www.larare.at

Dramaturgiska grepp

-

Parallellhandling är ett dramaturgiskt begrepp som innebär att två berättelser äger rum samtidigt men ofta på olika platser. Vanligtvis är parallellhandlingar ett spänningshöjande verktyg.

En cliffhanger är en spännande sekvens i en film, TV-serie eller liknande, som lämnas oavslutad.

Deus ex machina är en oväntad, onaturlig eller osannolik karaktär, föremål eller händelse som plötsligt introduceras i ett fiktivt verk eller drama för att hantera en situation eller intrig.

Point of no return inträffar för det mesta sedan filmens olika rollfigurer har hunnit presenteras ordentligt, efter point of no return kommer en konfliktupptrappning, som sedan leder till en konfliktupplösning och slutligen en avtoning.

Röd tråd är ett begrepp inom retoriken som syftar på att man i en längre redogörelse ska kunna följa ett sammanhang. Inom berättarkonsten (narratologin) har "den röda tråden" blivit ett uttryck för en sammanhängande berättelse, och om sammanhanget förloras sägs berättaren "tappa tråden".

Dramatis personae = den del där författaren räknar upp de medverkande rollfigurerna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)