www.larare.at

Adjektiv

 

"Adjektiven sen oss lär
hurdana tingen är:
glada, snälla, rara"

så som vi ska vara

 • Ett adjektiv är ett beskrivande ord.
 • Med adjektiv kan du berätta hur någon eller något är.
 • Med adjektiv kan du berätta hur någon eller något ser ut.
 • Din text blir mer levande med hjälp av adjektiv för då kan läsaren få "en bild" av hur allt ser ut.

 

 • Du kan jämföra (compare) adjektiv.
 • De kan förekomma i större eller mindre grad.
 • De 3 jämförelseformerna kallas:
  1. POSITIV
  2. KOMPARATIV
  3. SUPERLATIV
Se filmklipp

 

Adjektiv / Komparation
 
Positiv
Komparativ
Superlativ

snäll

snällare

snällast

dum

dummare

dummast

tyst

tystare

tystast

snygg

snyggare

snyggast

 • Detta kallas regelbunden komparation.
 • Man använder ändelserna -are, -ast, -re, -st
 • Början av ordet ändras inte.

 

Adjektiv / Oregelbundna
 

Om ett ord ändras mycket då det jämförs då kallas det oregelbunden komparation.

Exempel:

Positiv Komparativ Superlativ

liten

mindre

minst

gammal

äldre

äldst

bra

bättre

bäst

dålig

sämre

sämst

ond

värre

värst


 

Adjektiv / Komparation med mer och mest
 

Adjektiv som är långa ord kompareras med hjälporden mer och mest.

Adjektiv som slutar på -isk och -ad kompareras med mer och mest.

Exempel:

Positiv Komparativ Superlativ

rytmisk

mer rytmisk

mest rytmisk

förvånad

mer förvånad

mest förvånad

intressant

mer intressant

mest intressant

spännande

mer spännande

mest spännande


 

Adjektiv / Kongruensböjning
 

Man kan ändra form på adjektivet för att det ska passa substantivet.

Man ställer följande frågor innan man skriver dit adjektivet:

Är substantivet EN-ord? En röd stol.
Är substantivet ETT-ord? Ett rött papper.
Är substantivet FLERA – ord? Fyra röda hus.

 

Adjektiv / Som du inte kan böja
 

Det finns några adjektiv du inte kan "jämföra".
De kan alltså inte kompareras.

Exempel:

gravid
barhuvad
död
trekantig

 

Adjektiv / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)