www.larare.at

Checklista 1 (fiktivt berättande)

-

JA / NEJ
Påstående
 

1. Vad är bra? Meningar, ord och uttryck. Utöka.

 

2. Vad är mindre bra? Meningar, ord och uttryck. Reducera.

 

3. Förstår du innehållet/meningarna – är de tydliga?

 

4. Ska något...

 

4a) läggas till? (målande detaljer, ord, nya avsnitt).

 

4b) strykas? (onödiga ord, meningar, hela stycken - försök fokusera på de intressanta delarna av ditt ämne).

 

4c) flyttas? Se över dispositionen/ordningsföljden.

 

5. Hur är inledningen? Spännande, intressant eller tråkig? Bearbeta.

 

6. Finns det personbeskrivningar? (utseende, klädsel, ålder, personlighet, uppförande, intressen, drömmar).

 

7. Se till platserna. (stad - landsbygd, ute – inomhus). Hur ser det ut där? (omgivning, miljö; förgrund - bakgrund, detaljer).

 

8. Bestäm tidsperspektiv? (Kronologisk handling, parallellhandlingar, handlingar på olika tidsplan).

 

9. Fungerar avslutningen? Bearbeta.

 

10. Innehåller texten för många dialoger? (tänk på att variera anföringsverben; sa, fnissade; skrek, viskade).

 

11. Är det samma person som berättar? (jag-form, allvetande berättare eller tredje person).

 

12. Se till språket...

 

12a) på ordnivå (ordval, stavning).

 

12b) på meningsnivå (om du stakar dig behöver förmodligen något göras. Bättre att skriva om, om du inte får till det första gången).

 

12c) på styckesnivå (fundera över varför du byter stycke – regeln säger att du ska byta stycke när du börjar på något nytt).

 

12d) i sin helhet (skumma över texten och se om något ser ”konstigt” ut).

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)