www.larare.at

Checklista 2 (fiktivt berättande)

-

JA / NEJ
Påstående
 

1. Innehållet i texten är anpassat efter typen av text.

 

2. Språket och innehållet passar för den person som ska läsa texten.

 

3. Det finns en röd tråd som stämmer överens med textens syfte.

 

4. Språket är på en nivå som du är bekväm med.

 

5. Du har tänkt på nyanserna i det ord och uttryck du har använt.

 

6. Språket är varierat.

 

7. Du varierar meningarnas längd och anpassar deras längd både vad gäller önskad effekt och mottagare.

 

8. Du har använt samma tempus i hela texten. Om inte är du medveten över det och ser över att det blir rätt språkligt.

 

9. Du har läst igenom din text flera gånger och letat efter saker att förbättra.

 

10. Texten har en bra och tydlig styckesindelning – använd gärna blankrad.

 

11. Det finns en rubrik och kanske även underrubriker om det behövs.

 

12. Låt någon annan läsa din text och begär återkoppling (feed back).

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)