www.larare.at

FAQ: Läsning

-

14
15
16
17
18
19
20

FAQ eller Frequently Asked Question(s) är en samling frågor och svar: svar på ofta förekommande frågor. På svenska skulle man kunna säga: ”Frågor och svar". Målet med FAQ är att minska mängden enkla frågor och motverka att samma fråga ställs om och om igen.

Tanken med denna sajt är att ni som elever ska vara med i lärandet. Era frågor utgör både förutsättning och grund och genom att ni ställer frågor kan också andra ta del av både frågorna och de svar jag ger.

Ställ en egen fråga eller mejla läraren.

 

Fråga 1: Efter man valt de 10 orden i momentet "läsning", ska man sammanfatta berättelsen man valt eller ska man skriva om den, eller ska man skriva en ny berättelse utifrån de 10 orden?

Svar 1: Du ska inte göra som i Inledande skrivuppgift utan detta moment handlar om läsförståelse: du plockar ut max 10 nyckelord, du skriver en handlingsbeskrivning (där du med fördel utgår ifrån nyckelorden, men inte nödvändigtvis) och du avslutar med en värdering: den var bra för att... eller den var dåligt för att…

 

Fråga 2: Det är jättesvårt att göra en handlingsbeskrivning på en dikt. Hur gör man?

Svar 2: När det gäller dikter är det vanligaste att man tolkar istället för att se till handlingsbeskrivning som i flesta fall saknas eller är irrelevant. Se istället till vilka känslor som dikten får hos dig. Var gärna subjektiv (personlig) i din tolkning och referera gärna till ditt eget liv, men undvik att bli allt för personlig.

 

Fråga 3: Jag orkar inte läsa klart texten för den är så jobbig! Kan jag byta text?

Svar 3: Ibland är det bra att man som läsare tycker att en text är "jobbig"; det är bra att texten ibland gör "motstånd" för då utvecklas man förmodligen som läsare. Men jag vill inte tvinga någon att läsa något man inte tycker om, men innan du byter text vill jag att du ser texten som en utmaning och i bästa fall vinner du till slut och kanske till och med lär dig tycka om den “jobbiga” texten

 

Fråga 4: Vad innebär skönlitterär text då? Och fabel? Och värdering?

Svar 4:

Skönlitterär text = fiktion; alltså påhittad berättelse

Fabel = sammanfattning av en berättelse (i detta sammanhang)

Värdering = "hissa eller dissa"; framför allt motivera varför något är bra eller dåligt


Fråga 5: Hej, jag hade en fundering över läsloggarna. Jag har själv skrivit som en sammanfattning av vad jag läst, är detta korrekt eller ej? Jag vet att det står i instruktionerna till punkt 4 och 5."4. Skriv en handlingsbeskrivning - berättelsens fabel (är det en dikt? gör du en tolkning) 5. Avslutningsvis en värdering (tyck till)"

Svar 5: Det är faktiskt svårt att göra fel i detta moment: läs en text och plocka ut nyckelord samtidigt, därefter skriver du en fabel (handlingsbeskrivning) och här kan du testa dig själv genom att lägga ifrån dig texten och bara utgå från nyckelorden. Kan du återberätta berättelsen med hjälp av dem har du valt bra nyckelord. Avslutningsvis skriver du en värdering; alltså vad tyckte DU om texten och glöm inte att motivera ditt svar. Alltså varför du tycker den är bra eller dålig.

OBS! När du jobbar med texter är det alltid bra att plocka ut exempel från texten - på så vis visar du läsaren att det inte bara handlar om löst tyckande utan du har stöd för dina resonemang.

 

 

Fråga 6: Hur vet man hur många sidor man ska läsa varje gång?

Svar: Du läser så länge det känns lustfullt - börjar det bli jobbigt ska du kanske ta en paus eller avbryta läsningen. Vissa läser 20 sidor medan andra läser 10 sidor per läsning - hitta det som passar dig bäst och försök hålla sidantalet på minst 20 sidor i veckan om boken har 300 sidor. Man läser så snabbt man kan och läser man mycket blir man snabbare med tiden. Och känner man att man är långsam läser man mer. Du kan använda dig av riktlinjen att vid terminsslut ska du ha nått lite längre än halvvägs. Lämna inte all läsning till sista veckorna - då kommer läsningen INTE vara lustfylld. Och läsning ska just vara roligt - inte jobbigt.

 

 

Fråga 7: Hur skriver man: vad man har läst”?

Svar: Skriv om handlingen i boken. Vad som har hänt i boken under de sidor som du läst. Strunta i detaljerna och skriv så kortfattat som möjligt.

 

 

 

Fråga 8: Om jag inte orkar läsa, slipper jag då?

Svar: Du slipper inte, men du kan underlätta din läsning genom att hellre läsa ofta och lite än mycket och sällan.

 

 

 

Fråga 9: Vad betyder ”frihet under ansvar” och betygssätts detta arbetsmoment?

Svar: Ni ska själva ta ansvar att detta arbetsmoment blir gjort och klarar ni inte det så kan jag inte godkänna er på momentet. Ni kan alltså få F eller E.

 

 

 

 

Fråga 10: Om jag inte hinner läsa ut boken. Vad händer då?

Svar: Det får vi ta ställning till då och diskutera skälen till att du inte hunnit läsa boken. I teorin får du självfallet F i momentet, men hur detta påverkar slutbetyget skiljer från fall till fall.

 

 

Fråga 11: Om jag läst ut boken på halva tiden. Vad gör jag då?

Svar: Du börjar arbeta med en sammaställning av materialet eller du lägger momentet på is ett tag och fokuserar på något annat som kanske är viktigare för tillfället.

 

 

 

Fråga 12: Om jag tycker boken är tråkig. Kan jag byta bok då?

Svar: Har du inte kommit speciellt långt i boken och är en snabb läsare så ser jag inga problem med det, men du måste hålla dig till de 10 böcker som jag erbjuder.

Om du forfarande känner dig osäker eller inte riktigt vet vad du ska göra; kontakta mig!

 

Fråga 13: Varför ska jag analysera litteratur?

Svar:

  • för att få en djupare förståelse för skönlitterära texter
  • för att lära sig använda litteraturvetenskapliga analysverktyg
  • för att skaffa dig en stomme för skrivandet av recensioner, analyser och artiklar
  • för att lära dig av författarnas hantverk

Fråga 14:

 

 

 

Fråga 15:

 

 

Fråga 16:

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)