www.larare.at

FAQ: Språkhistoria

-

FAQ eller Frequently Asked Question(s) är en samling frågor och svar: svar på ofta förekommande frågor. På svenska skulle man kunna säga: ”Frågor och svar". Målet med FAQ är att minska mängden enkla frågor och motverka att samma fråga ställs om och om igen.

Tanken med denna sajt är att ni som elever ska vara med i lärandet. Era frågor utgör både förutsättning och grund och genom att ni ställer frågor kan också andra ta del av både frågorna och de svar jag ger.

Ställ en egen fråga eller mejla läraren.

 

Fråga 1: Hej jag och säkert några till undrar hur detta provet ska gå till? Ska man kunna allt utan till eller får man ha hjälp? För jag vet att jag tycker att "historia" är väldigt svårt att få in, så undrar lite hur detta ska gå till?

Svar 1:

1. För att få grundläggande kunskaper om svensk språkhistoria läser du s.84-s.91 i Ekengrens Svenska A & B språkbok och sajten: http://larare.at/svenska/moment/sprakhistoria/sprakhistoria_fakta.html fram till rubriken: Världens språk som du alltså inte behöver plugga på.

2. Vill man ha fördjupade kunskaper i Språkhistoria läser man Språkhistoriatext - det är den text som ni under en lektion jobbade kollektivt med och skrev kortare sammanfattningar om.

3. Kollektivt jobbade ni också med nyckelord som jag utvecklade genom att lägga till frågeställningar. Använd detta instuderingsmaterial: nyckelord för att bygga på era kunskaper om Språkhistoria.

Min intention (min tanke) är alltså att ni aktivt jobbar med språkhistoria i olika former (1, 2, och 3) och hjälps åt att läsa in ett faktamaterial som sedan testas med hjälp av ett skriftligt prov.

Har du någorlunda koll på grundläggande kunskaper om Språkhistoria (1) och har läst igenom det gemensamma dokumentet (3) så att du har hyfsad koll på nyckelord och och frågeställningarna kommer provet att gå mycket bra.

Provet består av flertalet frågor där du får välja vilka du vill besvara. En fråga är dock obligatorisk.

 

Fråga 2:

Svar 2:

 

Fråga 3:

Svar 3:

 

Fråga 4:

Svar 4:


Fråga 5:

 

Svar 5:

 

 

 

Fråga 6:

 

Svar 6:

 

Fråga 7:

 

Svar 7:

 

Fråga 8:

 

Svar 8:

 

Fråga 9:

 

Svar 9:

 

 

Fråga 10:

 

Svar 10:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)