporträttet gäller, därefter göra själva porträttet och avsluta genom att antingen summera eller lägga in egna åsikter eller egen analys.

Läs sajten: Hur skriver man ett författarporträtt:

 • Inledningen innehåller en personlig reflektion
 • Hur man hittar stoff till sitt författarporträtt
 • Vad som ska finnas med i ett författarporträtt:
  • Kort bakgrund om författarens liv och karriär.
  • Fokusera på författarens verk; välja gärna två som du ställer emot varandra i jämförelse där du lyfter likheter och skillnader.
  • Vilka ämnesval är vanliga hos författaren? Och varför?
  • Hur är författarens språk/stil?
 • Språk och stil - ge exempel
 • Utdrag; ur t.ex. novellen Fingret - citera.
 • Egen åsikt (textens mest subjektiva avsnitt; en värdering)

Läs sajten: Att skriva författarporträtt:

 • Inleder med en frågeställning: vad ska ett författarporträtt innehålla
 • Bakgrundsinformation om författaren
 • Betydelsefulla verk; minst tre
 • Genre, berättarstil och utmärkande drag?
 • Vanliga teman?
 • Generellt inflytande (hur känd är författaren?)
 • Subjektivt inflytande (värdering)

Läs: hur man INTE ska skriva Ett författarporträtt av Stephen King.

 

Författarporträtt / Variant 1
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Denna enklaste variant består av tre delar: Vem, Hur och Varför.

 1. Vem är författaren som du ska skriva om? (ca 1/5). För att kunna besvara denna fråga måste man samla in information.
 2. Hur jobbar författaren? Utgå ifrån det hen skrivit och gör en djupdykning i ett verk. (ca 2/5). För att kunna besvara denna fråga måste man samla in information.
 3. Varför är författaren känd? Vad är det som gör hen till en duktig och erkänd författare? Ha gärna med egna åsikter här. (ca 2/5) För att kunna besvara denna fråga måste man bearbeta den insamlade informationen och tolka och reflektera (helst i grupp).

 

Författarporträtt / Variant 2
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

En lite svårare variant fokuserar på skrivhantverket där huvuddelen av innehållet handlar om hur författaren skriver, vilka stilistiska knep hen använder och vilka huvudsakliga teman jobbar författaren med?

Denna variant fokuserar alltså på innehållet medan författarens liv inte har lika stor betydelse. Man skulle kunna kalla varianten för ett författarporträtt med fokus på skrivandet.

 

Författarporträtt / Variant 3
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Denna variant är motsats till föregående eftersom den fokuserar på författarens liv och hur hens liv kan kopplas till hens författarskap. Man skulle kunna kalla varianten för biografiskt författarporträtt.

 

 

Författarporträtt / ... på larare.at
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

A - J

K - Ö

 

Styrdokument

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start
 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapskrav:
 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapskrav:
 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapskrav:

 

Lärarhandledning

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Lärarhandledning. Lösenordsskyddat

 

 

Innehållsförteckning

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)