www.larare.at

FAQ: Litteratur

-

FAQ eller Frequently Asked Question(s) är en samling frågor och svar: svar på ofta förekommande frågor. På svenska skulle man kunna säga: ”Frågor och svar". Målet med FAQ är att minska mängden enkla frågor och motverka att samma fråga ställs om och om igen.

Tanken med denna sajt är att ni som elever ska vara med i lärandet. Era frågor utgör både förutsättning och grund och genom att ni ställer frågor kan också andra ta del av både frågorna och de svar jag ger.

Ställ en egen fråga eller mejla läraren.

 

Fråga 1: Författare…det är ju även en textskrivare inom musik, och en sådan text måste väl anses som litterär? Kan jag välja en nutida textförfattare och ett av hans verk?

Svar: Jag rekommenderar det inte för det är svårare att föra in musikförfattare i det litterära samtalet - framför allt för att det är svårare att genrebestämma, koppla till litterär epok och finna relevant fakta om textförfattaren. Men det är inget som säger att du inte kan försöka - själv skrev jag ett arbete om Ulf Lundell, men jag kopplade hans roman Jack till Jack Kerouacs roman På drift och på så vis kunde jag knyta an till beatnikrörelsen och de stildrag som gällde då och hur detta fortplantats via Lundells roman. Arbetet handlade om Lundells relation till Kerouac och jag läste Lundell som en modern beatnikförfattare. Jag måste öppet erkänna att jag inte fick bra betyg - mycket för att jag gjorde alldeles för lite analys och alldeles för mycket biografi om både Lundell och Kerouac. Det viktigaste med fördjupningsarbetet är att ha med (litteratur)historisk fakta (1/3) och textanalys (2/3).

 

Fråga 2: ...jag har en fråga angående examinationsuppgiften. Får man jämföra vilka författare och dess verk som man vill? Har en tanke om att göra en jämförelse mellan J.R.R Tolkien och G.R.R Martin. Genom en jämförelse av deras verk vill jag tolka ny och modern Fantasy och åt vilket håll som genren barkar.

Svar: Att välja författare från "modern" tid är svårare att epokbestämma - däremot kan du se likheter som finns i någon tidigare litterär epok och det är ett obligatorium i examinationsuppgiften. Du ska alltså koppla verk till genre (i detta fall måste du definiera/förklara genren Fantasy och vilken huvudgenre den är undergenre till), epok (koppla till tidigare epok/er) samt se till att jämförelsen bildar stommen i arbetet.

 

Fråga 3: Jag har problem med att komma igång med fördjupningen, vet inte hur eller var jag ska börja. Konkreta tips? HUR kommer man igång, HUR ska jag göra för att känna mig åtminstone en gnutta inspirerad? I detta fall fungerade inte kedjerökning och överdrivet intag av kaffe.

Svar: Jag förstår. Du måste avdramatisera och tänka mer systematiskt:
1) Välj en text du tycker om
2) Läs mer om författaren och läs texten igen - vad händer (förhoppningsvis får du ett vidgat perspektiv som underlättar analys)
3) Gå till sajterna:
Litteraturanalys
Fördjupningsarbete
4) Bestäm vilka "glasögon" du vill använda - hur du ska tolka texten eller använd 8-stegsmodellen rakt av.
5) Plocka av egna erfarenheter och väv in det i din analys -alla bär på en hel del: använd det!

 

Fråga 4: Jag förstår inte riktigt "Fördjupningsarbete: ett författarporträtt och tolkning av minst en litterär text (ca 750 ord)" ska det vara en författare och text från romantiken? och var hittar jag materialet? jag går vilse på sidan när jag klickar runt och nu vet jag inte vad jag ska göra :/

Svar: Utgå alltid ifrån momentsajten: Språk & litteratur
Där står examinationsuppgiften och vilken fakta man behöver för att kunna göra uppgiften. På sajten: Litteraturhistoria finns en del användbar fakta, mvissa epoker har jag skrivit mer om och andra mindre; tanken är att jag ska bygga ut sajterna med mer fakta. Vad gäller fakta till fördjupningsarbetet tillstår jag också med litteraturhistoriska översikter (faktabok om litteraturhistoria vilka också kan lånas på ett bibliotek - det spelar med andra ord ingen roll vilken översikt du använder och du får också använda dig av Wikipedia, men allt som du använder ska tas upp i källförteckningen.)
Det behöver inte vara en författare från Romantiken - välj vilken du vill fram till Modernismen (ca 1945) - "nyare" litteratur är faktiskt svårare att arbeta med om man ska ta hänsyn till epok och genre.
Det är viktigt att du lägger fokus på själva analysen (se Litteraturanalys )
1/3 litteraturhistoria och 2/3 litteraturanalys


Fråga 5: Att skriva ett författarporträtt och analysera en text på sammanlagt 750 ord känns orimligt. Ska uppgifterna göras separat eller ihop? Ska jag skriva ETT författarporträtt på 750 ord och göra EN analys av en text på 750 ord? Att få ihop allt i en löpande text på 750 ord är ju omöjlig. Eller, det är möjligt men det kommer bli en kort och konstig text som inte gör författaren och verket rätta.

Kan författarporträttet och textanalysen skrivas separat? Om inte, kan jag göra så?

Svar: Vad gäller begränsningen är det oftast minimigränser jag sätter ut (tolka inte detta som att du kan skriva en textanalys på 30 sidor!) - du tar det utrymme du behöver för jag vill att du gör det rätta annars kanske författaren ifråga hemsöker oss båda.

Avslutningsvis kan jag tycka att författarporträtt och textanalys ska finnas med i samma arbete - mycket för att det ena kan hjälpa till att förklara det andra. Litteraturhistorian kan styra analysen och analysen kan ifrågasätta genretillhörighet, epok och historisk samtid. Men vill du göra det separat kan du göra det - för mig är faktiskt innehållet viktigare än upplägget, men i Svenska 3 styr formalia hårdare och då tillåter jag inte denna typ av uppdelning.

 

 

 

Fråga 6: Jag har ju valt att skriva om Poe och Villon. Hur ska jag göra när det är en dikt? Ska jag lägga in hela, en del, eller ska jag försöka sammanfatta den?

Svar: Vad gäller dikter i uppsatser så rekommenderar jag att man har med hela dikten om den inte överstiger en sida.

 

 

 

Fråga 7: När ska övningen om romantiken vara inne?

Svar: Jag har faktiskt inte satt någon dead line på Romantikenövningen - få in den så fort som möjligt. Tanken med den är att jag ska se att du kan söka relevant information och besvara några enklare frågor i anknytning till den litterära epoken Romantiken.

 

Fråga 8: Hur skulle jag göra med rubriken i fördjupningsarbetet? Kan man ha "inledning och syfte" eller "författarporträtt och textanalys"?

Svar: Du kan inte ha en huvudrubrik som heter "inledning och syfte" för en sådan underrubrik kan bara inleda ett längre arbete. Du kan inte heller använda: "författarporträtt och textanalys" för det är något som ska finnas med i fördjupningsarbetet (den ska innehålla ett författarporträtt, koppling till litterär epok och genre och huvudsakligen bestå av en textanalys där man använder sig av författarens liv och/eller det tidstypiska i epoken.

Vad gäller rubriken för hela arbeten kan man vara tråkig och döpa den till Fördjupningsarbete eller så kan man vara lite mer kreativ och använda en rubrik som speglar innehållet. Låt oss se: vad handlar ditt arbete om? Jo, den är ett arbete som tar upp Poes trasiga liv som språngbräda in i hans författarskap - hans skrivande hade förmodligen en terapeutisk funktion. Detta har förstås präglat hans ämnesval: alkoholism, utanförskap (alienation), successiv nedbrytning, ångest, samvetskval och slutligen mord. Varför inte döpa arbetet till: Poes liv speglar hans författarskap med underrubriken: Mörkret i novellen Det skvallrande hjärtat. Alltså:

Poes liv speglar hans författarskap
Mörkret i novellen Det skvallrande hjärtat

 

Fråga 9: Vad vill du att mitt fördjupningsarbete ska innehålla? Ge mig några exempel är du snäll!

Svar: Här kommer ett elevarbete som du kan kika på så att du vet ungefär hur ett fördjupningsarbete kan se ut (inte ska se ut).

Elevarbete av Cilla Holmstrand, Svenska 3, (HT13)

Fördjupningsarbetet kan alltså se ut på olika sätt och detta är ett av dem.

 

 

Fråga 10: Hej! Jag har lite problem med att hitta något bra utdrag ur Charlotte Brontës verk Villette som jag hade valt. Tycker du att jag ska ta Jane Eyre iställe för Villette?

Svar: Det spelar faktiskt mindre roll vilken du väljer för båda romanerna handlar om en en ung intelligent kvinnas romantiska äventyr med tyngdpunkt på hur det brukade gå till inom de mer välbärgade kretsarna. Båda är dock präglade av att huvudpersonen inte är lika vacker eller lika rik som sina konkurrenter.

 

 

Fråga 11: Hej, måste säga att jag inte riktigt förstår vad vi ska göra! och de gör mig väldigt förvirrad och stressad just nu.

Svar: Du ska göra ett fördjupningsarbete (se film) kopplat till moment: Litteratur vilket innebär att den ska innehålla en litteraturanalys. Fördjupningsarbetets examinationsform är uppsats vilket innebär att du ska skriva en uppsats och ett riktmärke är att den ska bestå av 1/3 litteraturhistoria och 2/3 litteraturanalys och följa en medveten formalia (uppsatsens upplägg).

Se kunskapskrav
På E-nivå: E2 och E5
På C-nivå: C2 och C5
På A-nivå: A2, A4 och A5

 

Fråga 12: Hej, Jag vet inte hur man ska skriva en uppsats i litteratur.

Svar: Först skriver du om den litterära epoken, t.ex. Romantiken, därefter om en författare från denna epok (Romantiken), t.ex. Mary Shelley och avslutningsvis en textanalys av en av hennes texter, t.ex. Frankenstein. Läs mer om textanalys.

Disposition/Upplägg
Först skriver du vad du ska göra i inledningen, därefter gör du det du sagt att du ska göra och avslutningsvis skriver du vad du gjort och kommit fram till.

Avsluta med en källförteckning
efternamn, förnamn, titel på arbetet i kursiv stil, publiceringsplats (om den är publicerad i en tidskrift, annan bok eller på internet) och publiceringsår. Läs mer om källförteckning.

 

Fråga 13: Hur lång skulle uppsatsen vara? Antal ord är nog enklast att utgå från. För exempel-uppsatsen kändes rättså lång! Och jag trodde det rörde sig kring 1400 ord eller dylikt.

Svar: Det är inte omfånget som är det viktigaste utan innehållet. Lyckas du med få ord uttrycka mycket så är det bättre än att uttrycka lite med många ord. Och jag är övertygad om att man klarar av att uppfylla kunskapskravet med hjälp av omkring 1400 ord.

 

 

Fråga 14: Bör en karaktärsanalys även innehålla fakta om författaren och verket i övrigt eller räcker det med själva analysen?

Svar: För att jag ska se att du har koll på litteraturhistoria så bör du ha med lite om författaren - helst sådant som styrker din analys; t.ex. om berättelsen berör alkoholismen och författaren led av alkoholism så kan man dra slutsatser att temat förmodligen hänger ihop med egna upplevelser.

 

Fråga 15: Liten fundering kring fördjupningsarbetet; vill du att kopplingen till andra texter/filmer/serier ska vara en koppling till en direkt text, alltså typ titel och författare, eller ska det vara till någon slags sorts text alltså typ genre? Kan det även vara en koppling till verkligheten?

Svar: Det är alltid bäst att ha belägg, vilket betyder att du kan visa upp bevis att något hänger ihop och då är det bäst att ha en tydliggjord källa och det spelar faktiskt mindre roll om det är en annan litterär text eller inte. Svårigheter kan dock uppstå om man ska koppla till ett samhällsperspektiv om du inte har svart på vitt utan spinner vidare på vad människor generellt tycker och tänker. Inom vetenskapligt skrivande ska man tycka så lite som möjligt, helst inte alls.

 

Fråga 16: Jag har skrivit om romantiken och om författaren men nu har jag lite svårt att komma igång med själva analysen av texten. Jag förstår inte hur man ska göra och jag har även svårt att se några självklara teman vilket försvårar analysen ännu mer. Har du någon sådan här analys av ett tema klar som jag kan se och lära mig utav?

Svar: För att förstå (litteratur)analys bör du först se till följande: Litteraturanalys. Därefter kan du ta en titt på detta elevarbete för att få inspiration: Elevarbete av Cilla Holmstrand, Svenska 3, (HT13). Och vad gäller att hitta tema du kan ta en titt på följande material.

 

Fråga 17: Hej. Jag skriver litteraturarbete om Stephen King och jag undrar vilken epok han tillhör?

Svar: Det är svårt att epokkategorisera författare efter 1950-talet. Men skulle jag koppla King till någon eller några epoker så vore det Romantiken och Realismen. Skräckromantik är en litterär genre, som uppkom under romantiken och som kombinerar skräck och inslag från den romantiska epoken: fantasi, äventyr, mystik och exotism. Edgar Allan Poe kan ses som förgrundsgestalt för den genren. King är mycket förtjust i övernaturliga eller mystiska inslag vilket gör honom till arvtagare till den romantiska epoken. Själva stilen att skriva kan kanske kopplas till Realismen då man ville skildra något så detaljerat och verklighetstroget som möjligt.

 

Fråga 18: Kan du förklara vad en litterär epok är!? Och vad historisk epok är för jag ser ingen skillnad!

Svar: En epok är lika med tidsperiod. En litterär epok presenterar den litteratur(stil) som var vanligast under den tiden.

 

Fråga 19: Jag förstår inte riktigt vilken del av min litteraturanalys av bröderna Grim som du vill att jag ska förbättra? Är det ett specifikt område eller hela texten? Och jag läste om 8-stegsmodellen men jag är ändå förvirrad.

Svar: En litteraturanalys innebär att man plockar ner en berättelse i mindre delar och med hjälp av delarna försöker förstå helheten. 8-stegsmodellen är ett förslag på metod att analysera en berättelse och du kan använda den på EN av bröderna Grims sagor.

 

Fråga 20:

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)