www.larare.at

Argumenterande tal

Del

Tips

Finess

Inledning

 • Väck uppmärksamhet!
 • Väck intresse!
 • Väck välvilja och trovärdighet!
 • Appellera (vädja) till ny lärdom
 • Retoriska frågor
 • Koppling till egna erfarenheter
 • Ha med det starkaste argumentet; förslagsvis ett ethos-argument.
 • Presentation

  Lägg fram din tes; ditt ställningstagande. Presentera ämnet och en målbild, kanske också din intention (syfte) med talet.

  Förklara varför detta är viktigt och hur det kommer sig att du tar upp detta. Vad är talets budskap formulerad som en slagkraftig formulering/mening?


  Avsluta med skälen till tesen.

  Ha med ett logos-argument för att visa på att ämnet har verklighetsförankring och detta ökar också trovärdigheten. Komplettera gärna med statistik.
  Avhandling

  Kunskap om ämnet.

  Kanske också koppling till ett större sammanhang; allmänmänskligt perspektiv. Förtydliga gärna specifika händelser genom att hänvisa till allmänna händelser; alltså utgå från allmän kunskap för att förankra ny kunskap.

  Bevisföring av argumentationen

  Upprepa logos-argument och backa upp med koppling till expertis via källhänvisning (använd minst två källor för att vara nyanserad).

  Referera till fakta och data och var utförlig för att göra argumentation så trovärdig som möjligt.


  Belys ett av motståndarens argument, alltså ett contra-argument som du kan vederlägga (falsifier och motbevisa) och därmed visa varför din tes är mer pålitlig.

  Avslutning

  Avsluta med ett pathos-argument för att väcka både välvilja och empati (medkänsla).
  Ingjut hopp om förbättring och sprid en känsla av positiv förändring.


  Gör en kort sammanfattning av dina argument, i synnerhet ditt ethos-argument eftersom det är ditt starkaste  och avsluta med en vädjan till läsarens samvete. Samt uppmana till handling.

  Använd gärna stilfigurerna metafor och/eller liknelse.

  Läs mer om Ethos-, Logos- och Patosargument, Stilfigurer,

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Joni Stam (2019)