www.larare.at

9 "urhandlingar"

-

Det finns de som hävdar att det inte finns fler än ett begränsat antal handlingar/intriger (urhandlingar) som alla andra handlingar härstammar ifrån. Här utgår jag ifrån Christopher Bookens bok The Seven Basic Plots där han tar upp sju, men lägger till två "basic plots". Se bildspel.

1. Overcoming the Monster: in which the hero must venture to the lair of a monster which is threatening the community, destroy it, and escape (often with a treasure).

Jonis översättning: Hjälten måste våga möta och besegra någon eller något.

Vinna över monstret. Hjälten måste våga möta och besegra monstret som hotar samhället. Hjälten vinner och flyr (ofta med en belöning eller skatt).

2. Rags to Riches: in which someone who seems quite commonplace or downtrodden but has the potential for greatness manages to fulfill that potential.

Jonis översättning: Hjälten når framgång.

"Från trasor till rikedom": där någon som verkar ganska vanlig eller nedtonad men har potential och som når till slut storhet.

3. The Quest: in which the hero embarks on a journey to obtain a great prize that is located far away.

Jonis översättning: Hjälten söker belöning.

"Uppdraget": där hjälten påbörjar en resa för att nå belöningen som ligger långt borta.

4. Voyage and Return: in which the hero journeys to a strange world that at first is enchanting and then so threatening the hero finds he must escape and return home to safety.

Jonis översättning: Hjälten reser (och återvänder)

"Resa och återvända": där hjälten reser till en underlig värld som inledningsvis är både förtrollande lockande, men övergår till att bli hotfull så att hen måste fly och återvända hem till säkerhet.

5. Comedy: in which a community divided by frustration, selfishness, bitterness, confusion, lack of self-knowledge, lies, etc. must be reunited in love and harmony (often symbolized by marriage).

Jonis översättning: Hjälten förenar två sidor.

Komedi: ett delat samhälle som bidragit till frustration, själviskhet, bitterhet, förvirring, brist på självkännedom, lögner, etc. måste förenas i kärlek och harmoni (ofta symboliserad av äktenskap).

6. Tragedy: in which a character falls from prosperity to destruction because of a fatal mistake.

Jonis översättning: Hjälten misslyckas.

Tragedi: där en karaktär faller från framgång till nederlag på grund av ett ödesdigert misstag.

7. Rebirth: in which a dark power or villain traps the hero in a living death until he/she is freed by another character's loving act.

Jonis översättning: Hjälten lockas av den andra sidan.

Återfödelse: där en mörk makt eller skurk fångar hjälten tills hen befrias av en annan karaktärs kärlek.

8. Rebellion Against 'The One': in which the hero rebels against the all-powerful entity that controls the world until he is forced to surrender to that power.

Jonis översättning: Hjälten utmanar ledaren.

Uppror mot "The One": där hjälten gör uppror mot den allmäktiga enheten: "the One" som kontrollerar världen. Till slut blir hen tvungen att ge sig inför den kraften.

9. Mystery: In which an outsider to some horrendous event (such as a murder) tries to discover the truth of what happened.

Jonis översättning: Hjälten avslöjar mysteriet.

Mysteriet: I vilken någon utomstående upplever en fasansfull händelse (t.ex. ett mord) och försöker därefter avslöja sanningen om vad som hände.

Källa

Läs mer om: Tema & motiv ,

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)