www.larare.at

Faktaläsning

Innehållsförteckning -

Tanken med detta moment är att öva på att tillägna sig relevant information från längre faktatexter.

Bildspel: lässtrategier av Åsa Edenfeldt och Jenny Bergman

 

Faktaläsning / Tips & råd
 

När det gäller att läsa in sig på ett material finns det olika sätt att plocka ut relevant och användbar information. Jag kommer att föreslå några som hjälpt mig att klara av mina högskolestudier.

Stryk under och gör stödanteckningar i marginalerna i boken (vill du inte "klottra" i boken kopierar du materialet). Se till dina understrykningar, stödanteckningar och koppla dem till rubriker och underrubriker och skapa kortare sammanfattningar.

Ett tips är att koppla sammanfattningar till sidnummer och glöm inte att skriva upp källan: bokens titel, författare och utgivningsår. Om du gör det kan du använda dina sammanfattningar i andra arbeten som uppsatser eller avhandlingar. Ta det alltså till vana att alltid skriva upp källan i dina anteckningar då kan du "återvinna" materialet.

 

Understrykningar

Hur vet man vad man ska stryka under? Allting handlar om hur väl insatt man är i det man är satt att läsa och stryka under i. Desto mer insatt du är i ämnet, desto mer relevant blir ditt urval över vad som bör strykas under. Det handlar också om att detektera (hitta) det betydelsebärande innehållet eller de centrala begreppen (orden) i texter och detta kräver övning.

Ju mer vana du får att stryka under desto mer kritiskt kommer ditt förhållningssätt bli då du börjar att rensa bort understrykningar. Den ovana "understrykaren" stryker under för mycket, medan den vana är mer sparsam och söker de mest relevanta formuleringarna att stryka under.

Vad gör urvalet relevant? Det handlar om att se till sammanhang och speciellt koppling till temat i texten. Det gäller med andra ord att hitta det centrala i en text genom att stryka under relevanta formuleringar som är nycklar in i förståelsen av texten (sk nyckelord).

Marginalanteckningar

Finns det några riktlinjer över vad man kan skriva i marginalerna? Egentligen inte, men man kan systematisera processen genom att efter att ha läst minst tre meningar skriva en formulering som kopplar till innehållet av dessa meningar. Finns det inte något relevant fortsätter man läsa tills man kan hitta något som är värt att anteckna. Även här bör du vara sparsam och göra relevanta urval, vilket blir lättare desto mer erfarenhet du har och hur väl insatt du är i innehållet. Flertalet läroböcker använder marginalanteckningar för att förtydliga innehållet i texten, se exempel.

 

Faktaläsning / Övning 1
 

Läs text, gör understrykningar och marginalanteckningar. Byt underlag med varandra och jämför varandras understrykningar och marginalanteckningar. Vidare diskusionsunderlag: se lärarens understrykningar och marginalanteckningar.

Svenska 1: arbeta med text om Romantiken.

Svenska 2: arbeta med text om Existentialismen.

Svenska 3: arbeta med text om Språkhistoria - funkar det inte kan du pröva med dessa:

(lösenord krävs för alla texter).

 

Faktaläsning / Övning 2
 

Tänk dig in i följande scenario: Den här texten hade du i läxa till idag, men det har du glömt. Din uppgift var att närläsa texten noga så att du kan diskutera den ingående och skriva ett referat. När din klasskompis påminner dig om läxan är det tre minuter till lektionen börjar. Det betyder att du bara har tre minuter på dig att bilda dig en uppfattning om vad texten handlar om. Det finns ingen chans att du hinner läsa alla fem sidor så du får göra så gott du kan!

 

Faktaläsning / Avslutande skrivuppgift
 

Avslutande skrivuppgift ska belysa utveckling genom att elever i svenskkurserna inleder sina svenskstudier genom att göra en Inledande skrivuppgift.

Medan Inledande skrivuppgift baseras på skönlitterärt skrivande ska detta vara ett prov på mer formellt (vetenskapligt) skrivande.

Du ska läsa en faktatext och skriva en sammanfattning av den på 400-900 ord.

Svenska 1: arbeta med faktatext (lösenord krävs)

Svenska 2: arbeta med faktatext (lösenord krävs)

Svenska 3: arbeta med faktatext (lösenord krävs)

Presentation av Avslutande skrivuppgift

Frågor & svar angående uppgiften

 

 

Faktaläsning / Lärarhandledning (lösenord krävs)
 

 

 

Faktaläsning / Styrdokument
 

Svenska 1

 • Förmåga: 4,
 • Centralt innehåll: 2, 4,
 • Kunskapskrav:
  • "Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet." (E4)
  • "Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet." (C4)
  • "Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet " (A4).

Svenska 2

 • Förmåga: 4,
 • Centralt innehåll: 2,
 • Kunskapskrav:

Svenska 3

 • Förmåga: 4,
 • Centralt innehåll: 2, 3, 4
 • Kunskapskrav:

Förklara konceptet

 

Faktaläsning / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2013)