www.larare.at

Adverb

 

"Ad" betyder till.

Adverb betyder till verb.

Adverb hör ihop med verb. Adverb kan också höra ihop med adjektiv eller annat adverb.

Det finns 3 sorters adverb:

  1. TIDSADVERB
  2. RUMSADVERB
  3. SÄTTSADVERB
Se filmklipp

 

Adverb / Tidsadverb
 

Tidsadverb svarar på frågan:

När?
Hur ofta?
Hur länge?

Då kan man svara med adverben:
nu då nyss sedan igår
ofta sällan alltid aldrig strax
jämt genast länge snart förr

 

Adverb / Rumsadverb
 

Rumsadverb svarar på frågan:

Var?
Vart?
Varifrån?

Då kan man svara med adverben:

här hit häråt hitåt där
härifrån dit ditåt därifrån framme
hemma borta inomhus utomhus ute
uppe nere överallt ingenstans

 

Adverb / Sättsadverb
 

Sättsadverb ser ut som adjektiv så detta kan bli lite svårt.

Hur vet man om det är adverb eller adjektiv?
Här kommer en check-lista:

* Adverb står tillsammans med verb.
* Adjektiv står tillsammans med substantiv.
* Adverb kan man inte böja.
* Adjektiv kan man böja.
* Adverb i sådana här exempel slutar ofta på t.

Sättsadverb svarar på frågan:

Hur?
På vilket sätt?

Man kan svara med adverb (som bildats av adjektiv). Här kommer några exempel:

Olle springer fort. fort = adverb
Anna sjunger vackert. vackert = adverb
Bilen körde sakta. sakta = adverb
Kvinnan skrek argt. argt = adverb

 

Adverb / Ser ut som adjektiv
 

Här kommer några exempel:

Adverb Adjektiv

Hon sitter skönt.

Hon har en skön stol.

Hon pratar högt.

Två höga torn.

De skriver fint.

En fin bok.

Vi frågar snällt.

Tre snälla barn.

 

Adverb / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)