www.larare.at

Svenska 1: formulär

Här är ett försök att sammanställa ett material som går att använda i kursen Svenska 1.

Google-dokument

 

Svenska 1 / Lära känna varandra för att skapa trygghet i gruppen
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

Svenska 1 / Samtal och tala (muntlig presentation)
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

 

Svenska 1 / Läsning (öva upp läsvanan och öka läshastigheten)

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

 

Svenska 1 / Läsförståelse = läsa och diskutera det lästa

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

 

Svenska 1 / Läsa olika texttyper och diskutera

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

Svenska 1 / Språkriktighet (språk- och skrivövningar)

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

Svenska 1 / Skriva fritt (öva upp skrivhantverket)

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

Svenska 1 / Källhantering

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

Svenska 1 / Tema och motiv i skönlitteratur

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

Svenska 1 / Läsa och skriva sammanfattning (formellt skrivande)

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

Svenska 1 / Läsa och skriva argumenterande

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

Svenska 1 / Stoff

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start
  • Textutdrag ur klassiker
  • Olika noveller
  • Minst en roman
  • Olika texttyper (insändare, artiklar, faktatexter)
  • Fakta om språklig variation

 

Svenska 1 / Lärarhandledning

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Lärarhandledning. Lösenordsskyddat

 

 

Svenska 1 / Innehållsförteckning
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2019)